ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Публічне управління в Україні: стратегія реформ
(збірник тез науково–практичної конференції за підсумками стажування слухачів, 27 вересня 2017 р.)

Зміст

1. Актуальні проблеми розвитку публічного врядування в Україні

Мельниченко О.А., Бігдаш В.В., Некрасова Ю.В. Інституційне забезпечення медично-психологічної реабілітації учасників військових дій в Україні
Полякова О.С. Стан висвітлення проблеми публічного управління правовою освітою в періодичних і неперіодичних виданнях України
Поступна О.В. Вплив внутрішніх чинників на формування системи публічного управління освітою в Україні
Соболь Р.Г., Галушкіна Л.М. Страхування професійної відповідальності в освіті
Чаплай І.В. Комунікація як структурно-функціональна складова формування та реалізації державної політики
Алтухова А.В. Державно–громадське управління в контексті освітньої реформи
Бондар Л.О. САктуальні проблеми реформування системи пенсійного забезпечення в Україні
Головко О.С. Особливості функціонування інституту президента на пострадянському просторі
Євтухов О.В. Соціальні ризики як підстава для набуття людиною права на соціальне забезпечення
Зуб А.В. Інформаційна безпека учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Лазутіна А.В. Формування позитивного іміджу публічного службовця
Листова А.А. Розмежування понять «звернення» та «запит»
Лозова О.В. Управління розвитком регіонів в Україні
Мостова Ю.С. Сучасні проблеми роботи служби у справах дітей в Україні
Орлова Т.О. Формування соціального капіталу як державноуправлінська проблема
Познякова Л.В. Формування позитивного іміджу публічних службовців
Помнікова Л.О. Управління персоналом в органах державної влади
Савченко І.В. Механізми впливу пенсійної системи на економічну безпеку держави
Сафарова І.В. Теоретичні основи державного управління дошкільною освітою України
Семенова К.М. Державний фінансовий аудит як ефективна форма контролю
Спольник О.Б. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні
Твердохлібова Т.П. Особливості державного регулювання попередження негативних явищ у молодіжному середовищі в Україні

2. Політична трансформація Українського суспільства, децентралізація влади та розвиток системи
місцевого самоврядування в Україні

Загребельна Л.С., Балабась К.Р., Головін Є.К. Оволодіння культурою ділового спілкування майбутніми публічними управлінцями
Азарова Г.О. Прийняття управлінських рішень та контроль за їх виконанням в органах державної влади
Бабенко О.М. Формування та використання місцевих бюджетів в Україні
Богодущенко Л.О. Стажування в центральних органах влади як умова професійного зростання державного службовця
Городніченко Д.В. Основні шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства
Грабченко М.А. Вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку України
Гребеник О.С. Стан, проблеми та перспективи впровадження електронного урядування в Україні та Харківській області
Григорова Д.І. Особливості застосування програмно-цільового методу бюджетування в Україні
Гузенко І.А. Державний реєстр виборців як складова виборчого процесу
Дворнікова О.С. Становлення служб управління персоналом у територіальних органах влади
Дейкіна С.В. Пріоритети реформування управління людськими ресурсами в державних органах
Дерев'янко В.Л. Позитивний досвід та проблеми діяльності громадської організації з вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб
Ємець О.А. Особливості контролю за дотриманням вимог Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності експортних операцій з використанням векселів
Єрмоленко В.В. Підвищення ролі держави в забезпеченні сталого розвитку України
Індик І.А. Особливості системи пенсійного забезпечення в Україні
Ісоєва К.М. Напрями підвищення якості надання публічних послуг в України
Карнаух О.Г. Державне регулювання цін в Україні
Кириченко Ю.В. Торгівля людьми – проблема від місцевого до державного рівнів
Князєв О.О. Угода про асоціацію з ЄС як передумова вступу до Європейського Союзу
Корженко О.А. Сучасні проблеми розвитку фермерського господарства в Україні
Кот Т.М. Вплив розвитку персоналу на забезпечення конкурентоспроможності комерційного банку
Кузьменко С.Л. Судовий захист прав і законних інтересів територіальних громад
Міщан О.О. Навіщо нам потрібна реформа децентралізації: практичний аспект
Набока С.Л. Співпраця органів влади та громадянського суспільства як головний чинник побудови демократичної держави
Протасова О.М. Механізм попередження довготривалого безробіття
Райлян В.О. Удосконалення бюджетного процесу в Україні
Токмаков В.Д. Проблеми антикризового управління підприємством
Тризна І.В. Практичні кроки щодо реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Хайло Б.І. Шляхи та механізми забезпечення публічності діяльності органів державної влади в Україні
Хлєбников А.А. Аутсорсинг у наданні публічних послуг
Ходякова К.С. Державно–приватне партнерство як напрямок розвитку економічних відносин
Черняк М.Є. Регіональний розвиток: сутність і зміст
Чупріна Г.О. Виконання обов'язків відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій в Пенсійному фонді України
Южакова А.Є. Особливості формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації
Юношев Д.А. Рекомендації щодо посилення ефективності державної політики у сфері національної безпеки та оборони
Пономаренко О.О. Принципи правового забезпечення функціонування природних заповідників

Відомості про авторів

Відомості про авторів

 

Copyright © 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння