ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
(матеріали науково-практичної конференції за участю:
Національної служби посередництва і примирення;
Національної академії державного управління при Президентові України;
Харківського регіонального інституту державного управління,
7 жовтня 2015 р.)

Зміст

Вступне слово

1. Теоретичні засади здійснення соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин

Крутій О. М. Соціально-психологічні аспекти врегулювання трудових конфліктів
Гербеда С. В. Government Relations: примирні процедури як спосіб цивілізованого лобіювання
Кулініч О. В. Проектний підхід у забезпеченні соціального діалогу
Євдокимова І. А., Плахова О. М. Соціологічне забезпечення соціального діалогу сторін соціально-трудових відносин
Антонь С. В. Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Бачинська У. В., Гойсан С. Я. Соціальний діалог – шлях до гідної праці
Бойко В. В. Соціальний діалог – запорука соціального спокою
Власенко С. Г. Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Демидюк В. М. Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Карасьова В. С., Спанатій О. С. Використання різних форм здійснення соціального діалогу на локальному рівні при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Коновалов Ю. В. Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Коцупал Д. В. Форми здійснення соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Рішняк М. О. Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Турчинська О. Б. Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Чернега К. В. Сутність соціального діалогу та його роль у запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

2. Правові аспекти розвитку соціального діалогу в Україні

Валецька О. В. Поняття «роботодавець» у трудовому праві
Жернаков В. В. Проблеми правового регулювання колективних трудових спорів
Козак З. Я. Проблеми законодавчого забезпечення соціального діалогу при запобіганні виникнення колективних трудових спорів
Рогова О. Г. Шляхи удосконалення правового забезпечення соціального діалогу у сфері трудових відносин
Бабич Т. Л. Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Обручков Р. І. Перспективи реформування порядку вирішення колективних трудових спорів в Україні

3. Практика налагодження соціального діалогу між сторонами соціально-трудових відносин

Баран Р. Т., Баран Л. М. Основи і правові засади соціального діалогу у вищих навчальних закладах в умовах чинності нового законодавства про вищу освіту (на прикладі вирішення колективного трудового спору (конфлікту) Львівської державної фінансової академії)
Білоцерківська О. В. Роль організацій роботодавців у попередженні колективних трудових спорів
Волков С. Г. Врегулювання конфлікту інтересів та конфлікту права на територіальному рівні
Євченко О. О. Взаємодія відділення НСПП в Миколаївській області зі сторонами соціального діалогу, органами влади та місцевого самоврядування в процесі запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Загребайленко С. В. Соціальний діалог в ході усунення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин
Замицький С. Іг. Замість страйку – соціальний діалог
Лайков С. М. Конструктивний соціальний діалог як необхідна складова забезпечення стабільних соціально-трудових відносин
Мотуз О. В. Досвід у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на ПАТ «Євраз Суха Балка» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Мусієнко Б. Ю. Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) у Вінницькій області
Онищенко Л. М. Громадський університет правових знань – запорука стабільності в колективах
Оршак Г. В., Карвацька Н. П. Соціальний діалог – основна передумова стабілізації та поліпшення соціально-трудових відносин
Пазяк В. Ю. Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Хімчак А. Б. Формування багатовекторної системи взаємодії відділення Національної служби посередництва і примирення в Донецькій області з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в контексті розвитку соціального діалогу в Донецькій області
Четвертак С. І. Співпраця відділення НСПП в Запорізькій області зі сторонами соціального діалогу з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Чуб І. А. Соціальний діалог як цивілізована та найбільш ефективна форма вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин
Шершньова Н. М., Корнят В. М. Соціальний діалог між сторонами соціально-трудових відносин при запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Шрамков О. В., Бубнова О. В. Взаємодія відділення НСПП в Одеській області зі сторонами соціального діалогу під час запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння