ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Трансформація конституційних засад публічного управління та адміністрування
(збірник тез круглого столу, 23 червня 2016 р.)

Зміст

Коваленко М.М. Європейський досвід застосування від’ємних ставок банківського процента
Тучак М.О. До питання застосування антикорупційного законодавства
Балабан В.Г. Адміністративні послуги та послуги правосуддя: до питання співвідношення понять
Древаль Ю.Д. Демократичний потенціал українського конституціоналізму
Гребець К.Г. Основний закон і питання соціального забезпечення населення
Клімова С.М. Інструментальна концепція законодавства про публічні фінанси
Малишкіна Н.О. Судова реформа в Україні: реалії сьогодення та перспективи
Мамонова В.В. Проект змін до Конституції України щодо місцевого самоврядування: дискусійні положення
Мельниченко О.А. Витоки корупції та засоби антикорупційної політики держави
Носик О.А. Реформа державної служби: важливий крок у процесі професіоналізації діяльності органів державної влади
Ольшанський О.В. Об’єднання територіальних громад: проблеми забезпечення фінансової спроможності
Остапенко О.Г. Децентралізація влади як основний напрям вдосконалення муніципальної політики
Прилипчук О.В. Реформування антикорупційного законодавства – правова основа антикорупційної політики держави
Рєзнік А.В. Реформа державного управління в Україні в період соціально-економічних і політичних змін
Радькова О.С. Феномен абсентеїзму в контексті політичних трансформацій сучасної України
Рогова О.Г. Виконання судових рішень в контексті реалізації права громадян на судовий захист
Сергєєв А.А. Реформування системи МВС як шлях до подолання корупції
Сергєєва Л.М. До питання конституційних змін
Тронь О.Я. Напрями удосконалення державної політики у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів України

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння