Спеціалізована вчена рада

 

Шановні аспіранти та докторанти!

Звертаємо Вашу увагу на нові вимоги до оформлення дисертацій, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 року, і які набули чинності 10 березня 2017 року.

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/03/09/mon-zatverdilo-novi-vimogi-do-oformlennya-disertacziyi/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

 

27 жовтня 2017 року о 10.00 в спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбудеться захист докторської дисертації Коврегіна Володимира Володимировича на тему: «Механізми державного регулювання економічної безпеки вищих навчальних закладів України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Робота виконана в Національному університеті цивільного захисту України Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Харків).

 

Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор
САДКОВИЙ Володимир Петрович,
Національний університет цивільного захисту України, ректор університету.
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор
КОБЕЦЬ Анатолій Степанович,
Дніпропетровський аграрно-економічний університет ректор університету;
доктор наук з державного управління, професор
БЕГЛИЦЯ Володимир Петрович,
Чорноморський Національний університет ім. Петра Могили, проректор з наукової роботи;
доктор наук з державного управління, професор
ДЄГТЯР Андрій Олегович,
Харківська державна академія культури Міністерства культури України, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 75.

Автореферат дисертації Коврегіна В.В.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, доцента Дегтярьової Ії Олександрівни на дисертацію Барановської Тетяни Миколаївни.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління Парамонова Андрія Олександровича на дисертацію Барановської Тетяни Миколаївни.

3. Автореферат дисертації Барановської Т.М.

4. Дисертація Барановської Т.М.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Степанова Віктора Юрійовича на дисертацію Білокопитова Дмитра Вікторовича.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління, доцента Терещенко Діни Акрамівни на дисертацію Білокопитова Дмитра Вікторовича.

3. Автореферат дисертації Білокопитова Д.В.

4. Дисертація Білокопитова  Д.В.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління, доцента Бєльської Тетяни Валентинівни на дисертацію Єгіозар’яна Артура Генріховича.

2. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Лахижі Миколи Івановича на дисертацію Єгіозар’яна Артура Генріховича.

3. Автореферат дисертації Єгіозар’яна А.Г.

4. Дисертація Єгіозар’яна А.Г.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління, доцента Кравченка Сергія Григоровича на дисертацію Сердюка Сергія Анатолійовича.

2. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Миколайчука Миколи Миколайовича  на дисертацію Сердюка Сергія Анатолійовича.

3. Автореферат дисертації Сердюка С.А.

4. Дисертація Сердюка С.А.

 

29-30 червня 2017 року відбудеться сесійне засідання спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Д64.858.01.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Васильєва О.І. на дисертацію Торгало Тетяни Олександрівни.

2. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, доцента Ковальчук Вероніки Геннадіївни  на дисертацію Торгало Тетяни Олександрівни.

3. Автореферат дисертації Торгало Т.О.

4. Дисертація Торгало Т.О.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління Сітнік Світлани Петрівни на дисертацію Лопатченко Інни Миколаївни.

2. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Ромата Євгенія Вікторовича  на дисертацію Лопатченко Інни Миколаївни.

3. Автореферат дисертації Лопатченко І.М.

4. Дисертація Лопатченко І.М.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Сичової Вікторії Вікторівни на дисертацію Білоконя Михайла Вячеславовича.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління, доцента Салієнко Олени Олександрівни  на дисертацію Білоконя Михайла Вячеславовича.

3. Автореферат дисертації Білоконя М.В.

4. Дисертація Білоконя М.В.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, доцента Ковальчук Вероніки Геннадіївни на дисертацію Марєхіна Сергія Володимировича.

2. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, доцента Писаренко В'ячеслава Петровича  на дисертацію Марєхіна Сергія Володимировича.

3. Автореферат дисертації Марєхіна С.В.

4. Дисертація Марєхіна С.В.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Майстра Сергія Вікторовича на дисертацію Кучерявої Каріни Якупівни.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління, доцента Приходько Ольги Миколаївни  на дисертацію Кучерявої Каріни Якупівни.

3. Автореферат дисертації Кучерявої К.Я.

4. Дисертація Кучерявої К.Я.

 

 

Наказом МОН України від 11 липня 2016 р. № 820 створено спеціалізовану вчену раду Д 64.858.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (доктора філософії) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – “Теорія та історія державного управління” та 25.00.02 – «Механізми державного управління».

 

Дані про дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, станом на 18.09.2015 року (оновлено 18.09.2015)

 

Склад ради

 

Голова спеціалізованої вченої ради — доктор наук з державного управління, професор Карамишев Дмитро Васильович, перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради — доктор наук з державного управління, професор Латинін Микола Анатолійович, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — кандидат наук з державного управління, доцент Кузнецов Андрій Олегович, начальник управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

 

• доктор соціологічних наук, професор Бєлова Людмила Олександрівна, директор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Бульба Володимир Григорович, декан факультету підготовки магістрів державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Дєгтяр Андрій Олегович, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури Міністерства культури України, 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Дзюндзюк Вячеслав Борисович, завідувач кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Дрешпак Валерій Михайлович, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Єлагін Віктор Павлович, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Кальниш Юрій Григорович, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор філософських наук, професор Корженко Володимир Васильович, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Крутій Олена Миколаївна, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Крюков Олексій Ігорович, провідний науковий співробітник відділу управління у сфері цивільного захисту навчально-наукового виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Куц Юрій Олексійович, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Лахижа Микола Іванович, перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Мамонова Валентина Василівна, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Мартиненко Василь Миколайович, завідувач кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Міненко Володимир Леонідович, директор Харківського обласного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Орлов Олександр Валентинович, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Семенченко Андрій Іванович, директор Інституту підготовки вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Сичова Вікторія Вікторівна, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Статівка Наталія Валеріївна, професор кафедри управління персоналом і економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.