ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Публічне управління в Україні: теорія, практика, інновації
(збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування слухачів, 27 вересня 2018 р.)

Зміст

1. Актуальні проблеми розвитку публічного управління в Україні

Бульба В. Г., Поступна О. В. Організація закордонного стажування слухачів факультету публічного управління та адміністрування: історія, стан, тенденції, перспективи
Загребельна Л. С. Розвиток професійних компетентностей публічних управлінців у процесі проведення семінарів-тенінгів із діловодства
Мельниченко О. А., Федорова М. І. Пріоритетні напрями подолання бідності в Україні
Соболь Р. Г., Галушкіна Л. М. Державне стимулювання особистого страхування професійної відповідальності в освіті
Гаврашенко А. А. Культурні виміри децентралізації
Гаєва О. А. Сучасний стан і проблеми нормативно-правового забезпечення охорони здоров’я в Україні
Дзиґа О. В. Державна політика у сфері культури: її сутність і мета
Єрьоміна О. В. Нормативно-правове забезпечення державного управління сферою культури в Україні
Єфімов Ю. В. Публічний аудит як складова системи публічного управління
Ісичко А. О. Обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”: напрями і кроки реалізації
Карпенко М. О. Розвиток неформальної освіти в Україні
Куц Б. Ю. Public Relations і самопрезентація особистості
Литвиненко М. В. Основні механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я
Малій Т. М. Державна політика забезпечення зайнятості населення
Образцова В. В. Організаційно-управлінський конфлікт у публічному управлінні з точки зору теорії “принципал-агент”
Олентьєв Р. В. Актуальні запити та потреби ринку праці: експертне опитування у закладі вищої освіти медичного профілю
Проценко О. В. Механізми публічного управління у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Сакало А. А. Бюджет участі як механізм формування спроможних територіальних громад
Татарко Н. А. Щодо питання визначення змісту поняття “молодь”
Якименко О. І. Взаємодія органів державної влади та громадських організацій: досвід Польщі та Німеччини

2. Політична трансформація Українського суспільства, децентралізація влади та розвиток системи місцевого самоврядування в Україні

Коваленко М. М. Реалії капіталізму та актуальність посилення державного управління суспільним розвитком
Надточій А. О., Анікіна М. О. Удосконалення оплати праці державних службовців в Україні
Білоус К. С. Проблеми встановлення політичної відповідальності
Бохвалова Н. О. Державна кадрова політика: до аналізу зарубіжного досвіду
Брага К. О. Нормування праці як засіб регулювання робочого часу
Бугаєнко А. О. Фактори впливу на ділову культуру в публічному управлінні
Волочай А. В. Мотивація як основа результативності функціонування та розвитку підприємства
Горобцова А. М. Малий бізнес як засіб до вирішення проблем зайнятості
Дзядук Г. О. Сучасна спільна аграрна політика в країнах Європейського Союзу
Єлізев Ю. М. Господарче забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції в Україні
Корецька О. Г. Доступ до публічної інформації як складова відкритості влади
Малахова С. В. Стан малого бізнесу в Україні
Малишева О. В. Держава і громадянське суспільство: визначення сфер впливу
Марчак Ю. О. “Соціальний ліфт” як чинник впливу на розвиток публічного управління
Машко Н. Г. Роль містобудівної документації в забезпеченні урбаністичного розвитку в умовах децентралізації
Ольховський Ю. Ю. Політична відповідальність у місцевому самоврядуванні в Україні
Оноша Е. В. Особливості конкурентної стратегії комерційного банку в сучасних умовах розвитку
Полехіна І. С. Перспективи трансформації корпоративної культури публічного управління в Україні
Попов Д. А. Роль недовіри у відносинах між суспільством і державою
Поцелуйко А. А. Безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу
Пузир Д. В. Особливості функціонування великих агропідприємств в Україні
Саврей А. І. Вирішення проблеми працевлаштування за допомогою малого бізнесу
Сластін О. П. Бюджет участі як складова фінансового механізму розвитку територіальної громади в Україні
Стороженко А. І. Порядок взаємодії інституцій Державної аудиторської служби України з правоохоронними органами
Суворов С. О. Співпраця з громадськістю як один з аспектів механізму реалізації довіри у публічному управлінні
Тітова М. О. Етика державного службовця як складова позитивного іміджу органу влади
Чернобай О. О. Народне волевиявлення і місцеве самоврядування в Україні

 

Відомості про авторів

Відомості про авторів

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння