Асоціація докторів державного управління

№ 3(11) / 2012

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

1. Публічне управління

Артур Ресмер. Централізація послуг – ефективне знаряддя в глобальному світі
Володимир Бульба, Олексій Степанко. Сучасний стан розвитку гуманітарної сфери країн перехідного періоду
Микола Лахижа. Дефініція поняття "публічна адміністрація" в Республіці Болгарія
Тетяна Новаченко. Становлення і розвиток авторитету керівництва в контексті українського Відродження
Олександр Труш, Євген Красников. Державне управління формуванням оборонного замовлення в Україні
В'ячеслав Писаренко. Переваги електронного документообігу в діяльності органів державної влади та проблеми впровадження
Олег Гордєєв. Концептуальні підходи до сутності інституційного механізму
Володимир Заблоцький. Фундаментальні чинники стилю та режиму державного управління

2. Інформаційна політика

Микола Їжа, Анатолій Тамм. Регіоналізація соціальної політики в умовах розвитку українського суспільства
Аліна Халецька. Політика правового регулювання міжрегіонального співробітництва
Андрій Дєгтяр, Олена Перебейнос. Напрямки державної демографічної політики у сфері поліпшення стану здоров'я та підвищення тривалості життя населення України
Яна Мельник. Тенденції розвитку державної освітньої політики в Україні
Тетяна Дорош. Реалізація програмно-цільового підходу в управлінні культурною сферою
Олександр Радченко, Сергій Погорєлий. Моделювання інформаційної взаємодії між органами публічної влади

3. Державна служба

Іван Лопушинський. Вступ на публічну службу: європейський досвід для України
Вячеслав Ермаков. Некоторые концептуально-прикладные подходы к исследовательскому проекту Курской академии государственной и муниципальной службы "Образ жизни государственных и муниципальных служащих в содержательном и пространственно-временном измерении"
Надія Калашник. Інформаційно-комунікаційні технології в самоосвіті державних службовців: організаційно-управлінський аспект
Світлана Чижова. До проблеми функціонування служби управління персоналом в органах місцевого самоврядування
Станіслав Скляров. Роль емоційного інтелекту при формуванні поведінки в стресових умовах діяльності (на прикладі керівників підрозділів МНС України)
Ольга Климентович. Вплив сенсожиттєвих та ціннісних факторів на готовність спеціаліста до управлінської діяльності
Євгенія Солових. Визначення та систематизація вимог до керівників органів влади: іміджевий аспект

4. Держава і ринок

Олександр Кучабський, Марина Гончаренко. Розвиток системи місцевого оподаткування в Україні
Таїсія Крушельницька. Фіскальна конвергенція в процесі міжнародної інтеграції
Ольга Борисенко. Застосування тарифних інструментів у державному регулюванні товарних ринків в контексті регламентації СОТ
Олександр Козич. Державне регулювання діяльності будівельної галузі України
Олександр Непомнящий. Організаційно-правовий механізм прийняття управлінських рішень (на прикладі державної цільової програми будівництва доступного житла)
Іван Архипенко. Історичний досвід світоглядних трансформацій державного управління аграрним сектором економіки в Україні та світі

5. Держава та суспільство

Іван Парубчак. Застосування європейського досвіду реалізації державної молодіжної політики в Україні на сучасному етапі
Тетяна Бєльська. Комунікаційна взаємодія влади та громадськості в інформаційному суспільстві
Яна Бєлєвцова. Соціальні послуги як архетиповий феномен державного управління
Віктор Швидун. Ретроспективний аналіз розвитку системи державного управління інноваційними процесами в освіті дорослих в Україні
Юлія Лермонтова. Формування принципів та концепції державного управління лікарським забезпеченням в умовах надзвичайних ситуацій
Володимир Наконечний. Феномен міста: методологія визначення статусу
Ігор костенок. Соціальна та політична участь в Україні: показники, чинники, можливості коригування

 

Copyright © 2012 Асоціація докторів наук з державного управління