Асоціація докторів державного управління

№ 3(15) / 2013

Публічне управління:
теорія та практика

Зміст

1. Публічне управління

Владимир Михайлов. Теория управления в стиле «ноктюрн» как новая философия управления
Євген Хриков. Методологічні засади аналізу стану та напрямів подальшого розвитку наукової галузі «державне управління»
Олександр Радченко. Родові ознаки категорії "механізм" в соціальних науках
Ніна Діденко, Наталія Олійник. Державноуправлінський аспект процесів соціалізації в сучасній Україні
Микола Орлов. Інформаційно-структурний метод формування органу виконавчої влади регіональної системи взаємодії
Катерина Колесникова. Співвідношення державного управління та публічного адміністрування у процесі суспільної трансформації
Володимир Єганов. Дослідження стилю державно-управлінської діяльності (процедурний аспект)
Володимир Боделан. Організаційно-функціональні структури: особливості впливу чинників їх побудови на ефективність функціонування організаційного механізму державного управління

2. Державна політика

Валентина Мамонова. Організаційний плюралізм співробітництва в місцевому самоврядуванні як віддзеркалення інтеграційних процесів на території
Людмила Капустина, Галина  Чечикова. Искусство авангарда и медиакультура в поисках новой коммуникационной парадигмы
Іван Лопушинський, Віталій Солових. Особливості політичної соціалізації в управлінських процесах демократичної трансформації суспільства
Микола Маланчій. Соціалізація посадових осіб прикордонної служби України : факторний аналіз
Олександр Бухтатий. Проблематика постановка інформаційної функції держави у працях давньогрецьких філософів
Вікторія Кий-Кокарєва. Моделі комунікаційних кампаній у соціальній політиці державних органів
Тетяна Новаченко. Генезис авторитету керівника в умовах українського циклу Модерн – Постмодерн
Юлія Інковська. Напрями реалізації державної політики брендингу територій в Україні

3. Держава і ринок

Олександр Коваленко. Функції державного управління в процесі подолання корупції і тіньової економіки
Олег Дєгтяр. Рівень ресурсного забезпечення соціальної сфери в економічно розвинених країнах світу
Юрій Ульянченко. Антимонопольне регулювання конкурентного середовища в аграрному секторі економіки України
Яніна Казюк. Проблеми удосконалення механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Олег Половцев. Оптимальне управління процесом інфляції на державному рівні
Ірина Панасенко. Проблеми функціонування житлово-комунальної галузі у системі публічного управління України

4. Держава та суспільство

Мака Долідзе. Грузинская Hациональная Kонсолидация
Ірина Кринична. Регіональне управління процесами радіаційно безпечної життєдіяльності населення
Володимир Бульба, Антон Меляков. Громадські гуманітарні ради в Україні : потенціал, проблеми, перспективи
Олег Немчинов. Утвердження місцевого самоврядування в державах центрально-східної Європи: приклад для України
Володимир Наконечний. Дихотомічна природа влади органів місцевого самоврядування на рівні міста
Сергій Киян. Інформаційна логістика місцевого самоврядування: концептуальні підходи та поняття
Тамара Гуржий. Автономізація місцевого самоврядування як об’єктивна передумова формування та розвитку системи публічного управління
Жанна Кравченко. Удосконалення державного регулювання системи первинної медико-санітарної допомоги студентам вищих навчальних закладів в умовах реформування системи охорони здоров’я
Ігор Держко, Іван Парубчак. Трансформація політичної культури суспільства в умовах демократичного державотворення
Андрій Васильєв. Конвергенція моделей реалізації державної політики, спрямованої на молодь
Анжеліка Савченко. Культурна еволюція людини в державно організованому суспільстві

 

Copyright © 2013 Асоціація докторів наук з державного управління