ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Актуальні проблеми розвитку управлінських систем:
досвід, тенденції, перспективи
(збірник тез VII студентської науково-практичної конференції, 18 квітня 2012 р.)

Зміст

1. Історія, теорія та практика державного управління

Глущенко К. О. Інтелектуальний потенціал як важливий сегмент ринку праці
Гризодуб С. В. Передісторія формування парламентаризму
Крилов Є. В. Прогнозування ринку нерухомості України
Курец С. О. Маркетингові дослідження регіонального ринку праці (на прикладі Харківського регіону)
Мальцева А. Ю. Проблеми раціонального природокористування та роль оподаткування при їх вирішення
Михайличенко Р. О. Взаємодія органів державної влади з інституціями громадянського суспільства
Мороз Є. В. Державна політика в системі запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в Україні
Огурцова А. О., Тихий К. І. Контролінг у державному управлінні
Стрельникова Д. В. Удосконалення системи маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ "Автодом Харків")

2. Державне регулювання процесів в політичній та соціально-економічний сферах суспільства

Афанасьєва О. В. Глибина диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України
Кіндякова К. С. Демографічні тенденції розвитку регіонів України
Козлова К. Г. Державна підтримка розвитку сільського господарства
Лахтіна Д. Д. Диференціація доходів населення за регіонами України
Озерова М. В. Політичні орієнтації сучасної української молоді
Пальоха А. О. Регулювання диференціації доходів населення України
Ридван Н. В. Вплив наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на стан здоров'я населення України

3. Удосконалення управління економічною діяльністю суб'єктів господарювання в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів

Гук К. О. Транскордонне співробітництво регіонів України
Мазур О. С. Проблема адаптації законодавства України до вимог європейського адміністративного простору
Суховій Ю. М. Перспективи налагодження політичного діалогу Туреччини з країнами-членами ЄС
Стовбчата Г. О. Основні тенденції сучасної зовнішньої трудової міграції в Україні
Хухря Х. О. Система соціального захисту у Франції

4. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
і організацій

Мартиненко Я. В. Організаційна культура підприємства: формування та розвиток

5. Менеджмент персоналу та кадрова політика

Мазур О. С. Антикризовий менеджер. Яким йому бути
Натолока О. О. Молодіжна політика на ринку праці
Пуголовок Є. О. Молодь на ринку праці
Скиба Ю. О. Причини та наслідки безробіття в Україні
Тихий К. І. Причини та наслідки трудової міграції для України

6. Актуальні питання навчання іншомовної комунікації спеціалістів-нефілологів (у контексті підготовки України до Євро – 2012)

Білоус О. В. Anti-recessionary management
Нехаєнко М. В. Pinch analysis – the way out of the energy crisis
Олефір А. О. Foreign experience in protectionist practices in public procurement
Попова О. І. Competence approach in professional training of educational leadership
Ткаченко Л. С. Increasing the labour productivity as to direction of crisis management
Івлев О. Ю. Ukrainian perspectives in the context of global financial crisis
Костоглодова Л. В. Crisis management: problems and tasks at the present stage
Москаленко С. В. Anti-crisis aspects of public management of economy in the USA
Новікова М. С. The problems of supply management in the logistics system and the ways of their solution
Сіденко І. Г. Crisis management globally
Щетина А. О. Competence approach in professional training of educational leadership

 

Copyright © 2012 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння