ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи
(збірника тез науково–практичної конференції, 15 березня 2018 р.)

Зміст

1. Історія, теорія та практика розвитку управлінських систем сучасної України

Білоконь М.В.Філософські засади системності в публічному управлінні
Жуков Б.С. Лідерство як предмет наукового аналізу
Леонова О.О. Історія становлення та теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання у сфері детінізації економічних відносин в Україні
Лях Ю.І. Взаємодія органів влади з громадянським суспільством як основа ефективного державного управління

2. Публічне управління в соціально–економічній сфері суспільства

Мельниченко О.А., Логозинський О.О. Підсумки 2017 року щодо виконання регіональної програми підвищення енергоефективності, енергозбереження та зменшення споживання енергоресурсів у Харківській області на 2016–2022 роки
Бакай А.Є. Базова оцінка ролі соціально–економічних чинників у розвитку галузі охорони здоров'я в України
Балабась К.Р. Сутність і складові публічного регулювання земельних відносин в Україні
Білоног С.І. Децентралізація освіти як важлива складова реформ в Україні
Джаббарова Є.Т. Децентралізація влади в публічному управлінні
Качанова А.Г. Напрями подолання корупції в Україні
Науменко М.О. Роль служби зайнятості в реалізації права на працю молоді
Працибуда М.В. "План Маршалла" для України
Радькова О.С. Проблеми розвитку вітчизняної системи поводження з твердими побутовими відходами
Солодовнікова А.Л. Гендерний дисбаланс у публічній службі України
Яцик А.В. Організаційно–правові форми і принципи взаємодії поліції з органами виконавчої влади в охороні громадського порядку і забезпечення громадської безпеки

3. Економіка та організація підприємницької діяльності

Даудова Г.В., Міцик Ю.В. Становлення фінансових засад місцевого самоврядування в Україні
Волошко А.О. Залежність організаційної структури управління від стадії життєвого циклу організації
Зюзь Д.В. Державна інвестиційна політика як чинник розвитку реального сектору економіки
Мозгова І.С. Розвиток оптової торгівлі в Україні
Оноша Е.В. Криза банківської системи та її вплив на економіку України
Певна Н.В. Видаткові зобов'язання місцевих бюджетів в умовах фіскальної децентралізації
Погребяк С.С. Методи стимулювання збуту
Поцелуйко А.А. Заробітна плата: сучасний стан в Україні
Пузир Д.В. Чинники формування конкурентних переваг аграрних підприємств України в умовах глобалізації ринків
Рогашева А.О. Характеристика сучасного ринку роздрібної торгівлі в Україні
Сутуліна К.В. Стратегічний підхід до формування і реалізації регіональної політики розвитку підприємництва

4. Управління інноваційно–інвестиційною діяльністю підприємств і організацій

Анікіна М.О. Інноваційний розвиток в Україні: проблеми та перспективи
Балюк К.І. Перспективи розвитку зеленої економіки в Україні
Болгарська Д.С. Можливості розвитку промисловості в Україні
Бочарова А.В. Перспективи розвитку контент–маркетингу в Україні
Кочерова А.О. Ризики в управлінні інтелектуальним бізнесом
Криворучко І.С. Інноваційні процеси в целюлозно–паперовій галузі України
Леонова С.О. Стратегічний аналіз як інструмент розвитку підприємства в довгостроковій перспективі
Поліщук Ю.А. "Зелена економіка": можливості для України
Ринчак С.М. Проблеми розвитку соціального підприємництва в Україні
Сліпченко О.В. Забезпечення розвитку інвестиційної діяльності в Україні
Суровикіна Н.Ю. Напрямки інноваційного розвитку сучасного підприємства

5. Управління персоналом та кадрова політика

Соболь Р.Г., Островна Д.Л. Зміна парадигми освіти та впровадження інноваційних технологій управління персоналом закладів освіти
Брага К.О. Нормування праці як основа ефективності управління підприємством
Головань А.В. Відносини зайнятості населення як об'єкт регулювання
Горобцова А.М. Реформування системи оплати праці в Україні
Думенко В.С. Європейські моделі державного регулювання зайнятості населення
Іванова Г.О. Формування цілей як мотивуючий чинник життєвого розвитку
Зубенко К.В. Особливості оплати праці на аграрних підприємствах
Єрмолова І.Р. Методи підбору та відбору персоналу як інструменти кадрової політики
Кручинін В.О. Інноваційні технології в управлінській діяльності на підприємствах в сучасних умовах
Маркус В.Т. Cучасна практика використання прогресивних методів відбору персоналу
Медведь Ю.С. Перспективи впровадження стратегій полівалентності працівників
Менкус В.Б. Трудові ресурси в аграрному секторі: специфіка та соціально–економічні фактори формування
Науменко А.А. Кадрова безпека як механізм забезпечення економічної безпеки інтелектуального бізнесу
Тарасенко А.В. Аналіз світового досвіду розвитку накопичувальних пенсійних систем
Третяк Ю.О. Психологічні методи мотивації управління персоналом
Хонахбєєва К.Д. Концепція соціального діалогу в розрізі розвитку ринку праці

6. Розвиток системи публічного управління на сучасному етапі державного будівництва в Україні

Хащина Х.О. Сутність процесу формування засад публічного управління в умовах сучасної України
Бірюкова О.В. Організація громадського контролю як чинник розвитку демократичних процесів в Україні
Боковикова Є.О. До питання організації публічних закупівель
Головін Є.К. Публічне управління як нова наукова і практична парадигма
Значкова А.І. Сучасний стан процесу децентралізації в Україні: аналітичний огляд
Кузьменко С.Л. Функціонування самодостатньої територіальної громади в контексті пріоритетів економічної політики
Лагуткіна Ю.О. Формування позитивного іміджу публічного управління в Україні
Опря М.С. Децентралізація влади: сутність поняття
Попова Д.Є. Концепція GOOD GOVERNANCE як новий етап у розвитку публічного управління
Суворова А.О. Система місцевого самоврядування в Україні: стан і перспективи розвитку
Сусідка Є.В. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування в сучасних умовах
Тарасенко О.В. Державне управління та публічне управління як форми соціального управління

 

Відомості про авторів

Відомості про авторів

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння