Кафедра іноземних мов

Шур Валерій Матвійович Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент
Шур Валерій Матвійович

 

У квітні 1996 року кафедру було створено як кафедру загально-гуманітарних дисциплін з метою забезпечення навчального процесу з іноземних (англійської, німецької) мов і ділової української мови в кількості 5 викладачів.

У 1998 році було відокремлено кафедру іноземних мов, викладачі якої викладають англійську, німецьку, французьку мови.

На теперішній час на кафедрі є 7,75 штатних одиниць та працює 12 штатних викладачів, з яких:

– кандидатів наук, доцентів – 4, з них двоє є кандидатами наук з державного управління, Сергєєва Оленя Юріївна є пошукачем на здобуття ступеня доктора наук з державного управління;

– старших викладачів – 8.

Кафедра працює на:

– факультеті підготовки магістрів державного управління з денною, вечірньою,заочною та заочно-дистанційною формами навчання;

– на факультеті соціально-економічного управління на денному та заочному відділеннях;

– факультеті підвищення кваліфікації;

– з аспірантами.

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

 

• іноземна мова за професійним спрямуванням;

• ділова іноземна мова;

• іноземна мова в професійній діяльності;

• іноземна мова.

 

 

Навчальна робота кафедри

 

Головною метою навчання державних службовців та майбутніх управлінців спілкуванню іноземною мовою є створення сучасної генерації державних службовців, здатних спілкуватися зі своїми європейськими колегами на теми, пов'язані з виконанням ними своїх службових обов'язків, а також вивчати спеціалізовані статті та публікації за професійною тематикою. Навчання базується на комунікативно–функціональній методиці викладання мови із використанням проблемного та особистісного підходів.

У зв'язку із оголошенням Президентом нових вимог до державних службовців, серед яких знання іноземних мов є одним з пріоритетів, а також з метою реалізації державної ініціативи Lingua GOV, що полягає у впровадження іноземної мови в систему Державної служби, кафедрою було переорієнтовано процес навчання таким чином, щоб підготувати державних службовців до запровадження мовних кваліфікаційних вимог.

Викладання на кожному факультеті має свої особливості, зумовлені вимогами, що пред'являються до їх випускників. Специфіка викладання на факультеті магістерської підготовки полягає в тому, що з перших занять слухачів знайомлять з термінологією у галузі державного управління, а також із системами державного управління у країнах, мова яких вивчається. Одним із напрямів роботи зі слухачами є підготовка до закордонних стажувань. За підсумками стажування, сторона, що приймає, традиційно відзначає високий рівень мовної підготовки слухачів Інституту. Враховуючи загально–управлінську направленість факультету соціально–економічного управління, студентам викладається курс «Ділова іноземна мова».

Викладачі кафедри успішно співпрацюють з кафедрами іноземних мов інших вищих навчальних закладів м. Харкова. Принаймні двічі на рік кафедра запрошує завідуючих кафедр кращих ВНЗ міста для обміну думками у рамках методичних семінарів. З жовтня 2015 року кафедра увійшла до методичного об'єднання кафедр іноземних мов Харківського Університетського консорціуму.

 

Науково-методична робота кафедри

 

У межах другої половини робочого дня кафедра працює над темою НДР «Підвищення рівня іншомовної комунікативної компетенції державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах Європейської інтеграції України».

Наукові інтереси:

Шур В.М. — Комунікативні сучасні методики викладання іноземних мов при підготовці державних службовців.

Амосова Л.В. — Питання іншомовної підготовки фахівців в сфері державного управління.

Сергеєва О.Ю. — Державна мовна політика в Україні та світі. Державна політика щодо підтримки вивчення іноземних мов.

Астапова Т.О. — Адаптація закордонного досвіду реформування органів місцевого самоврядування в Україні.

На кафедрі проводяться науково–теоретичні семінари, конференції для викладачів ВНЗ Харкова та студенські конференції англійською мовою.

Інноваційною рисою діяльності кафедри є започаткована в 2012 р. акція «Спілкуємося зі світом іноземними мовами», мета якої — підвищення інтересу харків'ян до вивчення іноземних мов, а також популяризація інституту як сучасного прогресивного навчального закладу. В рамках акції проводяться телепрограми, інтерв'ю з відомими людьми, масове навчання англійській мови школярів та студентів, конкурси пісень іноземними мовами. У 2014-15 роках кафедрою було проведено 4 шоу-уроки масового навчання, зокрема з учнями ліцею Одаренність та випускниками шкіл, на яких було присутньо від 250 до 700 школярів.

 

Наукові та навчально-методичні публікації кафедри

 

[ Завантажити список публікацій кафедри ] (оновлено 13.12.2013)

 

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

доцент – к.пед.н., доц. Амосова Лариса Володимирівна

доцент – к.держ.упр. Астапова Тетяна Олександрівна

доцент – – к.держ.упр. Сергєєва Олена Юріївна

старший викладач – Білобородова Лариса Дмитрівна

старший викладач – Круподеря Олена Олегівна

старший викладач – Ігнатенко Ліна Юріївна

старший викладач – Кравченко Наталія Володимирівна

старший викладач – Михайлець Лариса Михайлівна

старший викладач – Сасник Світлана Михайлівна

старший викладач – Студінська Світлана Юріївна

старший викладач – Шепелєва Світлана Михайлівна

старший лаборант – Рябоконь Тетяна Миколаївна

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.