Кафедра права та європейської інтеграції

Стародубцев Андрій АндрійовичЗавідувач кафедри – кандидат юридичних наук
Величко Лариса Юріївна

 

Кафедра права та європейської інтеграції була створена 1 січня 2013 року внаслідок реорганізації кафедри права та законотворчого процесу і кафедри зовнішньої політики та національної безпеки.

 

Навчальна робота

 

Основним завданням кафедри є формування правової компетенції та знань із національної безпеки та євроінтеграції у магістрів державного управління, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також спеціалістів із менеджменту організацій, управління персоналом та економіки праці. На сьогодні кафедра забезпечує вивчення правового блоку та дисциплін з євроінтеграції в навчальному процесі на факультеті магістерської підготовки з денною, заочною, заочно-дистанційною і вечірньою формою навчання, а також на факультеті соціально-економічного управління.

 

 

 

 

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою

 

На факультеті магістерської підготовки кафедрою викладаються такі модулі:

• Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція

• Господарське право

• Державні механізми забезпечення внутрішньої безпеки

• Екстремальні ситуації, прогнозування та ліквідація їх наслідків

• Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

• Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основиЄвропейська інтеграція та міжнародна співпраця УкраїниЄвропейська інтеграція та міжнародна співпраця

• Концептуальні засади взаємодії політики й управління

• Механізми забезпечення державної безпеки та обороноздатності УкраїниКризовий менеджмент в умовах надзвичайних ситуацій

• Механізми управління та адміністрування горизонтальними політиками ЄС

• Організаційно-правові засади реалізації політики європейської інтеграції

• Організаційно-правові засади регулювання внутрішнього ринку ЄС

• Політика європейської інтеграції

• Порівняльний аналіз вироблення політики у США/Канаді, країнах ЄС та Україні

• Право в державному управлінні

• Право в публічному управлінні

• Правове забезпечення управлінської діяльності

• Правові засади службової діяльності

• Публічна служба

• Стратегічне планування забезпечення національної безпеки

• Трудове право та право соціального забезпечення

• Україна в системі міжнародної безпеки

• Фінансове право

 

На факультеті соціально-економічного управління викладаються такі дисципліни:

• Договірне право

• Екологічне право

• Інтелектуальна власність

• Основи конституційного права

• Основи конституційного права України

• Право

• Публічне та приватне право

• Трудове право

 

Науково-методична робота

 

Відповідно до навчальних програм модулів, що викладаються, кафедрою підготовлено й видано навчально-методичні матеріали:

 

1. Внутрішній ринок ЄС та міжнародна економічна інтеграція : метод. вказівки для слухачів усіх форм навчання за спеціальністю "Державне управління"/ уклад. Н.С.Фесенко. - X. : Вид-во ХарРІ НАДУ"Магістр", 2011. – 84 с.

2. Глухачов Є. Ф. Законотворча та нормотворча діяльність: Підручник (гриф МОН) / Є. Ф. Глухачов. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 188 с.

3. Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки. Частина II. : навч.-метод. посiб. / уклад. М.Г.Сергiєнко. - X. : Вид-во ХарРІ НАДУ"Магістр", 2012. – 101 с.

4. Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення. Політичні виклики європейської інтеграції : навч посібн. для слухачів магістерської підготовки всіх форм навчання за спеціальністю "Публічне адміністрування" / Укладач Н. С. Фесенко. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. – 176 с.

5. Історія, теорія та стратегія європейської інтеграції : Метод. вказівки для слухачів усіх форм навчання за спеціальністю "Державне управління"/ уклад. Н.С. Фесенко – Х. : Вид-во ХарРі НАДУ "Магістр", 2007.- 84 с.

6. Клімова С. М., Ковальова Т. В. Організація запобігання і протидії корупції в Україні : навч.посіб. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 200 с.

7. Клімова С.М., Ковальова Т.В., Тучак М.О. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення : навч.посіб. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 200 с.

8. Конституційне право : метод. вказ. та програма курсу для слухачів факультету магістерської підготовки за спец. 8.1500001 – держ. управління /Упоряд. Л. М. Сергеєва, І. М.Мінаєва. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 66 с.

9. Митне регулювання : метод. вказ. для студентів фак.-ту соц..-ек. управліня за спец. "менеджмент організацій". / Упоряд. Л. М. Сергеєва, І. М.Мінаєва. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 40 с.

