Спеціалізована вчена рада

 

Шановні аспіранти та докторанти!

Звертаємо Вашу увагу на нові вимоги до оформлення дисертацій, передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 року, і які набули чинності 10 березня 2017 року.

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/03/09/mon-zatverdilo-novi-vimogi-do-oformlennya-disertacziyi/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

 

26 вересня 2018 року о 12.00 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України із захисту кандидатської дисертації Греби Романа Володимировича на тему «Механізми реформування системи соціальних послуг в умовах децентралізації влади в Україні», за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Дисертація є рукопис.

Роботу виконано в Національній академії державного управління при Президентові України.

 

Науковий керівник: доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України
ПОПОК Андрій Андрійович,
Національна академія державного управління при Президентові України, віце-президент.
Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор
ЄМЕЛЬЯНОВ Володимир Михайлович,
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, директор Інституту державного управління;
доктор наук з державного управління, професор
МЕРЗЛЯК Анжела Віталіївна,
Класичний приватний університет, директор Інституту управління.

 

Із авторефератами дисертацій можна ознайомитись:

Автореферат дисертації Красникова Є.В.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора, диретора Інституту державного управління Чорноморського національного університуту імені Петра Могили Ємельянова В.М. на дисертацію Греби Р.В.

2. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора, директора Інституту управління Класичного приватного університуту Мерзляк А.В. на дисертацію Греби Р.В.

3. Автореферат дисертації Греби Р.В.

4. Дисертація Греби Р.В.

 

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України Крюкова О.І. на дисертацію Решевець І.В.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління, доцента, професора кафедри публічного управління та адміністрування Інститута підготовки кадрів Державної служби зайнятості України Фоміцької Н.В. на дисертацію Решевець І.В.

3. Автореферат дисертації Решевець І.В.

4. Дисертація Решевець І.В.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України Кравченко М.В. на дисертацію Батюк А.А.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління, заступника начальника управління у справах сім?фзщіжї та молоді департаменту у справах сім?фзщіжї, молоді та спорту Харківської міської ради Сітнік С.П. на дисертацію Батюк А.А.

3. Автореферат дисертації Батюк А.А.

4. Дисертація Батюк А.А.

 

 

1. ВІДГУК офіційного опонента завідувача кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури, д.держ.упр., професора, заслуженого діяча науки і техніки України А.О. Дєгтяра на дисертацію І.В. Дунаєва

2. ВІДГУК офіційного опонента професора кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, д.держ.упр., доцента І.О. Дегтярьової на дисертацію І.В. Дунаєва

3. ВІДГУК офіційного опонента професора кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, д.держ.упр., професора М.М. Миколайчука на дисертацію І.В. Дунаєва

4. Автореферат дисертації Дунаєва І.В.

5. Дисертація Дунаєва І.В.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента декана факультету управління та бізнесу Харківської державної академії культури Міністерства культури України, д.держ.упр., професора В.Ю. Степанова на дисертацію Дармостука Д.Г.

2. ВІДГУК офіційного опонента радника директора Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», к.держ.упр. А.О. Парамонова на дисертацію Дармостука Д.Г.

3. Автореферат дисертації Дармостука Д. Г.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри соціальної і гуманітарної політики (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України) Бульби В.Г. на дисертацію Пахніна М.Л.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління, доцента кафедри соціально–гуманітарних дисциплін (Національна академія Національної гвардії України) Салієнко О.О. на дисертацію Пахніна М.Л.

3. Автореферат дисертації Пахніна М. Л.

4. Дисертація Пахніна М. Л.

 

1. ВІДГУК офіційного опонента доктора наук з державного управління, доцента Дегтярьової Ії Олександрівни на дисертацію Барановської Тетяни Миколаївни.

2. ВІДГУК офіційного опонента кандидата наук з державного управління Парамонова Андрія Олександровича на дисертацію Барановської Тетяни Миколаївни.

3. Автореферат дисертації Барановської Т.М.

4. Дисертація Барановської Т.М.

 

 

Наказом МОН України від 11 липня 2016 р. № 820 створено спеціалізовану вчену раду Д 64.858.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (доктора філософії) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – “Теорія та історія державного управління” та 25.00.02 – «Механізми державного управління».

 

Дані про дисертації, захищені у спеціалізованій вченій раді Д 64.858.01 у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, станом на 01.08.2018 року

 

Склад ради

 

Голова спеціалізованої вченої ради — доктор наук з державного управління, професор Карамишев Дмитро Васильович, перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради — доктор наук з державного управління, професор Латинін Микола Анатолійович, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради — кандидат наук з державного управління, доцент Кузнецов Андрій Олегович, начальник управління координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

 

• доктор соціологічних наук, професор Бєлова Людмила Олександрівна, директор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Бульба Володимир Григорович, декан факультету підготовки магістрів державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Дєгтяр Андрій Олегович, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державної академії культури Міністерства культури України, 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Дзюндзюк Вячеслав Борисович, завідувач кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Дрешпак Валерій Михайлович, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Єлагін Віктор Павлович, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Кальниш Юрій Григорович, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор філософських наук, професор Корженко Володимир Васильович, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Крутій Олена Миколаївна, професор кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Крюков Олексій Ігорович, провідний науковий співробітник відділу управління у сфері цивільного захисту навчально-наукового виробничого центру Національного університету цивільного захисту України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Куц Юрій Олексійович, завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Лахижа Микола Іванович, перший заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Мамонова Валентина Василівна, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Мартиненко Василь Миколайович, завідувач кафедри державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Міненко Володимир Леонідович, директор Харківського обласного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Орлов Олександр Валентинович, завідувач кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Семенченко Андрій Іванович, директор Інституту підготовки вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;

• доктор наук з державного управління, професор Сичова Вікторія Вікторівна, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.01;

• доктор наук з державного управління, професор Статівка Наталія Валеріївна, професор кафедри управління персоналом і економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02.

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.