ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Державне управління та місцеве самоврядування:
історія та сучасність
(збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування слухачів, 26 вересня 2013 р.)

Зміст

Бульба В. Г., Поступна О. В. Стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування – шлях до вдосконалення професійної майстерності слухачів магістерської підготовки

Секція № 1. Актуальні проблеми розвитку публічного врядування в Україні

Новак-Каляєва Л. М. Теоретико-методологічне обґрунтування прав людини в державному управлінні
Фоміцька Н. В., Ялина Ю. В. Особливості реалізації управлінських рішень у структурних підрозділах органів державної виконавчої влади
Гресько Д. М. Механізми вдосконалення мотивації державних службовців
Громико О. І. Перші зрушення на шляху забезпечення інформаційної відкритості державної влади
Дудкіна А. Ю. Проблеми взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в Україні
Йолкіна Н. О. Державне регулювання підприємницької діяльності
Каліберда Я. В. Тенденції розвитку підприємництва на місцевому рівні
Клименко О. В. Шляхи підвищення ефективності взаємодії публічної влади із громадськістю
Котляр А. І. Державне регулювання та розвиток туристичної галузі України
Лещенко В. О. Удосконалення структурно-функціонального забезпечення діяльності управління агропромислового розвитку Дергачівської райдержадміністрації
Малихіна О. В. Співвідношення державного та громадського контролю в публічному управлінні
Мироняк Т. В. Політичне лідерство як важливий чинник підвищення результативності державного управління
Притула О. В. Актуальні проблеми законодавчого забезпечення у сфері ветеринарної медицини
Стаскевич Ю. М. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування в Україні
Цопа В. А. Діяльність органів державного управління щодо розвитку сфери житлово-комунального господарства України
Шпортяк А. В. Досвід Республіки Польща щодо забезпечення прозорості та відкритості публічного управління

Секція № 2. Розбудова системи місцевого самоврядування України: тенденції та перспективи

Вакула О. А. Механізми державного регулювання банківської діяльності
Гаврилейченко М. О. Сучасні проблеми кадрової роботи в органах влади
Герасименко Л. В. Використання амортизаційних відрахувань на орендовані цілісні майнові комплекси державних підприємств
Книженко М. О. Правовий захист ІТ-компаній як передумова розвитку ІТ-індустрії в Україні
Ковенко О. Ю. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг
Монастирна І. А. Удосконалення системи підготовки державних службовців на основі закордонного досвіду
Огурцова О. В. Формування кадрової політики на державній службі в Україні
Онищенко О. О. Механізм державного управління соціальним захистом України: європейський довід
Подзолкіна Л. М. Причини та наслідки корупції в системі органів державної влади в Україні
Полтавська І. А. Особливості визначення правового статусу державних адміністрацій
Попова О. В. Професійна кар’єра в органах влади: проблеми та перспективи розвитку
Похил В. В. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю: напрями та форми
Решевець І. В. До питання модернізації публічного адміністрування
Солодка А. О. Запровадження міжнародних стандартів до діяльності системи місцевого самоврядування в Україні
Сухоруков М. В. Сучасний стан та перспективи зовнішньоекономічних зв’язків України
Тимошенко О. С. Адаптація європейського досвіду у сфері захисту прав людини в Україні
Федоренко А. С. Розбудова системи місцевого самоврядування України: вплив кадрового забезпечення на ефективність регіонального управління в процесі взаємодії владних структур з громадськістю
Хижняк М. В. Напрями вирішення проблем фінансування органів місцевого самоврядування
Шатілін Г. П. Взаємодія та розмежування повноважень між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування
Шевченко Т. В. Інтеграційні процеси на регіональному рівні

Секція № 3. Політична трансформація Українського суспільства: державно-управлінські виміри

Загребельна Л. С. Моніторинг діловодної діяльності в органах державного управління
Білокінь В. С. Аксіологічні основи мовленнєвої діяльності в діловій комунікації
Бовдуй С. С. Системний підхід в управлінні охороною праці
Дімов О. І. Організація та здійснення контролю за виконанням управлінських рішень в органах державної влади
Козаченко Ю. М. Правова освіта як засіб підвищення політичної культури громадян
Косухіна К. В. Соціальні комунікації у вимірах сучасних державноуправлінських функцій та завдань
Кущова В. О. Етика державного управління: стан та перспективи розвитку
Мусєєв М. С. Роль та значення інфраструктури в соціально-економічному розвитку територій
Поліщук Р. В. Адміністративно-політичні технології впливу органів публічної влади на виборчий процес в Україні
Полковниченко Д. Ю. Державна політика у сфері попередження надзвичайних ситуацій на основі концепції ризиків
Саніна Н. М. Імідж державної установи
Ступак М. В. Структура публічної адміністрації в Польщі
Чабан О. О. Сучасні технології залучення громадян до вироблення державно-управлінських рішень
Шарков О. С. Особливості розвитку системи електронного документообігу в Харківській області: на прикладі Харківської обласної державної адміністрації

Секція № 4. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України

Маркова Н. С. Роль капіталу в розвитку персоналу
Ревенко О. В. Податкові наслідки інтеграційних процесів України в контексті податкової конкуренції
Батюк А. А. Професійна орієнтація молоді
Бут Н. М. Управління видатками місцевих бюджетів
Гладка В. Ю. Земельний кадастр України: відповідність європейським стандартам
Жеребілова Д. Ю. Удосконалення механізму роботи з кадровим резервом в органах місцевого самоврядування
Кіріченко Н. С. Механізм реалізації конкурентної політики в аграрному секторі економіки України
Колісник Н. О. Основні напрямки державної політики зайнятості в Україні
Колєнов О. М. Особливості механізму міждержавного співробітництва України в екологічній сфері
Миркало О. І. Актуальні завдання формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні
Пікалова С. А. Ґендерні аспекти мотивації праці державних службовців
Проскура В. О. Оцінка персоналу у сфері державного управління
Решитнякова К. О. Державне регулювання інтелектуального потенціалу населення
Суворов В. П. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як суб’єкт державної регіональної політики
Устінова Е. О. Державно-приватне партнерство як інструмент залучення інвестицій в економіку України
Чуніхін А. В. Міжбюджетні відносини в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення

Секція № 5. Соціогуманітарні проблеми суспільного розвитку

Бондаренко І. О. Попередження насильства в сім’ї як напрям соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю
Долга Ю. І. Державна молодіжна політика Німеччини як взірець для розвитку молодіжної політики в Україні
Комарова О. В. Державна політика у сфері позашкільної освіти як один із головних засобів запобігання злочинності серед неповнолітніх
Куріна А. А. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми
Леонова А. М. Управлінські рішення в органах управління освітою
Малінецька Г. В. Проблеми оптимізації інвестиційного клімату адміністративно–територіальних одиниць Харківської області
Мариніна А. О. Основи державного управління в сфері соціального захисту населення
Повойко І. О. Напрямки вдосконалення державної політики щодо розвитку сімейних форм виховання
Примак Т. М. Використання благодійних внесків в діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: практика та перспективи
Ружинська О. В. Щодо визначення поняття «державна сімейна політика»
Степанко О. В. Особливості функціонування й розвитку системи державного управління гуманітарною сферою в Україні
Федунова О. В. Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Харківського регіону з питань попередження насильства в сім’ї
Хорошилова А. В. Ресоціалізація неповнолітніх правопорушників звільнених від відбування покарання з випробуванням
Чанцева Ж. Є. Діяльність відділу організаційної роботи районної державної адміністрації та шляхи її вдосконалення (на прикладі Красноградської РДА)

 

Copyright © 2013 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння