Асоціація докторів державного управління

№ 1(13) / 2013

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

До відома авторів: нові вимоги щодо подання статей до публікації

1. Публічне управління

Юрій Древаль. Особливості формування науки державного управління
Марія Лашкіна. Нові підходи до комунікації в публічному просторі державного управління
Ірина Туркіна. Нормативність актів судової влади в англо-саксонській правовій системі: управлінський аспект
Микола Лахижа. Розвиток електронного урядування в Республіці Болгарія
Олена Вольська. Трансформація механізмів державного управління соціальним розвитком
Андрій Сельський. Моніторинг і контроль: встановлення ефективності стратегічного управління
Володимир Заблоцький. Універсальні чинники самобутності системи місцевого самоврядування України
Микола Пундик. Управлінські зв'язки у системній взаємодії органів публічного управління на регіональному рівні
Олена Шовгеля. Забезпечення мотивації посадових осіб місцевого самоврядування в умовах індустріальних міст України
Олексій Ромазанов. Соціальна сутність статусу публічного службовця

2. Державна політика

Петро Ворона. Вибори до органів місцевого самоврядування Грузії – демократизація чи централізація?
Тетяна Бєльська. Глобалізація як фактор трансформації владно-суспільних відносин
Микола Іжа, Марія Росенко. Теоретико-методологічні засади дослідження парламентаризму
Вікторія Сичова. Вплив інституту політичної опозиції на державне управління Франції (1958 – 2012 рр.)
Юлія Война. Політичні та адміністративні посади в органах виконавчої влади
Павло Покатаєв, Ірина Кринична. Єврорегіон як важлива складова регіональної політики
Олександр Кучабський, Сергій Погорєлий. Довіра до органів публічної влади як ключовий фактор ефективності системи державного управління
Ірина Сенча. Методика кількісної оцінки прийнятності соціальних проектів для суспільства

3. Держава і ринок

Геннадій Рябцев. Моделювання ринку нафтопродуктів України для формування державної політики його розвитку
Іван Архипенко. Історичний досвід світоглядних трансформацій державного управління аграрним сектором економіки в Україні та світі
Ірина Шумік. Особливості формування інституту корпоратизму в соціальній сфері територіальних громад
Тетяна Куренна. Ефективність та результативність державної підтримки аграрного сектора економіки в Україні
Світлана Сілюкова. Розвиток інвестиційного потенціалу регіону як об'єкт державного регулювання
Сергій Фесак. Ринок нерухомості як об'єкт державного регулювання в Україні

4. Держава та суспільство

Вадим Лунячек. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі
Іван Парубчак. Роль органів державної влади у соціалізаційних процесах формування діалогових відносин в Україні
Катерина Ровинська. Місцева автономія як загальний принцип організації місцевого самоврядування
Дмитро Сухінін. Досвід Канади в організації та проведенні муніципального моніторингу
Антон Меляков, Олена Поступна. Магістерські дослідження соціогуманітарних проблем: узагальнююча характеристика
Сергій Линник. Стратегія ВООЗ "Здоров'я-2020" як засіб прискорення прогресу в досягненні максимального потенціалу у сфері охорони здоров'я населення
Володимир Дементов. Особливості забезпечення соціальної відповідальності державної служби в контексті демократичних перетворень
Сергій Сибиряков. Соціальні медіа як середовище архетипного впливу на масову свідомість

 

Copyright © 2013 Асоціація докторів наук з державного управління