10. Політика європейської інтеграції : підручник / уклад. В.М. Шамраєва. – Х. : Вид-во ХАР РІ НАДУ "Магістр", 2012 – 244 с.

11. Право в державному управлінні. Ч.1. Загальна теорія держави і права. Навч.-метод. вид. для слухачів магістерської підготовки денної форми навчання / уклад. Т. В.Ковальова. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. - 60 с.

12. Правова та інституціональна системи Європейського Союзу : Метод. вказівки для слухачів усіх форм навчання за спеціальністю "Державне управління" / уклад. В.М. Шамраєва. – Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр" , 2007. – 60 с.

13. Правове регулювання державнослужбових відносин: метод. вказ. та практ. завд. для студентів ФСЕУ денної форми навчання зі спеціальності "Менеджмент організацій" / уклад. С. М. Клімова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 44 с.

14. Правове та iнституцiйне забезпечення iнтеграцiйних процесiв України : навч.-метод. посiб. / уклад. О.О.Труш, С.В.Майстро, Н.С.Фесенко, В.Ю.Стрельцов, В.М.Шамраєва]. – Х. : Вид-во Хар РІ НАДУ "Магістр", 2012. –. 303 с.

15. Правознавство: Методичні вказівки для слухачів денної й заочної форм навчання за спеціальністю "Менеджмент організацій" і "Управління персоналом і економіка праці" / Упоряд. Є. Ф. Глухачов, І. М. Мінаєва, Ю. Ю. Чуприна – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 50 с.

16. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики: моногр. / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, Л. Ю. Величко. – Харків: Видавництво "ФІНН", 2011. – 232 с.

17. Трудове право та право соціального забезпечення: навч.-метод. посіб., спеціальність "Державне управління" / Упоряд. В.В. Собченко. – Х.: ХарРІ НАДУ, 2009. – 52 с.

18. Труш О.О., Мирна Н.В., Стрельцов В.Ю. Бюджетна, сільськогосподарська, торгівельна та конкурентна політики ЄС : навч. посіб. / За заг. ред.. М. Бойцуна, Я Мудрого, О Рудіка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. – 168 с. (Серія "Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції").

 

Наукові публікації членів кафедри

 

Члени кафедри брали активну участь у створеннi Енциклопедичного словника з державного управління та Енциклопедiї державного управління (5 та 7 томи), готуючи статті для цих колективних наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України, що були виданi у 2010 та 2011 роках.

 

1. Клімова С.М., Ковальова Т.В. Проблеми застосування антикорупційного законодавства в Україні: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова / CD-вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр» , 2015. – 81 с.

2. Клімова С.М., Ковальова Т.В. Механізми запобігання корупції в Україні: навчальний посібник [Електронний ресурс] / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова / CD-вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр» , 2015. – 184 с.

3. Організаційно-правове забезпечення сучасної антикорупційної політики: навчальний посібник [Електронне видання] / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – Харків, 2015. – 252 с. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/pk/pk_nmr.html

4. Клімова С. М., Книженко М. О. Запобігання корупції в органах Державної фіскальної служби України / С.М. Клімова, М.О. Книженко // Теорія та практика державного управління. – 2014. – № 4(47). – С.49 – 56.

5. Клімова С.М. Використання досвіду Норвегії при реформуванні фондів, що управляють публічними фінансами в Україні / С.М. Клімова // Електронне наукове фахове виданні «Порівняльно-аналітичне право». – 2015. – №5. – С.193 – 196. http://www.pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/58

6. Антикорупційні засади діяльності органів влади: наук.-практич. посіб. / С.М. Клімова, Г.С. Крайник, С.В. Ніколайчук, А.В. Роздайбіда, І.М. Трубавіна ; За заг. наук. ред. А.В. Роздайбіди. – Видання 2-ге, перероб. та допов. – Х.: Вид-во ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2014. – 364 с.

7. Антикорупційні засади діяльності органів влади: наук.-практ.посіб. / М.К. Вишневська, С.М. Клімова, Г.С. Крайник, С.В. Ніколайчук. – Х.: Вид-во ТОВ «Друкарня Мадрид», 2014. – 384 с.

