Асоціація докторів державного управління

№ 1 / 2010

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

Колонка редактора

Слово редактора
До відома авторів

1. Публічне управління

Юрій Шаров. Інноваційні інструменти публічного адміністрування: європейський контекст
Олена Долгальова, Наталія Пушкарьова. Теоретико-методичні засади оптимізації діяльності регіональних органів влади
Василь Мартиненко. Демократичне врядування: проблеми теорії і практики
Микола Лахижа. Модернізація публічної адміністрації республіки Польща: аналіз джерел та літератури
Микола Латинін. Фінансово-економічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування в Україні
Дмитро Карамишев, Віктор Шевченко. Механізми державного управління ресурсним забезпеченням системи охорони здоров'я

2. Суспільна політика

Ірина Денисенко. Перспективи розвитку українського суспільства в контексті конфліктологічного підходу
Валерій Тертичка. Наука про суспільну політику: досвід становлення в Україні
Валентина Мамонова. Державна регіональна політика: проблеми формування правової бази
Тетяна Бутирська, Олексій Крюков. Світогляд найвищих посадових осіб держави крізь призму елітної інженерії
Олександр Радченко. Ціннісні чинники формування та модернізації державного режиму й політичної системи суспільства: огляд наукового дискурсного поля
Ігор Поліщук. Концептуально-методологічні основи дослідження електоральних практик
Вікторія Ільяшенко, Маргарита Соболь. Загальна класифікація ризиків у системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень. Теоретико-методичний аспект

3. Держава і ринок

Андрій Дєгтяр, Роман Соболь. Напрями розвитку та ефективного регулювання страхового ринку України
Олена Бобровська. Технологія оцінювання якості господарюючих суб'єктів суспільного сектора економіки як складова механізму публічного управління
Світлана Клімова. Розвиток наукової думки щодо сутності фінансів
Світлана Біла. Роль держави в управлінні розвитком недержавних пенсійних фондів
Володимир Грицишин, Олександр Ольшанський. Управління комунальною власністю міста: особливості застосування концесії

4. Держава і суспільство

Сергій Серьогін, Сергій Серьогін. Механізми попередження та протидії корупції в органах публічної влади
Наталія Липовська. Соціально-просторові детермінанти розвитку громадянського суспільства в Україні
Володимир Вакулич. Зміна парадигми взаємовідносин органів державної влади та засобів масової інформації у сфері інформаційної безпеки в умовах демократичного державотворення
Юрій Куц. Досвід самоврядності національних меншин у постсоціалістичних країнах Європи
Петро Ворона. Деякі гендерні особливості в діяльності та формуванні органів місцевої влади
Олександр Мельников, Михайло Кононенко. Реформування місцевого самоврядування – шлях подолання проблем публічної влади в Україні
Сергій Архієреєв. Принцип єдності обліку та управління в адміністративно-територіальному устрої україни

 

Copyright © 2010 Асоціація докторів наук з державного управління