Асоціація докторів державного управління  

Публічне управління:
теорія та практика

 

УДК (351+342+321+316) (062.552)”540*3”

ББК 67

Заснований 2009 р. (свідоцтва про державну реєстрацію серії КВ № 15786-4258Р від 02.11.2009 р.), внесений до переліку фахових видань ВАК України. Періодичність – 4 випуски на рік. Програмна мета видання: науковий збірник зорієнтовано на ведення наукової дискусії з теоретико-методологічних питань наукової галузі "Державне управління" та проблем реформування існуючої в Україні системи державного управління, місцевого самоврядування і державної служби в контексті становлення та розвитку публічного (суспільного) управління. Головний редактор – д.держ.упр., проф. В. М. Мартиненко.

Галузі науки: державне управління, політологія, соціологія, економіка.

Постановою президії ВАК України від 30 березня 2011 р. № 1-05/3 "Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України" збірник наукових праць "Публічне управління: теорія та практика" включений до Переліку наукових фахових видань України в галузі науки "Державне управління"

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Асоціація докторів наук з державного управління.

Адреса редакції: пр. Московський, 75, к. 36., м. Харків, 63050.

Тел.: (050) 705-48-48

E-mail: adndu@ukr.net; association_dndu@mail.ru

Нові вимоги щодо подання статей до публікації

2013 рік:   № 1(13) / 2013 ;   № 2(14) / 2013 ;
№ 3(15) / 2013 ;   № 4(16) / 2013 .

2012 рік:   № 1(9) / 2012 ;   № 2(10) / 2012 ;
№ 3(11) / 2012 ;   № 4(12) / 2012 .

2011 рік:   № 1(5) / 2011 ;   № 2(6) / 2011 ;
№ 3(7) / 2011 ;   № 4(8) / 2011 .

2010 рік:   № 1 / 2010 ;   № 2 / 2010 ;
№ 3-4 / 2010 .

Copyright © Асоціація докторів наук з державного управління