8. Педагогічні та соціально-педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх працівників ОВС до роботи в екстремальних умовах. – монографія / Білоус Т.Л., Клімова С.М., Лазаренко О.О., Лукаш С.С., Трубавіна І.М., Тюріна В.О. // за ред. Трубавіної І.М. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2015. – 174 с.

9. Дубовик К.Є. Структурне забезпечення органів державної влади з надання адміністративних послуг щодо захисту прав дітей / К.Є. Дубовик // Державне будівництво [Електронне видання]. - 2015. - № 2. - Режим доступу до журн. : http:// www.kbuapa.kharkov.ua

10. Дубовик К.Є. Недоліки у роботі центрів надання соціальних послуг / К.Є. Дубовик // Державне будівництво [Електронне видання]. - 2016. - № 1. - Режим доступу до журн. : http:// www.kbuapa.kharkov.ua

11. Організація запобігання та протидії корупції в Україні / С.М. Клімова, Т.В. Ковальова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 180 с.

12. Юридична відповідальність за корупційні правопорушення / Т. В. Ковальова, М. О. Тучак. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 180 с.

13. Ковальова Т.В. Сучасний стан запобігання і протидії корупції в Україні. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 60 с.

14. Види юридичної відповідальності та порядок притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень / Т. В. Ковальова, М. О. Тучак, Р. М. Тучак. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 160 с.

15. Ковальова Т.В. Право в державному управлінні. Теорія держави і права / Т. В. Ковальова. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 106 с.

16. Організаційно-правові засади професійного навчання працівників ОВС: Навч.посіб. За заг.ред. д-ра юрид.наук, проф., чл..-кор. НАПрН України, заслуженого юриста України М.І. Іншини; д-ра. юрид.наук, проф.., чл..-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – Х.: НікаНова. – 536 с.

17. Право в державному управління. Теорія держави і права Навч.-метод. посіб. / Л.Ю. Величко, І.М. Мінаєва – X. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. – 74 с.

18. Величко Л.Ю. Становлення правового регулювання розірвання договору найму з ініціативи роботодавця / Л.Ю. Величко // Публічне право. – 2013. – № 1(9). – С. 207-213.

19. Величко Л.Ю. Про зміст правової категорії «Зміни в організації виробництва і праці» / Л.Ю. Величко // Актуальні проблеми права: теорія і практика: збір. наук. праць. – Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –2013. – № 26 . – С.198-210.

20. Сергєєва Л.М., Олешко А.М. Специфіка вимог стосовно захисту права доступу до державної служби /Л.М. Сергєєва, А.М. Олешко/ Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 1(40). – С. 475 – 480.

21. Право в державному управлінні Ч ІІ Конституційне право: навч.пос. / Сергєєва Л.М., Рогова О.Г. / Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 172 с.

22. Рогова О.Г., Сергєєва Л.М. Надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення / О.Г. Рогова, Л.М. Сергєєва/ Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 2(53).

23. Настечко О.Д. Психологічна схильність до корупційних правопорушень та шляхи її запобігання / О.Д.Настечко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012.- № 1.

24. Настечко О.Д. Схильність осіб до корупційних проявів відповідно до особливості соціотипу / О.Д.Настечко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012.- № 1.

25. Менеджмент: посібник для комплексного державного іспиту за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / [М.А. Латинін, С.В. Майстро, Ю.Г. Машкаров та ін.] ; за заг.ред. д.держ.упр., проф.. М.А. Латиніна. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – 196 с.

26. Трудове право та право соціального забезпечення: Навчально-методичний посібник для слухачів факультету підготовки магістрів державного управління. Спеціальність “Державне управління”. Упорядники: Л.Ю. Величко, В.В. Собченко, І.М. Мінаєва. - Х.: ХарРІ НАДУ, 2015. - 85 с.

27. Собченко В.В. Правове регулювання часу відпочинку / В.В. Собченко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наукових праць. – Х.: ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2013. – №2 (44). – С.158-163.

28. Тучак. М.О. Відповідальність суб’єктів декларування за порушення зобов’язань у фінансовій сфері та службове розслідування: Навчально-методичний посібник. [Електронний ресурс] / CD-вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр» 2015 – 49с.

