Бібліотечний відділ

 

Бібліотечний відділ Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України виконує функцію інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень у навчальному закладі.

Бібліотечний відділ надає в користування книги та інші інформаційні матеріали слухачам магістерської підготовки, студентам факультету соціально-економічного управління, викладачам, аспірантам, докторантам та працівникам Інституту (в читальному залі та на абонементі), надає послуги слухачам факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, працівникам органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та державним службовцям регіону, здобувачам наукового ступеня, абітурієнтам та власникам «Єдиної картки читача ВНЗ м. Харкова» (в читальному залі).

До складу бібліотечного відділу входять: книгосховище, зал для видачі літератури, читальний зал, зал автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій.

 

Бібліотечний відділ відкритий для читачів:

• понеділок, вівторок, четвер – 830 – 1715

• середа, п'ятниця – 830 – 1930

• субота – 1000 – 1400

 

Одним з основних напрямів роботи бібліотечного відділу є формування інформаційного ресурсу з метою задоволення інформаційних потреб користувачів. Бібліотечний фонд формується згідно з навчальними планами та тематикою наукових досліджень.

Джерелами нових надходжень літератури є видавництво ХарРІ НАДУ "Магістр", видавництво НАДУ (м. Київ), інші видавництва України, благодійні організації, установи та приватні особи.

При комплектуванні фонду перевага надається літературі з питань державного управління та місцевого самоврядування, менеджменту, економічної теорії та історії економіки, політології, соціальної та гуманітарної політики, європейської інтеграції, права. З огляду на специфіку навчального закладу, бібліотечні фонди є унікальними за своїм наповненням і задовольняють не тільки слухачів, викладачів та науковців Інституту, а й державних службовців Східного регіону України. Україномовні видання складають 75% від загального фонду; однак у складі бібліотечного фонду є література російською та іноземними мовами.

 

Фонд іноземних видань складається з видань англійською, німецькою, французькою та польською мовами. Він формувався за рахунок дарованих видань, які надійшли з університету Північного Лондона, Канадського бюро міжнародної освіти, посольств Німеччини, Франції, Республіки Австрія, Генерального консульства Республіки Польща, Вищої школи державного управління (м. Бялисток, Польща), Академії спілки німецьких державних службовців (м. Берлін, Німеччина), Балтійської вищої гуманітарної школи (м. Кошалін, Польща), Баварської школи державного управління (м. Нюрнберг, Німеччина), Університету штату Алабама (США) та ін.

Фонд іноземних видань включає довідкові видання (зокрема "The World Book Encyclopedia" у 22 томах, "New Webster's Dictionary and thesaurus of the English Language", "Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English", "Le petit Robert des noms propres. Dictionnaire illustrе”, "Vahlens Grosses Wirtschaftslexikon" та інші), літературу з філософії, суспільних наук, політики, економіки, державного управління, мовознавства.

 

Перлинами книжкового фонду є рідкісні видання з природничих наук, історії, мовознавства, літературознавства та художньої літератури. Особливу цінність являє собою “Энциклопедическій словарь” Ф. Брокгауза та І. Єфрона (виданий у 1890-1907 роках), “Энциклопедическій словарь Т-ва “Бр. А. и И. Гранатъ и Ко” (1910-1948 роки видання), “Путешествие по Китаю в 1874-2875 гг.” (1880 року видання), “Императорская главная квартира. Исторія государевой свиты. Восемнадцатый въкъ” (1902 року видання) та “Исторія города Харькова за 250 лътъ его существованія (съ 1655-го по 1905-й годъ): Историческая монографія Д. И. Багалъя и Д. П. Миллера” (1905 року видання).

 

У бібліотечному відділі створено фонд з дисертацій, що захищалися в ХарРІ НАДУ, та фонд авторефератів дисертацій, що надходять з усіх регіонів України.

Періодичні видання займають одне з провідних місць у бібліотечному фонді і користуються великим попитом у користувачів. Бібліотечний відділ отримує 43 назви газет і журналів. Це, в основному, видання, що висвітлюють проблеми державного управління та державної служби, політичні та економічні проблеми, державну політику, відносини України з ЄС, інші проблеми сучасної України та світу. Крім того, читачі мають змогу познайомитися з текстами нормативно-правових актів законодавчих та виконавчих органів влади у виданні "Офіційний вісник України", яке надходить щотижня.

У бібліотечному відділі створено локальну комп'ютерну мережу з 8 комп'ютерів; працює автоматизована бібліотечна система "Ірбіс", що відповідає міжнародним вимогам до сучасних бібліотечних систем та дозволяє автоматизувати і значно прискорити пошук необхідної літератури.

 

Загальний книжковий фонд складають 80 тис. примірників. Бібліографічний пошук необхідної користувачам інформації можливий за допомогою електронного каталогу, який містить 84 тис. записів. Серед них: база даних книг– 36862 записи, картотека статей журналів та збірників наукових праць - 47157 записів.

 

Процес поповнення електронного каталогу новими записами продовжується одночасно з новими надходженнями видань через АРМи "Комплектатор" та "Каталогізатор". Автоматизовані основні бібліотечні процеси: комплектування фонду, каталогізація, індивідуальний та сумарний облік видань, складання актів на даровані видання, реєстрація користувачів та видача літератури, передплата періодичних видань, формування книжкових формулярів та штрих-кодування видань.

 

У АРМі "Книгозабезпеченість" сформовано базу даних "ВУЗ" (перелік спеціальностей, дисциплін) та створені зв’язані записи між навчальними дисциплінами та електронним каталогом. Викладачі Інституту мають змогу одержати в бібліотечному відділі у друкованому або електронному вигляді інформацію, що стосується книгозабезпечення будь-якої дисципліни, спеціальності або курсу.

Для функціонування автоматизованої книговидачі проведено штрих-кодування всього бібліотечного фонду та створено базу даних "Читачі" (перелік осіб за факультетами, курсами). За допомогою АРМу “Книговидача” формуються електронні формуляри читачів, через сканування штрих-кодів видань і посвідчень користувачів ведеться видача та повернення документів бібліотечного фонду.

 

З 2013 року бібліотечний відділ приєднався до проекту «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ м. Харкова», що забезпечує безкоштовний доступ студентів, слухачів, викладачів та науковців вищих навчальних закладів м. Харкова до фондів та електронних ресурсів бібліотек для використання їх у навчанні та науково-дослідній роботі.

Для оперативного інформування користувачів періодично готується «Бібліографічний покажчик нових надходжень». З метою сприяння виховання гармонійної, свідомої свого громадянського обов’язку особистості , відділ організовує тематичні книжкові виставки та перегляди.

Колективом бібліотечного відділу надається кваліфікована допомога з пошуку літератури та з опанування електронних баз даних.

 

 

Cклад відділу

 

Начальник відділу – Гриценко Т. В.

Провідний спеціаліст – Фаустова Н.М.

Провідний фахівець – Шлейн С. І.

Інженер 1 категорії – Томах Н. С.

 

Контактний телефон: (057) 732-32-55 (додатковий – 144)

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.