ХарРІ НАДУ  

Фоміцька Н. В.

Фоміцька Н. В.

Методологія системного підходу та наукових досліджень : опорний конспект лекцій / уклад. Н. В. Фоміцька. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – 60 с.

УДК 551.4.012

Електронне видання комбінованого використання

Затверджено кафедрою державного управління ХарРІ НАДУ, протокол засідання No 3 від 2 жовтня 2015 р.

Укладач: к.держ.упр., доц., професор кафедри державного управління ХарРІ НАДУ Н. В. Фоміцька

Рецензент: д.держ.упр., проф., перший заступник директора ХарРІ НАДУ Д. В. Карамишев

Опорний конспект лекцій підготовлено з метою навчально-методичного забезпечення дисципліни “Методологія системного підходу та наукових досліджень”. Конспект надає можливість сформувати у слухачів факультету підготовки магістрів державного управління систему знань з основ методології проведення наукових досліджень з використанням системного підходу та сприяє кращому закріпленню матеріалу.

Для слухачів факультету підготовки магістрів державного управління усіх форм навчання за спеціальністю «Державна служба».

Методологія системного підходу
та наукових досліджень

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння