Асоціація докторів державного управління

№ 3(7) / 2011

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

Колонка редактора

Сторінка головного редактора
До відома авторів

1. Публічне управління

Василь Мартиненко. Нова парадигми публічного управління – об’єктивний імператив ХХІ століття (теоретико-методологічний аспект)
Копечь Кшиштоф. Роль польських органів місцевого самоврядування у розвитку туризму довкола Віслинської затоки
Володимир Бульба. Компаративний аналіз сучасного наповнення соціальних функцій держави в Німеччині та Україні
Наталія Гончарук, Леонід Прокопенко. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування: правові та функціональні аспекти
Петро Ворона. Вплив процесів світової глобалізації на формування тенденцій розвитку місцевого самоврядування
Марина Синявіна. Публічне управління та публічна служба як результат демократизації державного управління
Володимир Стрельцов. Управління за цінностями в ЄС та його вплив на сусідні країни
Андрій Васильєв. Аналіз державної молодіжної політики в Україні: проблеми та перспективи

2. Суспільна політика

Олександр Радченко. Особливості взаємодії держави та суспільства в сучасних моделях демократії
Микола Лахижа. Уряди та парламенти в умовах модернізації суспільства та влади
Олексій Крюков, Тетяна Бєльська. Громадянське суспільство як суспільно-політичне явище
Іван Лопушинський. Проблема корінних народів в Україні: державна політика щодо законодавчого врегулювання питання
Анатолій Очеретяний. Сущность политики с позиций её генезиса
Марія Росенко. Абсентеїзм та його вплив на становлення парламентаризму
Оксана Радченко. Проблема леґітимації влади в концепції Макса Вебера: державно-управлінський аспект
Андрій Шевченко. Концептуальні засади національної стратегії розвитку міст
Владислав Волощук. Класифікація парламентського контролю

3. Держава і ринок

Сергій Запорожець. Організація управління містом як агломераційним центром
Ганна Павлова. Державно-приватне партнерство: аналіз світового досвіду та шляхи розвитку в Україні
Ганна Біла. Діяльність інспекцій праці за кордоном: досвід для України
Олександр Непомнящій. Планування в управлінні об’єднаною житловою системою
Дмитро Ісаєнко. Житлове будівництво за кордоном: досвід для України
Вікторія Друк. Правова основа гірського туризму як ефективна складова державно-правового механізму регулювання гірського туризму в Україні
Любов Блащук. Сутність державного управління системою міського розселення
Олег Амосов, Андрій Дегтяр. Формування людського капіталу в умовах інноваційної економіки: методологічний аспект
Олександр Мельниченко. Освіта як чинник підвищення рівня добробуту населення

4. Держава та суспільство

Вікторія Кий-Кокарєва. Нормативно-правове забезпечення профілактики вірусних інфекцій в державі
Анатолій Тамм, Олена Поступна. Вища освіта як об’єкт державного управління
Світлана Гулевська. Інститут місцевого омбудсмана як засіб захисту прав членів територіальної громад
Світлана Марова. Екологічний моніторинг як інструмент прийняття управлінських рішень
Ірина Туркіна. Інформаційні технології в судовій системі
Оксана Герасимова. Генезис теорій взаємного впливу мови, культури та суспільства
Тетяна Дорош. Організаційно-правові засади управління музичною освітою в Україні
Дмитро Дзвінчук, Оксана Немчук. Щодо доцільності інноватизації механізмів державного управління діяльністю і розвитком мистецько-культурного середовища в Україні
Петро Петровський. Теоретико-методологічне значення гуманітарної парадигми для діяльності соціального суб’єкта

 

Copyright © 2011 Асоціація докторів наук з державного управління