ХарРІ НАДУ  

Матеріали конференцій

 
Публічне управління в Україні: теорія, практика, нновації
(збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування слухачів, 26 вересня 2019 р.)

Зміст

1. Актуальні проблеми розвитку публічного управління в Україні

Мельниченко О.А., Обуховський О.Ю. Сутність і співвідношення понять “громадська безпека” та “громадський порядок”
Вавренюк С.А. Публічне управління в контексті сучасних викликів
Поступна О.В., Степанко О.В. Прогнозна оцінка стану та розвитку регіональної освітньої системи в умовах демографічної кризи
Соболь Р.Г., Куценко Т.В., Денисюк Л.І. Державна політика в галузі освіти в умовах децентралізації: страховий аспект
Буличева О.О. Взаємодія державних архівних установ України з громадськими організаціями
Євтушенко В.В. Державна кримінально-виконавча служби: поняття та структура персоналу
Карпенко А.Л. Соціальний захист населення України
Колесникова О.В., Дмитроченко В.О. Стажування в Республіці Польща: досвід – 2019
Колесникова О.В. Сутність та особливості розвитку державної гуманітарної політики в Україні
Кошелева М.В. Роль державної статистики в умовах сьогодення
Куц Б.Ю. Роль політичної культури громадянського суспільства в популяризації електронного урядування серед населення
Куц С.В. Стан публічного управління лісовим та мисливським господарством (на прикладі Харківської області)
Метельська А.В. Результати першого етапу вітчизняної медичної реформи
Мудрак В.В. Організаційно-інституційні засади публічного управління у сфері соціального захисту населення
Павленко Е.Є. Перспективи розвитку соціальної сфери регіону через взаємодію територіальних центрів надання соціальних послуг з громадськими організаціями
Пастух К.В. Особливості державної політики у сфері надання адміністративних послуг в Україні
Пилипчук Т.І. Особливості прийняття управлінських рішень в органах державного нагляду на регіональному рівні
Ткаченко О.І. На шляху до соціальної держави
Трофименко Д.С. Правова робота: застарілий архаїзм радянських часів або потреба сучасності
Хижняк С.В. Державно-приватне партнерство як механізм реалізації державної політики в сфері реформування охорони здоров’я

2. Система публічного управління України у вимірах нових політичних концептів та парадигм

Романенко Є.О. Уряд утворив державну соціальну службу України
Ревенко О.В. Особливості механізму регулювання спільного підприємництва в Україні
Смаглюк А.А., Петруніна І.М. Підприємливість як джерело економічного розвитку економіки України
Александров О.В. Особливості елементів функціонування інформаційно-аналітичної бази для прийняття управлінських рішень
Баранов А.П. Реформування державного управління в Україні в контексті євроінтеграції
Барбін С.С. Процес добровільного об’єднання територіальних громад (на прикладі Золочівської ОТГ)
Беззубова А.В. Харків – Smart city
Білик К.В. Особливості об’єднання територіальних громад в межах району: уроки Польщі для України
Борисенко А.О. Соціальні комунікації в сучасному українському суспільстві
Бурцева В.Б. Місце Харківської області в структурі сільського господарства України
Гуляєв Д.В. Особливості об’єднання територіальних громад в межах району: уроки Польщі для України
Дмитроченко В.О. Фінансування регіонального розвитку в умовах децентралізації
Захарченко В.І. Проблемні питання формування стратегії розвитку територіальних громад
Качан Г.І. Удосконалення методів та засобів оцінки ефективної роботи державного службовця
Кривенко Я.Е. ЦНАП м. Харкова
Крюкова А.О. Керівник та лідер у державному управлінні
Лубінець К.В. Форми спільного міжнародного підприємництва в Україні
Медведь Ю.С. Кадровий резерв як інструмент підвищення ефективності підприємства
Мурашко В.С. Особливості формування механізмів у сфері національної безпеки та оборони
Присяжнюк П.В. Комунікація між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування в Україні: стан вивчення
Сербіновська І.Л. Особливості управління бюджетними ресурсами об’єднаних територіальних громад
Товмасян А.Е., Величко Л.Ю. Сутність поняття “особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень”
Халілзаде Т.Е. огли Права і свободи людини і громадянина в діяльності органів місцевого самоврядування

 

Відомості про авторів

Відомості про авторів

 

Copyright © 2015 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння