ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Актуальні проблеми розвитку управлінських систем:
досвід, тенденції, перспективи
(збірник тез науково-практичної конференції, 25 березня 2015 р.)

Зміст

1. Історія, теорія та практика державного управління

Вінніченко О. Ю. Удосконалення кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування
Грабар Н. С. Пріоритетні напрями підвищення якості надання адміністративних послуг на місцевому рівні в Україні
Зоценко Т. В. Роль особистості в державному управлінні
Іванова Г. О. Електронне урядування – механізм демократизації Українського суспільства
Капленко О. Ю. Новий публічний менеджмент як гарантія діалогу між державою та населенням
Касьянова В. В. Удосконалення організації надання адміністративних послуг на місцевому рівні
Колохіна А. С. Теоретичні витоки походження терміну «реформа державного управління» в західній науковій літературі
Лопатченко І. М. Права дітей у контексті проблеми профілактики соціального сирітства
Мороз С. А. Розвиток трудового потенціалу вищих навчальних закладів, як проблематика в сфері науки
Пономаренко Г. В. Інформатизація управління навчальним закладом
Тваурі Д. К. Управління комерційними банками в умовах фінансової кризи
Федоров Г. О. Аналіз методик оцінки інвестиційної привабливості країни
Фесенко В. О. Теоретичні аспекти формування системи місцевого самоврядування в Республіці Польща
Шведун В. О. Розробка організаційного забезпечення державного управління недотриманням рекламного законодавства

2. Державне регулювання процесів в політичній та соціально-економічний сферах суспільства

Мельниченко О. А., Пушкарьова В. І. Механізми реалізації інноваційної політики держави
Ігнатенко О. П. Удосконалення системи контролю у сфері благоустрою населених пунктів
Котковський В. Р. Багаторівневе управління в розробці та реалізації державної політики
Ревенко Т. В., Ревенко О. В. Типологія сучасної реклами
Решевець О. В. Сутність явища «адміністративна послуга»
Ярмак О. В., Німкович А. І. Державний борг: сучасний стан та небезпеки
Бородай Ю. В. Аналіз трудового потенціалу за регіонами країни
Волошин О. Л. Міжнародне співробітництво як механізм державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні
Григоренко Н. В. Розвиток систем надання державних послуг у сфері цивільного захисту: сучасний стан
Дзюндзюк Б. В. Сучасні виклики у публічному управлінні
Євдокімов В. А. Інструментарій державного управління розвитком електроенергетичної галузі
Корженко О. А. Державне регулювання інфляції та антиінфляційна політика в Україні
Кот Т. М. Диференціація рівня життя населення за регіонами України
Кожушко Н. І. Формування комплексного інноваційного механізму реалізації державної молодіжної політики
Лашко А. О. Особливості сучасного аналізу політики
Левченко С. О. Соціальна реклама у діяльності податкових органів
Лукіша Р. Т. Підходи до визначення поняття та ролі ризиків у державному управлінні розвитком регіонів
Марєхін С. В. Суцільно-якісне управління в органах влади
Мосціпан Р. М. Державне регулювання процесів у сфері надання страхових послуг в Україні
Овчаренко О. І. Проектування організаційних структур в органах влади
Оленіченко Ю. А. Аналіз наявного досвіду в питаннях розробки дієвих механізмів державного управління у сфері безпеки поводження з твердими побутовими відходами
Оноша Е. В. Інфляція, її наслідки та антиінфляційна політика України
Осипенко Я. В. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення та можливості його використання в Україні
Попок Е. А. Забезпечення потреб національних меншин в Україні: проблеми та перспективи
Попова С. В. Шляхи підвищення якості публічних послуг у сучасних умовах
Решевець І. В. До питання прийняття управлінських рішень у політичній системі суспільства
Рибчич І. Є. Актуальні проблеми організаційно-управлінських процесів у фізкультурно-спортивній сфері суспільства
Славгородська Г. Ю. Державна інноваційна політика України: напрями розвитку
Таран Я. Є. Демографічні передумови розміщення продуктивних сил
Ткаченко В. В. Державна політика детінізації економіки України
Фролова Д. О. Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці в Україні
Чернятіна В. А. Державне регулювання зайнятості сільського населення в Україні
Яковенко A. В. Стажування та навчальні практики, як вирішення проблеми працевлаштування

3. Удосконалення управління економічною діяльністю суб'єктів господарювання в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів

Андрієнко Я. М. Як стати успішним підприємцем
Бізікін С. В. Проблеми функціонального забезпечення ефективності регулювання земельних відносин
Бурка Д. О., Мельниченко В. О. Мотивація молоді до відкриття власного бізнесу
Гордієнко М. В. Схильність до ризику в підприємницькій діяльності
Кузьмина К. С. Управління підприємством в умовах подолання наслідків кризи
Кукоба Н. С. Урахування поведінки покупців на споживчому ринку при формуванні стратегії розвитку фірми
Ланецький Я. В. Лібералізація економіки як напрям державної політики подолання наслідків кризи в Україні
Руденко П. О. Урбанізація та її наслідки для регіонів країни
Шапкіна Н. А. Довіра як складова соціального капіталу

4. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств
і організацій

Аверченко А. В. Фінансування інноваційної діяльності в Україні
Манченко А. Ю. Роль державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Михайличенко Р. О. Формування мотиваційних механізмів активізації інноваційної діяльності підприємства
Шевченко В. П. Перспективні напрямки інноваційного розвитку України

5. Менеджмент персоналу та кадрова політика

Дубовик К. Є. Особливості визначення умов трудового договору в законодавстві України
Бабіч С. М. Світовий досвід розвитку недержавного пенсійного страхування
Дандара І. В. Системи управління персоналом у провідних країнах світу
Карлов Т. В. Конфлікт як компонент професійної діяльності працівників державної фіскальної служби
Коваленко К. В. Проблеми підготовки кадрів для страхового ринку України
Кушнерук Г. В. Аутсорсинг: перспективи розвитку на підприємствах України
Мазна Ю. О. Індивідуальний підхід у мотивації праці
Світлична О. В. Психологічні методи в управлінській діяльності
Харламова Ю. Є. Правовий механізм державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту
Щесюк С. В. Інноваційна діяльність підприємств туристичної індустрії на місцевому рівні

6. Європейський та євроатлантичний вектор розвитку
української держави

Бієнко Т. О. Decentralization of administrative power, as a condition of European integration
Ланецький Я. В. Decentralization in Ukraine
Кунченко М. О., Спасібов Д. В., Дахно І. О. E-governance in local government of Ukraine on the way to European integration
Сімбірьов О. Є., Гунько Д. Ю. Transport as Part of Technological Development
Данієлян Т. П. To be or not to be.Ukraine in European Union
Колісник Т. Є., Карпіна В. Р. European way of developing of Ukraine
Бузикаєв Д. В. The experience of Western countries in e-voting in the 21st century world
Оноша Е. В. Western European and Europeanintegration issues
Куцан М. О. Introduction of insurance medicine in Ukraine
Сочнєва А. С. Ukraine integration to NATO
Фесенко В. Ю. The economic component of the European vector of development to Ukraine
Черевко В. О. Participatory budgeting as a precondition of democracy building
Дмитренко К. В. Corporate law and Agreement of Association with the EU. The upcoming changes to the corporate legislation of Ukraine in accordance with the Agreement of Association with the EU
Дика А. С. Improvement of Passenger Transport Service in Ukraine in Accordance with European Quality Standards
Ткаченко О. О. The European Union law and itsimplementation innational legislation

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння