Асоціація докторів державного управління

№ 1(9) / 2012

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

1. Публічне управління

Аліна Халецька. Напрями реформування системи соціального захисту населення
Тетяна Бутирська. Державне будівництво як публічне буття держави
Петро Ворона, Михайло Кононенко. Методологія впливу органів місцевого самоврядування на регіональний розвиток
Денис Олійник. Основні підходи до визначення ефективності діяльності органів влади
Лариса Васейчук. Регіональні особливості стратегічного планування в Україні
Володимир Мазуренко, Євген Ярмак. Пошук оптимального управлінського рішення з використанням гри 2x2
Антон Меляков. Складові гуманітарної політики в дисертаційних дослідженнях з державного управління
Інна Зарицька. Теоретичні підходи до розуміння стратегії в галузі державного управління

2. Державна служба

Наталія Драгомирецька. Основні функції і повноваження керівника апарату як основа профілю професійної компетенції
Василь Мартиненко, Світлана Гайдученко. Організаційна культура як об’єкт управлінської діяльності у сфері державної служби
Віра Діуліна. Освіта державних службовців: історичні витоки становлення та розвитку
Дмитро Єльчанінов. Системологія модернізації публічної служби
Василь Тимків. Понятійні аспекти становлення публічної служби в Україні
Тетяна Новаченко. До питання етосу державних службовців
Володимир Тупіцин. Заходи щодо поліпшення діяльності депутата місцевої ради
Олена Павленко. Адаптація міжнародних норм і стандартів безпеки та професійного навчання у сфері транзитних перевезень

3. Держава і ринок

Олександр Радченко, Дмитро Ісаєнко. Організаційно-правовий механізм прийняття управлінських рішень (на прикладі формування єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов)
Андрій Іванченко. Основні складові механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні
Володимир Міненко. Профорієнтація молоді як механізм формування свідомого професійного вибору
Олександр Непомнящий. Житлова політика провідних країн сучасного світу: досвід для України
Олег Мельников. Порівняльний аналіз існуючих організаційних механізмів проведення торгів
Ганна Біла. Проблеми реалізації державної політики нагляду за дотриманням законодавства про працю
Сергій Кравченко. Роль держави у здійсненні аграрної реформи в Україні на сучасному етапі
Тетяна Бутирська, Анатолій Рачинський. Зміст і спрямованість парадигми державного регулювання земельних відносин

4. Держава та суспільство

Володимир Заблоцький. Світоглядно-історичні підвалини зародження уявлень праукраїнців про державу
Олександр Бухтатий. Інформаційно-комунікативна парадигма розвитку сучасного суспільства
Іван Парубчак. Генеза формування нормативно-правової бази молодіжної політики України
Сергій Петраков. Правові важелі регуляторного впливу держави на інформаційну сферу
Вікторія Юрченко. Менеджмент новин у ЗМІ як механізм впровадження комунікативних технологій державними установами
Володимир Наконечний. Виокремлення міста як об’єкта державного управління
Володимир Бульба. Вплив глобалізації на трансформацію соціальних функцій держави

 

Copyright © 2012 Асоціація докторів наук з державного управління