ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Державне управління та місцеве самоврядування:
історія та сучасність
(збірник тез науково-практичної конференції
за підсумками стажування слухачів 26 вересня 2012 р.)

Зміст

1. Актуальні проблеми розвитку публічного врядування в Україні

Григор'єва С. Є. Удосконалення структури місцевих державних адміністрацій
Івлєва Т. М. Державна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Караченцева І. О. Державна політика України в сфері зайнятості населення
Кондратенко Є. П. Особливості реалізації основних засад бюджетної системи
Кулачко О. В. Стан зайнятості молоді на ринку праці України (на прикладі Лисичанського міського центру зайнятості)
Кущов С. М. Державна політика зайнятості молоді
Москаленко С. В. Ділова культура в державному управлінні
Остапенко І. В. Взаємодія органів влади та громадських організацій в реалізації молодіжної політики
Паляничка О. В. Державна політика у сфері реалізації програм соціального захисту інвалідів
Пшенічнікова Т. В. Державна політика у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю
Робоча Г. М. Державна політика у сфері профілактики наркоманії у молодіжному середовищі
Сіденко І. Г. Перспективи впровадження електронного голосування в Україні
Скороход О. С. Державна політика щодо подолання корупції в Україні
Стаскевич Ю. М. Ефективність взаємодії місцевих органів влади у вирішенні проблем регіонального розвитку
Степанко О. В. Світові тенденції впливу на вироблення концептуальних основ гуманітарної політики загальнопланетарного масштабу
Томаш О. О. Шляхи вдосконалення соціального захисту "дітей війни"
Турчин І. О. Структурне забезпечення виконання функцій державної підтримки сім'ї, молоді та спорту на районному рівні
Якименко С. І. Кластери зеленого туризму

2. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України

Маркова Н. С. Соціальна відповідальність бізнесу при розвитку персоналу
Ревенко О. В. Проблеми формування іміджу податкових органів в Україні
Аргунова Н. В. Державне управління пенсійним забезпеченням населення в Україні
Бабаєва І. О. Державне регулювання розвитку аграрних підприємств
Величко С. В. Державне управління розвитком земельних відносин в Україні
Гулій Р. М. Вплив мінімальної заробітної плати на розмір трудових доходів населення
Гуменюк М. С. Світовий досвід пенсійного забезпечення населення: уроки для України
Єгіозар'ян А. Г. Адаптація до умов України досвіду інших країн світу стосовно розвитку ЖКГ
Комар А. О. Державна політика зайнятості та професійної реабілітації інвалідів: стан та проблеми реалізації
Косенко Я. В. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в АПК України
Кулик І. О. Шляхи удосконалення управління розвитком місцевих бюджетів
Лепеха Н. І. Державна політика зайнятості молоді: регіональний аспект
Миколюк В. М. Технологічна структура економіки України: проблеми та шляхи удосконалення
Наровенко Я. Ю. Державне управління як владний механізм впровадження державної політики (на прикладі діяльності Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області)
Силка О. Г. Державна політика в формуванні місцевих бюджетів
Тутунару Т. М. Подолання бідності – пріоритетне завдання держави
Устінова Е. О. Державно-приватне партнерство: досвід країн Європейського Союзу

3. Розбудова системи місцевого самоврядування України: тенденції та перспективи

Гєльмінтінов А. А. Служба в органах місцевого самоврядування: перспективи реформування
Євсюков С. М. Управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування
Костоглодова Л. В. Особливості забезпечення діяльності керівництва ОДА
Полтавець Ю. В. Дисциплінарна відповідальність суддів: підстави, порядок та особливості дисциплінарного провадження
Триполко Г. Л. Проблеми теорії служби в органах місцевого самоврядування в України

4. Пріоритетні напрямки професіоналізації державної служби України

Любченко Ю. А. Стажування в Секретаріаті Кабінету Міністрів України: нові знання – новий досвід у роботі з документами
Рудим І. В. Самоосвіта як професійний розвиток державних службовців на прикладі європейського досвіду
Ручкін-Якименко Є. А. Підвищення ефективності управління персоналом в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
Сидоренко Ю. О. Проблеми та основні напрямки підвищення ефективності державної служби в сучасних умовах
Ткаченко Т. М. Профілі професійної компетентності посад державної служби
Хачатрян Д. В. Сучасні міграційні процеси як виклик сьогодення

5. Політична трансформація Українського суспільства: державно-управлінські виміри

Василенко О. В. Автоматизація документообігу в органах державного управління (на прикладі Головного управління документального забезпечення Адміністрації Президента України)
Гарькавець І. П. Модель представництва регіональних інтересів в Федеративній Республіці Німеччина
Дзебяк Т. М. Деякі аспекти реформування пенсійної системи в Україні
Івлєв О. Ю. Засади правового регулювання розвитку інформаційного суспільства в Європі: досвід для України
Кваша А. С. Політико-управлінська еліта: необхідність існування та шляхи вдосконалення

Відомості про авторів

Відомості про авторів (укр.)

 

Copyright © 2012 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння