Асоціація докторів державного управління

№ 4(8) / 2011

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

Колонка редактора

До відома авторів

1. Публічне управління

Володимир Бульба. Соціальні функції держави як фундаментальна категорія державно-управлінської науки
Андрій Решетніченко. Кластерне моделювання процесів управління розвитком суспільства
Олена Бобровська. Інноваційне управління як важіль і джерело інноваційного розвитку регіонів
В'ячеслав Писаренко. Порівняльний аналіз європейського законодавства в галузі електронного документообігу
Володимир Заблоцький. Історично-легітимуючі конструкти української державної традиції часів Київської Русі
Юлія Чуприна. Теоретико-методологічні засади дослідження державної політики реформування системи судової влади в Україні

2. Державна служба

Іван Лопушинський. Публічна служба Німеччини: досвід для України
Яніна Казюк. Актуальні проблеми кадрової політики в галузі державного управління
Світлана Гайдученко. Сучасні підходи до безперервного професійного навчання керівників у сфері державної служби
Владимир Кошкидько, Константин Соловьев. Анализ российского опыта реализации федеральной программы «подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2015 годы)»
Володимир Дементов. Організаційні аспекти забезпечення розвитку державної служби в Україні
Євгенія Курасова. Престиж державних службовців: сутність та особливості

3. Держава і ринок

Андрій Дєгтяр, Роман Соболь. Міжнародний досвід надання страхових послуг та регулювання страхової діяльності
Ніна Чала. Вплив інформатизації на модель державного управління економічним розвитком України
Олександр Коваленко. Процес подолання корупції і тіньової економіки як специфічний об’єкт соціального аудиту
Олександр Непомнящий. Методологічні аспекти вимірювання ефективності житлової політики
Наталія Коваленко. Основні принципи реалізації державної політики подолання бідності в Україні
Олександр Кучабський. Державна політика забезпечення житлом у сільській місцевості в Україні

4. Держава та суспільство

Олександр Труш, Адріанна Червеняк. Толерантність як механізм саморегуляції поліетнічного суспільства
Ірина Туркіна. Форми здійснення державного управління в сфері забезпечення діяльності судової системи
Вікторія Меленюк. Особливості соціалізації і ресоціалізації неповнолітніх
Дмитро Карамишев, Лариса Усаченко. Історія розвитку соціальної реклами в США: досвід для України
Олег Обушний. Особливості реалізації повноважень органів місцевого самоуправління в США на рівні муніципалітетів
Ігор Дробот, Анатолій Рачинський. Формування відносин з управління комунальною власністю в Україні: організаційно-правовий аспект
Сергій Майстро. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні сталого розвитку сільських громад

 

Copyright © 2011 Асоціація докторів наук з державного управління