ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні
(матеріали науково-практичної конференції, 05 квітня 2017 р.)

Зміст

1. Вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Теоретичні засади та практична діяльність

Величко Л.Ю. Вдосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів в Україні: пропозиції та перспективи
Лайков С.М., Євдокимова І.А. Стан соціально-трудових відносин в колективах організацій, підпорядкованих державній архівній службі України
Клочко Г.С. Досвід відділення НСПП в Харківській області по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів)
Каревік О.О. Конфлікти – попередження та розв’язання
Радіонова-Водяницька В.О. Ефективність діяльності Національної служби посередництва і примирення у попередженні виникнення страйків
Кучеренко С.М., Кучеренко Н.С. Організаційні аспекти вирішення конфліктних ситуацій на виробництві
Варго О.М., Количева Т.В. Заробітна плата та соціальний розвиток держави
Гура С.О. Психологічні особливості формування та становлення трудового колективу на підприємстві
Сергієнко Н.П. Гендерні особливості поведінки особистості в конфліктних ситуаціях
Культурбаєва Л.Л. Пенсійне забезпечення в Україні. Фактори, що впливають на набуття права на пенсію на пільгових умовах
Боковикова Є.О. Особливості правового статусу трудового колективу
Моцний Д.О. Проблемні аспекти мети діяльності професійних спілок в Україні

2. Забезпечення здійснення соціального діалог

Білоцерківська О.В. Забезпечення здійснення соціального діалогу в області і місті Харкові
Волков С.Г. Забезпечення здійснення соціального діалогу в області і місті Харкові
Калініна Л.М. Соціальний діалог – шлях до гідної праці
Власюк Т.О. Соціальний діалог як засіб попередження конфліктів у сфері соціально-трудових відносин
Жадан О.В., Навроцька О.Ю. Роль соціального діалогу у регулюванні ринку раці та зайнятості населення
Ковтун В.І. Соціальний діалог як елемент реалізації державної соціальної політики
Соломін С.В. Засоби розв’язання проблем укладання та контролю за виконанням колективних договорів як передумова запобігання соціально-трудових конфліктів
Гордієнко Л.Ю. Роль комунікацій у забезпеченні здійснення соціального діалогу
Нікітіна В.В. Діалогізація соціальних відносин як засада підвищення ефективності системи трипартизму в сучасній Україні
Соболь Р.Г., Маркус В.Т. Традиційні сфери соціально-відповідальної діяльності бізнесу. Постанова проблеми в загальному вигляді

3. Міжнародні трудові стандарти

Засенко К.О. Зарубіжний досвід вирішення колективних трудових спорів
Захарченко Л.Л. Розгляд індивідуальних трудових спорів у Європейському суді з прав людини
Кулачок-Тітова Л.В. Право на свободу об'єднання та колективні дії: міжнародні стандарти
Гаєвая О.В., Гаврилов Е.В. Колізійне трудове право (способи вирішення конфліктів трудових законів різних країн)

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння