Деканат факультету підготовки магістрів державного управління

Бульба Володимир Григорович Декан факультету д.держ.упр., професор
Бульба Володимир Григорович

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 року № 446 було створено Харківський філіал (нині - Харківський регіональний інститут державного управління) Національної академії державного управління при Президентові України, який з вересня 1996 року розпочав підготовку слухачів за магістерською програмою на денній та заочній формах навчання. Організацією підготовки майбутніх магістрів державного управління займався начальник навчального відділу Бортніков Леонід Федорович та провідний спеціаліст Горожанкіна Валентина Іванівна.

У відповідності до навчальної програми підготовки висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та місцевого самоврядування за денною формою навчання спочатку здійснювали упродовж 12 місяців, а з 1998 року - цей термін було подовжено до 18 місяців.

У зв'язку з розширенням набору до філіалу Академії, у відповідності до наказу директора УАДУ ХФ від 23 грудня 1998 року № 198 було створено денний та заочно-вечірній факультети. Саме тому 23 грудня 1998 року можна вважати днем створення денного факультету.

Першим деканом денного факультету був к.е.н., доцент Дєгтяр Андрій Олегович. За час існування денного факультету провідними спеціалістами працювали Горожанкіна Валентина Іванівна, Нікітенко Анжела Анатоліївна, Коняєва Віта Вікторівна, Гапоник Марина Юріївна.

Після вступу до докторантури А.О. Дєгтяра, у листопаді 2001 року, деканом денного факультету призначено к.е.н., доцента Мельниченка Олександра Анатолійовича, який очолював деканат до листопада 2005 року.

Після вступу до докторантури О.А. Мельниченка, деканом денного факультету призначено к.іст.н., доцента Бульбу Володимира Григоровича, який працює на цій посаді доцього часу.

 

Організаційно-виховна діяльність

 

• Організація концертів, присвячених випуску магістрів державного управління

• Проведення конкурсів-концертів художньої самодіяльності

• Проведення спортивних змагань (спартакіади денного факультету та Інституту з міні-футболу, волейболу та баскетболу)

• Організація екскурсій слухачів до музеїв Харкова та інших міст

• Контроль дотримання вимог Положення про Інститут та правил внутрішнього порядку

• Робота по підвищенню авторитету Академії

 

Місією магістерської програми є професійна підготовка висококваліфікованих кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно і результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

Опанування магістерської програми дозволить слухачам у повному обсязі використовувати можливості аналітично-дослідного широко-аспектного підходу до вирішення управлінських проблем.

Підготовка фахівців за програмою спеціальності 8.150000 "Державне управління" та 8.150107 "Публічне адміністрування" здійснюється на базі попередньо здобутої вищої освіти з наданням кваліфікації "Магістр державного управління".

 

Структура навчальної програми

 

Програму побудовано за модульним принципом на міждисциплінарній моделі підготовки фахівців відповідного кваліфікаційного рівня. Вона складається з таких основних курсів:

• Державне управління і менеджмент

• Економіка і фінанси

• Право та законотворчий процес

• Політологія

• Соціальна й гуманітарна політика

• Регіональне управління та місцеве самоврядування

• Інформаційні технології

• Українська мова

 

Слухачами денної форми підготовки вивчається на вибір одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька), а також польська мова.

Зазначені курси програми містять основні модулі, вивчення яких є обов'язковим для кожного слухача.

 

Курси спеціалізацій:

• Державне регулювання економіки та підприємництва

• Економічна політика

• Законотворча та нормотворча діяльність

• Політичні інститути і процеси

• Регіональне управління та місцеве самоврядування

• Соціальна й гуманітарна політика

• Управління державними інституціями

• Політика європейської інтеграції

 

За вибором слухача визначається також з переліку передбачених кожним курсом факультативні модулі.

Програма підготовки магістрів державного управління передбачає обов'язкове двохмісячне стажування слухачів в органах державного управління України. Слухачі, які успішно засвоїли програму навчання і мають відповідні знання з іноземної мови, можуть бути відібрані для стажування за кордоном.

Після завершення теоретичної частини навчання слухачі складають державний іспит за фахом і захищають магістерську роботу, яка носить переважно аналітично-практичний характер і реально пов'язана з проблематикою державного управління.

 

Колектив деканату

 

Колектив деканату

 

декан - к.іст.н., доц. Бульба Володимир Григорович

провідний спеціаліст - Колісник Наталія Володимирівна, магістр державного управління

провідний спеціаліст - Нікітенко Анжела Анатоліївна, магістр державного управління

 

Додаткова інформація

 

Графік навчального процесу. Спеціальність - 8.150000 "Державне управління" (оновлено 30.06.2011)

Графік навчального процесу. Спеціальність - 8.150107 "Публічне адміністрування" (оновлено 30.06.2011)

 

Робочий навчальний план на 2011-2013 учбовий роки. Спеціальність - 8.150000 "Державне управління" (1 курс) (оновлено 30.06.2011)

Робочий навчальний план на 2011-2012 учбовий роки. Спеціальність - 8.150000 "Державне управління" (2 курс) (оновлено 30.06.2011)

Робочий навчальний план на 2010-2011 учбовий роки. Спеціальність - 8.150107 "Публічне адміністрування" (1 курс) (оновлено 30.06.2011)

Робочий навчальний план на 2010-2012 учбовий роки. Спеціальність - 8.150107 "Публічне адміністрування" (2 курс) (оновлено 30.06.2011)

 

Перелік факультативних дисциплін за денною формою навчання для слухачів прийому 2009 року за спеціальністю 8.150000 "Державне управління" (оновлено 10.11.2009)

 

Контактний телефон деканату (057) 732-34-70

 

Copyright © 2005 – 2020 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.