Кафедра економічної політики та менеджменту

Латинін Микола Анатолійович Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор
Латинін Микола Анатолійович

 

Кафедра була створена як кафедра економіки, фінансів та державного управління у вересні 1995 р. Напрямом діяльності кафедри була підготовка магістрів у сфері державного управління. З 1997 р. внаслідок відокремлення модулів, пов`язаних з державним управлінням, та створенням окремої кафедри, вона існувала під назвою економіки та фінансів.

Наказом ректора УАДУ при Президентові України № 467/1 від 27 серпня 2001 р. кафедра економіки та фінансів була поділена на дві: кафедра економічної теорії та фінансів і кафедра економічної політики. Наказом ректора УАДУ при Президентові України № 18К від 3 січня 2003 р. було створено кафедру управління трудовими ресурсами, до якої відійшли чотири штатні працівники кафедри економічної політики.

Наказом директора ХарРІ НАДУ при Президентові України № 32-к від 22 січня 2013 року кафедру економічної політики реорганізовано у кафедру економічної політики та менеджменту.

Напрямом діяльності кафедри економічної політики є підготовка магістрів у сфері державного та публічного управління, управління інноваційною діяльністю; управління в сфері економічної конкуренції; публічного управління та адміністрування; магістрів з управління персоналом та економіки праці; з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; та бакалаврів з менеджменту; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; публічного управління та адміністрування.

У 2016-2017 навчальному році на кафедрі працює 14 осіб професорсько-викладацького складу, із них штатних працівників – дев'ять осіб.

 

сайт кафедри в інтернеті

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

 

Магістерська підготовка:

• Стратегічне планування

• Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності

• Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці України

• Торговельна політика

• Державне регулювання макроекономічних прцесів та інституційна економіка

• Інституційні засади державного регулювання економіки та підприємництва

• Функціональні механізми державного регулювання економіки

 

Факультет ФСЕУ:

• Адміністративний менеджмент

• Економіка і фінанси підприємства

• Економіка підприємств

• Економічна теорія

• Економічний аналіз

• Інвестиційний менеджмент

• Інноваційний менеджмент

• Інституціональна економіка

• Інфраструктура товарного ринку

• Креативний менеджмент

• Макроекономіка

• Маркетинг

• Менеджмент організацій

• Менеджмент

• Операційний менеджмент

• Організаційна поведінка

• Основи підприємництва

• Прогнозування

• Ризик у менеджменті

• Ситуаційний менеджмент

• Статистика

• Стратегічне управління підприємством

• Стратегічний менеджмент

• Управління інноваціями

 

Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами зі спеціальності «Державне управління», «Управління інноваційною діяльністю», «Управління в сфері економічної конкуренції», «Публічного управління та адміністрування», «Підприємництва», «Торгівлі та біржової діяльності».

Щорічний випуск спеціалістів, підготовлених на кафедрі, становить близько ста осіб, магістрів - 15-20 осіб.

Науково-методична робота

 

З 2016 р. кафедра веде дослідження за темою «Механізми взаємодії держави та бізнесу в умовах глобального інноваційного розвитку», науковий керівник творчого колективу — д.держ.упр., проф. Латинін М.А., відповідальний виконавець — к.держ.упр., доц. Бабаєв В.Ю.

З 01.01. 2015 р. кафедра розпочала роботу над темою НДР «Механізми формування та реалізації державної економічної політики регіонального розвитку», науковий керівник творчого колективу — д.держ.упр., проф. Латинін М.А., відповідальний виконавець — к.держ.упр., доц. Косенко В.В.

 

Напрями підготовки кандидатських та докторських дисертацій

 

Над докторською дисертацією працюють два викладача (Бабаєв В.Ю., Дунаєв І.В.); шість аспірантів денної та заочної форм навчання (Свиридова Г.О., Чернятіна В.А., Міщан О,О., Юсип О.Л., Сердюк С.А., Малько Ю.С., Лукашов О.О., Заскалкіна О.М.).

 

[ Напрями підготовки кандидатських та докторських дисертацій ] (оновлено 24.01.2012)

[ Теми дисертаційних досліджень докторантів та аспірантів кафедри ] (оновлено 24.01.2012)

 

Наукові публікації кафедри

 

[ Монографії ] (оновлено 15.12.2014)

[ Підручники, навчальні посібники, опорні конспекти лекцій ] (оновлено 15.12.2014)

 

[ Презентаційний лист кафедри ] (оновлено 23.12.2014)

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

Завідувач кафедри  – доктор наук з державного управління, професор Латинін Микола Анатолійович

професор – д.держ.упр., проф. Мельниченко Олександр Анатолійович

професор – д.держ.упр., проф. Майстро Сергій Вікторович

професор – д.держ.упр., проф. Пасемко Галина Павлівна

професор – д.держ.упр., доц. Ульянченко Юрій Олександрович

доцент – к.держ.упр., доц. Бабаєв Валерій Юрійович

доцент – к.держ.упр., доц. Дунаєв Ігор Володимирович

доцент – к.держ.упр., доц. Косенко Віктор Вікторович

доцент – к.держ.упр., доц. Тимоха Денис Анатолійович

доцент – к.вет.н., доц. Дідок Юлія Валентинівна

доцент – к.держ.упр. Ваніна Яна Адольфівна

доцент – к.держ.упр. Косенко Аліса Володимирівна

доцент – к.держ.упр. Гнатенко Аліна Ігорівна

Старший викладач  – Петров Олександр Геннадійович

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.