ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Державна економічна політика регіонального розвитку
(збірник тез науково-практичної заочної конференції, 10 червня 2015 р.)

Зміст

1. Теоретичні основи формування та реалізації державної економічної політики регіонального розвитку

Бліщук К. М. Деякі аспекти державної політики щодо вирівнювання регіонального розвитку
Гладкий М. А. Особливості та соціально-економічні проблеми розвитку освіти
Добрєва Н. Ф., Петриняк У. Я. Оцінка управлінського потенціалу підприємств
Жадан Є. В. Управління ризиками в процесі забезпечення соціальної безпеки міста
Коваленко М. М. Реалізм як основа державної економічної політики регіонального розвитку
Кризина Н. П. Формування та реалізація державної економічної політики в європейських країнах
Кучин Б. С. Проблеми соціального захисту працездатного населення України в сучасних умовах
Мостовой Г. І., Клименко Н. Г. Розвиток інвестиційно-інноваційної парадигми суспільного відтворення
Овчар Н. П., Ігнатенко О. С. Засади державного регулювання у реалізації державної економічної політики регіонального розвитку
Проніна О. В. Провідна роль держави в становленні земельної політики в Україні
Яблуновський А. Р. Методи державного управління земельними ресурсами

2. Механізми формування та реалізації державної економічної політики регіонального розвитку

Бобровська О. Ю. Механізми управління економічним розвитком регіонів
Грона Д. С. Державна соціально-економічна політика регіонального розвитку
Дунаєв І. В. Інструменти підвищення економічної спроможності добровільно об’єднаних територіальних громад Харківської області
Каховська О. В. Структурні трансформації в економіці регіону в контексті формування державної політики регіонального розвитку
Кінщак А. В. Роль державних органів в управлінні регіональними економічними процесами
Ковальчук В. Г. Вдосконалення механізмів державного управління регіональним розвитком
Корнієвський С. В. Механізм економічної політики комплексного розвитку регіону
Крайник О. П. Фінансові аспекти вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів
Лозинська Т. М. Механізм розвитку сільських громад у контексті децентралізації влади в Україні
Малихін Д. М. Основні напрями удосконалення державного регулювання земельних відносин на регіональному рівні
Матвіїшин Є. Г. Прогнозування змін у розвитку аграрного сектора в регіонах України як елемент антикризового управління
Мерзляк А. В., Бейнарович А. О. Зарубіжний досвід реалізації механізмів державного регулювання енергетичної сфери країни
Мунько А. Ю. Удосконалення управління муніципальною власністю у контексті розвитку системи місцевих фінансів: портфельний підхід
Пастух К. В. Напрями вдосконалення механізмів реалізації державної регіональної економічної політики в Україні
Польська І. Е., Пашкова Г. Г. Брендинг та його роль у підвищенні конкурентоспроможності регіону
Савостенко Т. О. Використання брендингу як інструменту підвищення конкурентоспроможності регіону
Суворов В. П. Інтеграційний підхід до вдосконалення правового механізму державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування
Тахтаджиєва Н. І. Вища освіта як чинник економічного розвитку регіону
Суркова М. Л. Оптимізація роботи кадрової служби
Гнатенко А. І. Характерні особливості державного стратегічного прогнозування регіонального розвитку в Україні
Заскалкіна О. М. Інституціональне середовище в аграрному секторі економіки як об'єкт державного регулювання

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння