ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Актуальні проблеми розвитку управлінських систем:
досвід, тенденції, перспективи
(збірник тез VI студентської науково-практичної конференції, 20 квітня 2011 р.)

Зміст

1. Історія, теорія та практика державного управління

Войтович В.С. Корпоративна культура як фактор удосконалення управління економічною діяльністю
Петренко А.М. Удосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Ткаченко О.О. Проблемні питання легалізації органів самоорганізації населення у м. Харкові
Чорнорук А.А. Аналіз структури і функцій адміністрацій районів м. Харкова

2. Державне регулювання процесів в політичній та соціально-економічний сферах суспільства

Возна Т.О. Конкурентні переваги та обмеження перспективного розвитку Чугуївського району (SWOT-аналіз)
Глущенко К.О., Кришталь М.І. Жінки на ринку праці
Колосар С.С. Тенденції розвитку системи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
Літвінов Р.О. Проблеми соціального захисту населення України
Наровенко Я.Ю. Соціальні та економічні наслідки безробіття
Натолока О.О. Молодь та політикум: проблема встановлення партнерських відносин
Озерова М.В. Соціально-економічний зміст легалізації доходів населення
Рой І.В. Міграційні процеси в системі державного регулювання демографічної безпеки України
Смаглюк А.А. Демографічна складова економічної безпеки України
Солодка А.О. Напрямки запобігання безробіття у молодіжному середовищі
Ус О.І. Проблеми та перспективи здійснення пенсійної реформи в Україні
Фартушна А.І. Оцінка результативності та ефективності реалізації державних цільових програм в Україні

3. Удосконалення управління економічною діяльністю суб'єктів господарювання в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів

Гладуш І.В. Порівняльний аналіз причин і наслідків кризи 2008-2009 років в Україні та Польщі
Кутас К.О. Освітні послуги в Україні та США: погляд споживача
Радіонова Н.М. Тенденції виникнення екологічних загроз у сфері ядерної енергетики
Удовікова К.Є. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення та можливості його використання в Україні

4. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
і організацій

Городничев К.Ю. Упровадження податку на нерухомість в Україні
Маєвська Н.І. Проблеми та перспективи формування корпоративної соціальної відповідальності
Нагла А.А. Роль інноваційної діяльності в збільшенні прибутку підприємства
Шуляк О.В. Аналіз проблем впровадження менеджменту якості на підприємстві

5. Менеджмент персоналу та кадрова політика

Бабушкіна К.С. Система антикризового управління трудовими ресурсами
Зубенко А.С., Костянчук К.М. Мотивація трудової діяльності державних службовців
Чудний Є.М. Роль заробітної плати в системі управління персоналом

6. Актуальні питання навчання іншомовної комунікації спеціалістів-нефілологів (у контексті підготовки України до Євро – 2012)

Беседовська Т.Б. IT as Innovation Tool for Improving Managerial Performance
Воротніков Т.М. Knowledge management in a production enterprise
Громова-Стасюк С.О. Education of managers under the conditions of world economical globalization
Доброносова Л.В. New managerial approaches to higher education
Захарченко Р.В. New approaches in making decisions in management
Кравцова О.Ю., Козлова К.Г. New approaches to management techniques
Лавриненко І.А. The role and legal nature of invalid bargains with defects of will in managerial approaches
Літвінов Р.О. Pension reform in ukraine: alternative view
Міщан О.О. Ways of Improvement of State Policy of Migratory Processes Regulation in Ukraine
Натолока О.О. State personnel policy at the present stage: objectives, priorities, ground rules
Ріпка Ю.М. Foreign experience of place branding
Самчук Г.О. Management and organization of intermodal transportation as one of the new methods of international haulage
Сухова Ю.М. Knowledge management
Яковлева Н.В. Tendencies of transformation and directions of ukrainian economy development

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)

 

Copyright © 2011 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння