ХVІI Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління ХХІ століття: традиції та іновації»

 

 

Відбувся ХVІI Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління ХХІ століття: традиції та іновації».

Головним здобутком Конгресу стали узагальнення й оприлюднення результатів наукових досліджень у галузі науки державного управління і практики державотворення та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності інститутів державної влади та місцевого самоврядування.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ] [ фото 16 ] [ фото 17 ] [ фото 18 ] [ фото 19 ] [ фото 20 ] [ фото 21 ] [ фото 22 ] [ фото 23 ] [ фото 24 ] [ фото 25 ] [ фото 26 ]

 

Пленарне засідання

 

Пленарне засідання відкрила директор Інституту, доктор соціологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Президент Харківського університетського консорціуму Бєлова Людмила Олександрівна.

Учасників Конгресу привітали:

— Президент Національної академії державного управління при Президентові України Куйбіда Василь Степанович – доктор наук з державного управління, професор, заслужений юрист України;

— заступник голови – керівник апарату Харківської обласної державної адміністрації Бабічев Анатолій Валерійович, який оголосив привітання учасників Конгресу від голови Харківської обласної державної адміністрації Світличної Юлії Олександрівни;

— Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тацій Василь Якович – доктор юридичних наук, професор, президент Національної академії правових наук України, Герой України;

— Ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет» Сокол Євген Іванович – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

З ґрунтовними доповідями виступили:

— Президент Національної академії правових наук України Петришин Олександр Віталійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

— Перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області Лахижа Микола Іванович – доктор наук з державного управління, професор;

— Професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ Газарян Світлана Вікторівна – доктор наук з державного управління, професор.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ] [ фото 16 ] [ фото 17 ] [ фото 18 ] [ фото 19 ] [ фото 20 ] [ фото 21 ] [ фото 22 ] [ фото 23 ] [ фото 24 ] [ фото 25 ] [ фото 26 ] [ фото 27 ] [ фото 28 ]

 

Перша дискусійна група «Публічне управління України: глобалізаційні виклики сучасності»

 

Модератори – д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюк, д.держ.упр., проф. В.М. Мартиненко.

Секретар – к.держ.упр., доц. Л.В. Хашиєва.

Засідання дискусійної групи за участю представників наукової спільноти та органів публічного управління було присвячено обговоренню найгостріших викликів сучасності, що постають перед публічним управлінням України. Особливий наголос було зроблено на розгляді подальших напрямів розвитку галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та її науково-методичного забезпечення.

Серед найбільш резонансних доповідей слід відзначити такі:

— Дзюндзюк В.Б. – д.держ.упр., проф., завідувач кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ «Європейське підґрунтя українського національного характеру і менталітету»;

— Конотопцева Ю.В. – к. держ. упр, доц., доцент кафедри державного управління ХарРІ НАДУ «Досвід Німеччини у реалізації програми підготовки бакалаврів з публічного адміністрування»;

— Нікітін В.В. к.і.н., доц., професор кафедри державного управління ХарРІ НАДУ «Досвід Китаю щодо організації державної служби»;

— Головко Ю.О. – аспірантка кафедри політологій та філософії ХарРІ НАДУ, «Основні напрями імплементація міжнародних керівних принципів публічного аудиту в Україні».

Виходячи з актуальності, теоретичної та практичної значущості пропозицій, викладених у доповідях і повідомленнях, учасники дискусійної групи розробили та прийняли рекомендації щодо подальшого розвитку науки та практики публічного управління України в умовах глобалізації.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ]

 

Друга дискусійна група «Територіальна громада у вимірах децентралізації владних відносин»

 

Модератор – д.держ.упр., проф. Ю.О. Куц.

Секретар – к.держ.упр., доц. О.М. Макаренко.

На засіданні другої дискусійної групи обговорювались проблематика, пов’язана з реалізацією державної політики щодо децентралізації і створення спроможної територіальної громади.

З доповідями виступили аспіранти кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування С.Л. Кузьменко, Л.А. Білуха, М.В. Пільгун, Д.О. Скупченко, докторант О.В.nbsp;nРешевець. Особливу увагу викликали питання щодо мети й засобів здійснення політики децентралізації та проблем формування самодостатньої територіальної громади. У дискусії взяли активну участь д.держ.упр., проф. Куц Ю.А., д.держ.упр., проф. Газарян С.В., д.держ.упр., проф. Лахижа М.І., к.держ.упр. Безуглий О.В., магістранти денної форми Дерев’янко В.Л., Азарова Г.О., Богодущенко Л.О.

Враховуючи актуальність, теоретичну та практичну значущість пропозицій, поданих до конгресу, учасниками засідання другої дискусійної групи «Територіальна громада у вимірах децентралізації владних відносин» було розроблено низку рекомендацій.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ]

 

Третя дискусійна група «Інституціональні засади соціогуманітарного розвитку держави»

 

Модератори – д.держ.упр., проф. В.П. Єлагін, к.філол.н., доц. П.О. Редін.

Секретар – к.мед.н., доц. О.Є. Вашев.

В процесі роботи дискусійної групи виступили 15 доповідачів з числа викладачів, аспірантів та слухачів кафедри соціальної і гуманітарної політики та кафедри української мови ХарРІ НАДУ.

Були розглянуті питання пов’язані з національно-патріотичним вихованням молоді, інформаційної безпеки України, взаємодії влади та засобів масової інформації як чиннику соціогуманітарного розвитку громади, методичні підходи до реалізації мовної компетенції публічних працівників та інше.

За результатами обговорення були прийняті відповідні рекомендації.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ]

 

Четверта дискусійна група «Економічна політика України
в умовах децентралізації влади та управління»

 

Модератори – д.е.н., проф. О.Ю. Амосов, д.держ.упр., проф. М.А. Латинін, д.держ.упр., проф. Н.В. Статівка.

Секретар – к.держ.упр. Н.В. Коваленко.

В роботі дискусійної групи взяли участь аспіранти, слухачі, викладачі інституту та іноземні гості, серед яких: Вацьковський К.С. – д.е.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем Варшавського технологічного університету «Варшавська політехніка», м. Варшава; Мохаммед Зін Барка – професор економічних наук, редактор Алжирського журналу з публічних фінансів, керівник дослідницької групи з економіки публічних фінансів (GREFIP) університету Тлемцен, м. Тлемцен (Алжир); Едема Ореофе Ібукунфолу – PhD (публічна економіка), слухач ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, м. Харків; Ідріс Олувасейідайо - докторант, MD, APGD, MPA, Ізраїль.

Гості висвітлили гострі питання економічної політики України в умовах децентралізації в секторі публічного адміністрування; місця та ролі публічних фінансів в системі охорони здоров’я.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ]

 

П’ята дискусійна група «ІТ-сфера для публічного управління: проектування майбутнього»

 

Модератор – д.держ.упр., проф. О.В. Орлов.

Секретар – к.держ.упр., доц. А.О. Серенок.

На дискусійній панелі за участю наукової спільноти та представників органів місцевого самоврядування відбулось обговорення низки актуальних тем: використання інноваційних мультимедійних сервісів з підбору кадрів; роль інформаційних технологій в трансформації системи публічного управління; електронний уряд як важливий фактор забезпечення ефективності та якості публічного управління; механізми надання адміністративних послуг в системі електронного уряду тощо.

В роботі дискусійної групи взяли участь представники профільних ВУЗів Харкова (ХНУРЕ, ХПІ, ХНУВС):

Наявність багатьох проблемних аспектів у зазначеній сфері свідчить про високу актуальність дискусійної панелі.

Результатом роботи дискусійної групи стала низка розроблениз пропозицій та рекомендацій.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ]

 

Шоста дискусійна група «Імплементація принципів acquis communuataire в діяльності органів публічної влади»

 

Модератор – к.ю.н., доц. Л.Ю. Величко.

Секретар – к.філол.н., доц. Т.В. Ковальова.

У роботі шостої дискусійної групи взяли участь доценти кафедри права та європейської інтеграції ХарРІ НАДУ, доценти НЮУ ім. Ярослава Мудрого, Харківської медичної академії післядипломної освіти, посадовці у державної судової адміністрації, Головного територіального управління юстиції в Харківській області, аспіранти кафедри, слухачі факультету магістерської підготовки.

