Асоціація докторів державного управління

№ 1(5) / 2011

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

Колонка редактора

До відома авторів

1. Публічне управління

Юрій Куц. Проблемне поле державного управління: концептуальна демаркація
Юрій Комар. Вплив інноваційних механізмів на стратегічний розвиток наукової галузі "Державне управління"
Микола Лахижа. Методологічні аспекти вивчення феномену модернізації публічної адміністрації посткомуністичних країн
Наталія Гончарук, Леонід Прокопенко. Організаційно-правові аспекти надання адміністративних послуг в Україні
Сергій Серьогін, Ірина Хожило, Ольга Антонова. Традиції та інновації як складові модернізації державної служби України
Іван Лопушинський. Підготовка висококваліфікованих публічних службовців в умовах трансформаційних процесів в Україні: стан, проблеми та перспективи
Владимир Кошкидько, Константин Соловьев. Анализ российской практики организации стажировок федеральных государственных гражданских служащих
Олександр Орлов. Системні протиріччя процесу ухвалення державно-управлінських рішень
Василь Мартиненко, Юрій Древаль. Питання парадоксальності сучасного державно-управлінського знання

2. Суспільна політика

Володимир Гурковський. Державне управління науково-інноваційною сферою: реалії сьогодення
Ліана Птащенко. Реалізація адміністративної реформи в Україні на засадах гуманістичної демократії
Олексій Крюков, Тетяна Бєльська. Процес формування і зміни еліт в умовах демократизації системи влади
Олена Коротич. Уточнення переліків суб'єктів і об'єктів регіональної політики держави
Олександр Радченко. Компаративний аналіз моделей демократичного політичного режиму держав початку ХХІ століття
Олена Новакова. Форми державного правління в перехідних суспільствах
Марія Пірен. Науково-просвітницький чинник консолідації українського суспільства
Олексій Валевський. Міф "сильної держави" в трансформації українського суспільства
Тетяна Бутирська. Державні якості як архетипи державного будівництва

3. Держава і суспільство

Олександр Амоша, Ольга Новікова. Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу
Дмитро Карамишев, Лариса Карамишева. Соціальне страхування як механізм реалізації соціальної політики держави
В'ячеслав Дзюндзюк. Високоефективні публічні організації
Віра Бурдяк. Державна служба як особливий різновид суспільно-корисної праці
Тетяна Василевська. Етичні виміри громадянськості державного службовця
Ігор Медведєв. Сучасний стан державноуправлінських підходів щодо формування ідеї університету в ХХІ столітті
Тамара Лозинська, Ганна Пасемко. Тенденції розвитку аграрного ринку в контексті державного регулювання
Валентина Мамонова. Проблеми правового забезпечення функціонування підгалузей житлово-комунального господарства
Олена Александрова. Ментальність як основа єдності конкуренції і партнерства в державно-суспільному розвитку України
Юрій Кальниш. Козацтво як суб'єкт національного державотворчого процесу: порівняльний аналіз України і Російської Федерації

 

Copyright © 2011 Асоціація докторів наук з державного управління