Асоціація докторів державного управління

№ 2(6) / 2011

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

Колонка редактора

Сторінка головного редактора
До відома авторів

1. Публічне управління

Олександр Лозовицький. Теорія управління – основа розвитку системи сучасного державотворення в Україні
Володимир Бульба. Соціальні функції держави: сучасні моделі реаліізації в державному управлінні
Світлана Бронікова. Метафора як сучасна технологія управлінського консалтингу
Галина Мінаєва. Ефективність впровадження та експлуатації системи упраління якістю у місцевому самоврядуванні: зовнішні та внутрішні фактори впливу
Ірина Туркіна. Сутність судової влади як особливої сфери державної діяльності
Роман Приходько. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій на регіональному рівні
Олександр Мельников. Проблеми професійної підготовки державних службовців та перспективи їх вирішення
Марина Синявіна. Сучасні проблеми формування та пріоритети розвитку кадрового потенціалу публічної служби в Україні

2. Електронна демократія

Олександр Орлов. Інноваційна складова Електронного урядування: виклики та вимоги до державних службовців
Петро Клімушин. Державна політика в області розвитку інформаційного суспільства в Україні
Іван Лопушинський. Електронна демократія та електронне урядування: досвід США для України
Тетяна Сергіна. Актуальні проблеми реалізації концепції розвитку електронного урядування в Україні
Юрій Комар. Совершенствование системы подготовки управленческого персонала на основе развития мультимедийных технологий
Сергій Білорусов. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при підвищенні кваліфікації державних службовців
Лариса Полякова. Досвід викладання дисципліни "інформаційні системи в менеджменті" у донецькому державному університеті управління
Світлана Луценко. Використання проектних технологй для удосконалення інформаційного забезпечення органів публичної влади

3. Суспільна політика

Тетяна Безверхнюк. Регіональна демократія: шлях до визнання
Олександр Радченко, Олександр Бухтатий. Економіко-правові засади висвітлення діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні засобами масової інформації
Олена Суший. Теоретичні засади інституційної теорії державної політики
Людмила Герасіна. Феноменологія політико-управлінських та внутрішньопарламентських конфліктів в перехідних суспільствах
Костянтин Ісаєв. Роль політичних партій в сучасній демократичній системі управління
Олексій Крюков, Оксана Радченко. Еволюція становлення конституційних гарантій свободи інформації: історико-компаративний аналіз
Тетяна Сивак. Легітимація регіональних інтересів: європейський досвід
Вікторія Сичова. Сутність і форми взаємодії інституту політичної опозиції та державного управління

4. Держава і ринок

Олександр Мельниченко. Вплив структурних зрушень в економічній сфері на рівень добробуту населення: державно-управлінський аспект
Валентина Мамонова, Юлія Шибалкіна. Місцеві бюджети: стан та основні напрямки пеформування
Олена Ляшевська. Формування пропорцій сталого економічного розвитку регіону
Олександр Непомнящий. Європейський досвід у сфері житлової політики та житлового будівництва
Наталія Котова. Маркетингова концепція стратегічного планування розвитку регіону
Тарас Райхенбах. Використання альтернативних джерел енергії як перспективна складова державної політики в енергетичній галузі

5. Держава та суспільство

Микола Латинін. Стратегічні пріоритети розбудови інформаційного суспільства в Україні
Сергій Могильний. Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування в світлі моніторингу громадської думки
Петро Петровський. Актуальність гуманітарного розуміння держави в українській суспільно-політичній думці початку ХХ століття
Дмитро Ісаєнко. Будівельний комплекс України: трансформація в умовах переходу ло ринкового господарства
Василь Чурсін. Інститут громадських інспекторів як організаційно-правова форма забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування
Анатолій Тамм, Антон Меляков. Сільські сходи в Україні: історія та сучасна практика
Олександр Ольшанський, Олена Сердюкова. Правові засади регулювання концесійної діяльності в Україні: основні проблеми

 

Copyright © 2011 Асоціація докторів наук з державного управління