Тематика виступів у рамках дискусійної групи була досить різноманітною й висвітлювала проблеми запобігання й протидії легалізації «брудних коштів», реформування судової системи та забезпечення доступу до правосуддя, соціальної сфери, імплементації Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, адаптації європейського законодавства до законодавства України у сфері залізничного транспорту.

За результатами обговорення доповідей було підготовлено пропозиції до проекту рекомендацій XVII Міжнародного наукового конгресу.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ]

 

Сьома дискусійна група «Публічне управління в європейських країнах:
досвід для України» (англійською мовою)

 

Модератор – к.пед.н., доц. В.М. Шур.

Секретар – к.держ.упр. О.Ю. Сергєєва.

В роботі дискусійної групи взяли участь викладачі та аспіранти різних кафедр ХарРІ НАДУ, представники інших ВНЗ м. Харкова та Опольського державного університету Республіки Польща. Було обговорено питання державного управління в європейських країнах, впровадження європейського досвіду з метою підвищення стандартів життя, концептуальні основи і практичні моделі організації сучасних систем управління в країнах ЄС, метою яких є творча адаптація кращого європейського досвіду в процесі демократизації та децентралізації вітчизняної політико-адміністративної системи, вироблення стратегій регіональної політики, а також залучення України до європейських і міжнародних проектів. В роботі дискусії активну учать взяв доктор Крістіан Петерс Бременської школи соціальних наук.

Під час підведення підсумків було відзначено актуальність обговорених тем та їх висока наукова важливість разом із гідним рівнем презентації і дискусії англійською мовою. Результатом роботи дискусійної групи стала розробка проекту рекомендацій.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ]

 

Круглий стіл «Переміщені вищі навчальні заклади – новий феномен в українській освіті»

 

Метою круглого столу було визначено обговорення шляхів розвитку переміщених із зони проведення АТО вищих навчальних закладів і наукових установ та розробка моделі взаємодії з органами публічної влади на місцях.

Від імені адміністрації нашого Інституту учасників круглого столу привітав декан факультету соціально-економічного управління, доцент Минко Петро Євгенович. З доповідями виступили: Кретович Світлана Сергіївна – завідувач сектору переміщених вищих навчальних закладів Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України та Кульга Олександр Олександрович – директор Координаційного центру переміщених вищих навчальних закладів, секретар Ради ректорів.

В обговоренні окреслених проблем взяли участь: Брагінець Микола Володимирович – в.о. ректора Луганського національного аграрного університету, Кривицька Надія Володимирівна – заступник директора Департаменту з підвищення конкурентоспроможності регіону Харківської ОДА, представники професорсько-викладацького складу Луганського національного аграрного університету та громадських організацій.

У ході засідання обговорювались питання стану, проблем та перспектив переміщених із зони проведення АТО вищих начальних закладів у нових умовах існування, а також соціальні аспекти адаптації студентів та викладачів цих внз в умовах відсутності можливостей розвитку (дилема повернення) та ін.

Результатом дискусій та обговорень зазначеної проблеми стало прийняття відкритої резолюції учасників круглого столу.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ]

 

Відкрита проблемна лекція доктора соціології Крістіана Петерса

 

У межах ХVІІ Міжнародного наукового конгресу відбулася відкрита проблемна лекція доктора соціології Крістіана Петерса, виконавчого директора Бременської міжнародної вищої школи соціальних наук, ФРН, на тему: «Підйом популізму і змагання істин – заклик щодо посередництва соціальних наук» (модератор – д.держ.н. завідувач кафедри політології і філософіЇ В.Б.nbsp;Дзюндзюк), в якій взяли участь аспіранти, слухачі та викладачі Інституту. Яскрава презентація д-ра  Петерса висвітлила гострі питання сучасної європейської політики, природу й історичне коріння популізму, його живильне середовище та загрози демократії з боку комунікативних стратегій популістів, а також запропонував можливі методи протистояння популістській риториці.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ]

 

Підсумки

 

Під час підведення підсумків модераторами груп було представлено рекомендації, які були отримані упродовж роботи в дискусійних групах та сформовано проект рекомендацій Конгресу.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ]

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.