Спеціалізована вчена рада

 

Шановні аспіранти та докторанти!

Звертаємо Вашу увагу на нові вимоги до оформлення дисертацій, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 року, і які набули чинності 10 березня 2017 року.

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/03/09/mon-zatverdilo-novi-vimogi-do-oformlennya-disertacziyi/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

 

25 травня 2018 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Д 64.858.01:

– о 10.00 захист докторської дисертації Дунаєва І.В. на тему: "Механізми модернізації регіональної економічної політики в Україні в умовах інтеграційних процесів", спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління;

–о 14.00 захист кандидатської дисертації Дармостука Д.Г. на тему: "Державне регулювання розвитку зеленого туризму в Україні", спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.

Із авторефератами дисертацій можна ознайомитись:

Автореферат дисертації Дунаєва І.В.

Автореферат дисертації Дармостука Д. Г.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри соціальної і гуманітарної політики (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України) Бульби В.Г. на дисертацію Пахніна М.Л.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління, доцента кафедри соціально–гуманітарних дисциплін (Національна академія Національної гвардії України) Салієнко О.О. на дисертацію Пахніна М.Л.

3. Автореферат дисертації Пахніна М. Л.

4. Дисертація Пахніна М. Л.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора, заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри менеджменту організацій (Дніпропетровський державний аграрно–економічний університет) Сиченко В. В. на дисертацію Бабічева А. В.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидат наук з державного управління, доцента, першого проректора (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) Пшеничної Л. В. на дисертацію Бабічева А. В.

3. Автореферат дисертації Бабічева А. В.

4. Дисертація Бабічева А. В.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Сиченко В. В. на дисертацію Заскалкіної О.М.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидат наук з державного управління, доцента Засторожнікової І. В. на дисертацію Заскалкіної О.М.

3. Автореферат дисертації Заскалкіної О.М.

4. Дисертація Заскалкіної О.М.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Кальниша Ю. Г. на дисертацію Забейворота Т.В.

2. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, доцента Бєльської Т. В. на дисертацію Забейворота Т.В.

3. Автореферат дисертації Забейворота Т.В.

4. Дисертація Забейворота Т.В.

 

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, доцента Мороза В. М. на дисертацію Заскалкіна А.С.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидат наук з державного управління Пастух К. В. на дисертацію Заскалкіна А.С.

3. Автореферат дисертації Заскалкіна А.С.

4. Дисертація Заскалкіна А.С.

 

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, доцента Беглиця В. П. на дисертацію Коврегіна В.В.

2. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Дєгтяря А. О. на дисертацію Коврегіна В.В.

3. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Кобеця А. С. на дисертацію Коврегіна В.В.

4. Автореферат дисертації Коврегіна В.В.

5. Дисертація Коврегіна В.В.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, доцента Дегтярьової Ії Олександрівни на дисертацію Барановської Тетяни Миколаївни.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління Парамонова Андрія Олександровича на дисертацію Барановської Тетяни Миколаївни.

3. Автореферат дисертації Барановської Т.М.

4. Дисертація Барановської Т.М.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора Степанова Віктора Юрійовича на дисертацію Білокопитова Дмитра Вікторовича.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління, доцента Терещенко Діни Акрамівни на дисертацію Білокопитова Дмитра Вікторовича.

3. ВИСНОВОК НАУКОВО–ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо відсутності/наявності академічного плагіату в тексті дисертації Білокопитова Д.В.

4. Автореферат дисертації Білокопитова Д.В.

5. Дисертація Білокопитова  Д.В.

 

 

Наказом МОН України від 11 липня 2016 р. № 820 створено спеціалізовану вчену раду Д 64.858.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (доктора філософії) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – “Теорія та історія державного управління” та 25.00.02 – «Механізми державного управління».

 

Дані про дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, станом на 01.12.2017 року (оновлено 29.12.2017)

 

Склад ради

 

Голова спеціалізованої вченої ради — доктор наук з державного управління, професор Карамишев Дмитро Васильович, перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради — доктор наук з державного управління, професор Латинін Микола Анатолійович, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — кандидат наук з державного управління, доцент Кузнецов Андрій Олегович, начальник управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

 

• доктор соціологічних наук, професор Бєлова Людмила Олександрівна, директор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Бульба Володимир Григорович, декан факультету підготовки магістрів державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Дєгтяр Андрій Олегович, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури Міністерства культури України, 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Дзюндзюк Вячеслав Борисович, завідувач кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Дрешпак Валерій Михайлович, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Єлагін Віктор Павлович, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Кальниш Юрій Григорович, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор філософських наук, професор Корженко Володимир Васильович, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Крутій Олена Миколаївна, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Крюков Олексій Ігорович, провідний науковий співробітник відділу управління у сфері цивільного захисту навчально-наукового виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Куц Юрій Олексійович, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Лахижа Микола Іванович, перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Мамонова Валентина Василівна, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Мартиненко Василь Миколайович, завідувач кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Міненко Володимир Леонідович, директор Харківського обласного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Орлов Олександр Валентинович, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Семенченко Андрій Іванович, директор Інституту підготовки вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Сичова Вікторія Вікторівна, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Статівка Наталія Валеріївна, професор кафедри управління персоналом і економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.