Асоціація докторів державного управління

№ 2(10) / 2012

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

1. Публічне управління

Володимир Бульба. Проблеми наповнення соціальних функцій держави в кризовій фазі розвитку
Марек Урбанський, Міхал Віткевич. Управління вищою освітою в контексті поглиблення демографічного спаду у віковій групі студентів
Тетяна Бєльська. Публічність як ознака суспільно-політичних явищ
Ольга Борисенко. Стратегічні засади формування зовнішньоекономічної політики держави
Тетяна Маматова. Управління знаннями в публічному управлінні: методологічні засади та шляхи практичної імплементації в Україні
Ірина Туркіна. Функціонування судової системи в механізмі державної влади
Сергій Волик. Особливості формування та реалізації державної політики розвитку населених пунктів в різних країнах світу

2. Інформаційна політика

Гергана Жулева, Александр Бухтатый. Компаративный анализ болгарского и украинского законодательства в сфере обеспечения доступа к общественной информации
Роксолана Стадник. Відкритість органів влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації
Світлана Луценко, Олександр Кучабський. Генезис інформаційно-комунікаційних теорій сучасного суспільства
Наталя Ничта. Функціональна модель протидії психологічному маніпулюванню громадською думкою
Антон Меляков. Проблеми інформаційного супроводу діяльності громадських гуманітарних рад
Олександр Котуков, Тетяна Кузнякова. Оволодіння основами інформаційно-аналітичної діяльності як запорука прийняття обґрунтованих управлінських рішень

3. Державна служба

Петро Петровський, Олександр Радченко. Стратегічні завдання державної кадрової політики
Микола Лахижа. Типові проблеми модернізації публічної адміністрації посткомуністичних країн та основні причини їх виникнення
Андрій Кондрашихін. Організація підготовки кадрів вищої кваліфікації з числа публічн их службовців під час адміністративної реформи
Олександр Ольшанський. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад
Світлана Хаджирадєва. Науково-практичний коментар щодо положень проекту «типового порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»

4. Держава і ринок

Микола Латинін, Євгеній Юрченко. Теоретичні основи державного нагляду у сфері будівництва в Україні
Людмила Ивашова, Михаил Ивашов, Елена Павленко. Совершенствование государственных механизмов защиты экономической безопасности Украины в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности
Олег Дєгтяр. Прогнозування величини бюджетних надходжень: методологічний аспект
Микола Коваленко. Емісійна діяльність Національного банку України: вплив режиму валютного правління
Василь Бондар. Кластерний аналіз галузевої структури корпоративних прав України

5. Держава та суспільство

Іван Парубчак. Основні аспекти взаємодії органів державної влади та молодіжних і громадських організацій у реформуванні системи охорони здоров'я України
Ганна Коваль. Актуальні проблеми молоді України
Юлія Харченко. Роль територіальних громад у реалізації державної політики у сфері виховання дітей, позбавлених батьківського піклування
Володимир Наконечний. Символічний простір міста: психологічна та соціокультурна інтерпретація
Олена Крутій, Оксана Радченко. Загальнонаціональні та регіональні чинники сучасного українського менталітету
Володимир Стрельцов. Теоретико-методологічні засади державного управління європейськими інтеграційними процесами
Володимир Заблоцький. Історичні корені трансцендентальної самобутності української держави: епоха зародження та становлення Київської Русі
Андрій Дєгтяр. Теоретико-методологічні засади розробки та реалізації державної демографічної політики в Україні

 

Copyright © 2012 Асоціація докторів наук з державного управління