29. Рогова О. Г. Нормативна основа надання адміністративних послуг // Розвиток системи державного управління в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-3/doc/1/05.pdf

30. Величко Л.Ю., Мельниченко А.О. Сучасні концепції державного регулювання розвитку туризму / Л.Ю. Величко, А.О. Мельниченко // Державне будівництво. – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-2/doc/2/02.pdf

 

Науково-дослідна робота кафедри

 

Основним науковим напрямом діяльності кафедри є дослідження законодавства України, яке регулює сукупність публічних відносин між суб'єктами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Проводяться дослідження у сфері проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, державного фінансового контролю, законодавчого регулювання етики державної служби, відповідальності державних службовців, у тому числі за корупційні діяння, правових засад місцевого самоврядування, уніфікації української юридичної та державноуправлінської термінології, мовного регулювання публічно-правових відносин. На кафедрі створено тимчасовий творчий колектив "ЄВРОПА", що проводить дослiдження концептуальних засад та процесу розробки та впровадження актуальних політик Європейського Союзу та України, сукупності засобів, методів та форм державного управлiння євроінтеграційною політикою України.

 

За час існування кафедра займалася розробкою таких науково-дослідних тем:

 

• Державне управління європейською інтеграцією України.

• Механізми формування і реалізації актуальних політик Європейського Союзу та України: тенденції інтеграційних процесів.

• Правове регулювання організації та діяльності системи органів публічної влади й управління на місцевому і регіональному рівнях.

• Правові аспекти державної регіональної політики в Україні.

• Проблеми вдосконалення законодавства України про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

• Розвиток місцевого самоврядування в умовах 2-го етапу конституційної реформи.

• Розробка методики оцінки соціальних потреб і визначення механізмів підвищення довіри населення до органів державної влади.

• Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу.

• Удосконалення правових засад місцевого самоврядування в Україні.

• Формування та реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в умовах інтеграції України до Європейського співтовариства.

 

Науково-практична робота

 

Кафедра права та європейської інтеграції проводить роз’яснювальну й консультативну роботу з правових питань в органах державної влади і місцевого самоврядування щодо застосування нормативно-правових актів та вирішення конкретних правових ситуацій. Викладачі кафедри надають правову допомогу населенню, представляють інтереси громадян в судах та інших органах публічної влади.

Кафедра бере участь в обговоренні законопроектів, експертуванні нормативно-правових актів. Зокрема, кафедрою було підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Конституції України в ході проведення конституційної реформи, до законів України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про вибори народних депутатів", "Про місцеве самоврядування в Україні".

У 2012 роцi викладачi кафедри спільно з Харківською обласною державною адміністрацією за підтримки програми Жана Моне провели ІІ міжнародний форум "Україна-Європейський Союз: новий рівень кооперації", круглi столи "Публічне управління та європейські інтеграційні процеси: ціннісний вимір" та "Європейські інтеграційні процеси: досвід для України", тематичний семінар "Європейське свято – День примирення".

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів

 

Протягом 2003-2012 р.р. на кафедрі захищено 8 кандидатських дисертацій, здійснюється підготовка 4 здобувачiв.

Викладачі кафедри проходять стажування в центральних і регіональних органах державної влади та органах місцевого самоврядування: Верховній Раді України, обласній державній адміністрації, обласній і міській радах, місцевих судах.

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

Завідувач кафедри – – к.ю.н., доц. Величко Лариса Юріївна

професор – к.держ.упр., проф. Труш Олександр Олегович

доцент – к.держ.упр., доц. Клімова Світлана Миколаївна

доцент – к.держ.упр., доц. Сергєєва Людмила Миколаївна

доцент – к.держ.упр., доц. Собченко Валентина Валентинівна

доцент – к.ю.н., доц. Рогова Олена Геннадіївна

доцент – к.ю.н., доц. Тучак Микола Олексійович

доцент – к.філол.н., доц. Ковальова Тетяна Володимирівна

доцент – к.держ.упр., доц. Мирна Надія Володимирівна

доцент – к.ю.н., доц. Сенаторова Оксана Василівна

доцент – к.держ.упр. Дубовик Катерина Євгеніївна

доцент – к.держ.упр. Настечко Оксана Дмитрівна

доцент – к.ю.н. Барський Артем Станіславович

старший викладач – Білоконь Михайло Вячеславович

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.