ХарРІ НАДУ  

Загребельна Л. С.

Загребельна Л. С.

З 14 Діловодство в управлінській діяльності : навч. посіб. для студентів факультету соціально-економічного управління [Електронний ресурс] / Л. С. Загребельна. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 94 с.

ISBN 978-966-390-114-9

Навчальний посібник укладено відповідно до програми з дисципліни «Діловодство». У ньому подано теоретичний матеріал, методичні поради до практичних занять із діловодства, уміщено завдання для практичного опрацювання тем, питання для тематичного контролю, контрольні зрізи та 10 варіантів контрольної роботи для перевірки рівня знань студентів щодо підготовки та укладання управлінської документації.

Діловодство в управлінській діяльності

Титульна сторінка
Зміст
Загальні положення
1. Основи діловодства
2. Підготовка й укладання розпорядчих документів
3. Документи щодо особового складу та особисті офіційн
4. Підготовка й укладання довідково-інформаційних документів
5. Обліково-фінансові документи
6. Документи з господарсько-договірної діяльності
7. Складання і формуванння номенклатури справ
Додатки
Контрольна робота
Використана й рекомендована література
Прикінцеві сторінкі

 

Copyright © 2014 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння