Асоціація докторів державного управління

№ 2(14) / 2013

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

1. Публічне управління

Олег Половцев, Світлана Луценко. Інформаційне забезпечення органів державної влади в умовах українських реалій: правовий аспект
Тетяна Телятіцкая. Проблеми вдосконалення місцевого самоврядування в республіці Білорусь
Сергій Андреєв. Проблеми й перспективи правової підготовки магістрів спеціальності "Державна служба" в контексті змін до галузевого стандарту вищої освіти
Олексій Лук’янов. Корупція як архетип державного управління
Ірина Севостьянова. Способи забезпечення режиму законності у сфері державного управління
Наталія Адубецька. Сутність та основні поняття причинно-наслідкового взаємозв’язку функцій держави та механізмів державного управління
Віктор Намчук. Моделі соціальної держави: вибір для України
Олег Дєгтяр. Державне регулювання соціальних процесів в Швеції
Світлана Газарян. Теоретичні основи антикризового управління в регіоні

2. Державна політика

Марія Пірен. Національна ідентичність сучасної української еліти як чинник консолідації суспільства та релізції демократичних реформ
Олексій Крюков, Іван Шкурат. Методологія дослідження та механізми формування еліти в умовах глобалізації
Валентина Євдокимова. Світовий досвід лідерства як складова для вдосконалення системи державного управління в Україні
Ірина Довгалюк. Формування ціннісних орієнтацій сучасної територіальної громади
Іван Титовський. Архетип як елемент соціального маніпулювання
Іван Парубчак. Особливості побудови громадянського суспільства на засадах феномену довіри через ефективне функціонування соціалізаційних процесів в українському державотворенні
Сергій Петраков. Удосконалення механізму державного регулювання інформаційної сфери

3. Держава і ринок

Юрій Ульянченко. Державне регулювання стандартизації та сертифікації продукції аграрного сектора економіки України
Олександр Коваленко. Функції державного управління в процесі подолання корупції і тіньової економіки
Наталія Малиш. Генетично модифіковані організми в системі продовольчої безпеки України
Олександр Непомнящий. Особливості реалізації житлової політики у США та Канаді
Євгеній Юрченко. Розвиток організаційного механізму державного архітектурно-будівельного контролю в Україні
Ірина Панасенко. "Дорожня карта" реформування житлово-комунального господарства України
Тетяна Лісова. Актуальні питання державної реєстрації прав на землю
Ольга Тулімова. Інноваційні аспекти в системі управлінської культури малого та середнього бізнесу сфери обслуговування

4. Держава та суспільство

Ірина Кринична. Вплив гендерно-валеологічних складових на державне управління процесами радіаційно безпечної життєдіяльності населення
Ольга Сидоренко. Социальная справедливость как основополагающий принцип устойчивого развития
Денис Дармостук. Державне регулювання зеленого туризму в Україні
Ганна Коваль. Актуальні питання правової та політичної культури молоді
В’ячеслав Білецький. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності у прикордонній сфері
Ігор Грицяк, Віктор Кротінов. Міжнародні суди як учасники європейського врядування
Володимир Заблоцький. Порівняльний аналіз проектів і Концепцій реформування територіальної організації влади та системи місцевого самоврядування в Україні
Володимир Бабаєв, Марина Новікова. Сучасні підходи до зберігання та нарощення ресурсного потенціалу територіальної громади

 

Copyright © 2013 Асоціація докторів наук з державного управління