Кафедра української мови

Редін Петро ОлексійовичЗавідувач кафедри – заслужений працівник освіти України, кандидат філологічних наук, доцент
Редін Петро Олексійович

 

Кафедра заснована в січні 1998 р. для підвищення мовної компетенції державних службовців ХОДА.

З вересня 1998 року працівники кафедри викладають на денному та заочному факультетах, ФСЕУ. З листопада 2001 р. проводяться заняття з аспірантами.

Кафедра має високий рівень науково-педагогічних працівників. У різний час тут працювали провідні вітчизняні лінгвісти доктори наук, професори Л. А. Лисиченко, С. І. Дорошенко, О. О. Маленко, С. В. Ломакович, яка була першим завідувачем, професор О. А. Олексенко. З вересня 1998 р. кафедру очолює кандидат філологічних наук доцент П. О. Редін. Під його керівництвом сформовано стабільний штат викладачів.

 

Навчальна робота кафедри

 

Основним завданням кафедри є вироблення достатньої мовної компетенції магістрів державного управління, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування й бакалаврів з управління персоналом та економіки праці, публічного управління та адміністрування.

На факультеті магістерської підготовки кафедра забезпечує викладання нормативного модуля «Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні» та факультативних «Ораторське мистецтво» й «Польська мова».

Слухачі курсів з короткотермінового підвищення кваліфікації опановують такі дисципліни, як «Сучасне українське ділове мовлення», «Культура мовлення як складова адміністративної культури», «Службове діловодство».

Для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування проводяться заняття на постійно діючих курсах "Ділова українська мова».

На ФСЕУ викладаються дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова та ділове спілкування», що передбачає модулі «Українська мова» і «Риторика та ділове спілкування», «Ділова українська мова», «Документознавство та діловодство».

Особливості мовних засобів дисертаційного дослідження викладаються аспірантам і здобувачам інституту на заняттях із дисципліни «Ораторська майстерність науковця».

На кафедрі за роки її існування підготовлено численні магістерські роботи, розроблено актуальну проблематику для сучасних досліджень слухачів.

Усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені авторськими методичними матеріалами, розробленими членами кафедри.

 

Науково-методична робота кафедри

 

За час існування кафедри підготовлено 17 навчальних посібників, 1 методичних рекомендацій, 4 словники, 1 хрестоматію, більше 150 наукових статей загальним обсягом понад 200 ум.-друк. арк. Зокрема 2000 р. вийшов перший в Україні навчальний посібник «Культура мови державного службовця», 2002 р. побачив світ навчальний посібник «Риторика», 2003 р. «Усне ділове мовлення», 2004 р. «Українська мова в державному управлінні», 2005 р. «Ділова українська мова професійного спрямування».

За останні роки видано 2 рекомендованих Міністерством освіти і науки України навчальних посібники – «Практичний курс української мови" П. О. Редіна, «Українська ділова мова» П. О. Редіна, В. М. Терещенка, навчальні посібники «Ораторське мистецтво» Г. І. Гамової, «Усне ділове мовлення» Л. П. Ткаченко у співавторстві з Л. М. Михайлець, «Польська мова» В. В. Піддубної, навчально-методичний комплекс «Ділова українська мова в державному управлінні» П. О. Редіна й В. М. Терещенка.

У планах видання навчального посібника «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» та нових методичних видань для студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування».

На кафедрі здійснюється дослідження наукової теми «Підвищення мовленнєвої компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в умовах євроінтеграційних процесів», у якому беруть участь усі викладачі та слухачі, які виконують під їхнім керівництвом магістерські роботи.

Усі члени кафедри беруть участь у міжнародних і національних наукових конференціях. Щороку кафедра організує роботу секції в рамках Міжнародного наукового конгресу.

Традиційними стали круглі столи з обговорення актуальних проблем мовно-комунікативної підготовки державних службовців, питань мовної політики в Україні, визначення ефективних шляхів підвищення мовленнєво-риторичної компетентності сучасних управлінців. Модератором цієї роботи є професор Г. І. Гамова.

 

Сьогодення кафедри

 

Кафедра української мови накопичила чималий досвід навчальної, науково-методичної та виховної роботи. З 2013 року серед навчальних дисциплін з’явився факультативний курс польської мови, який викладає доцент В. В. Піддубна. Новий курс викликає значне зацікавлення у слухачів магістерської підготовки. Незмінним ініціатором численних виховних заходів є доцент Л. С. Загребельна, яка організовує культпоходи в театри, музеї, архівні установи, поїздки до Сковородинівки, творчі вечори та поетичні конкурси.

Справжньою подією вже вкотре стає День української писемності та мови. Свято кожного разу проходить у новому форматі: 2013 року його було організовано силами студентів, слухачів та співробітників інституту, а 2014 до нас долучилися творчі колективи інших ВНЗ м. Харкова. Щорічно проводиться конкурс творчих робіт на тему: «Українська мова в моєму житті» та відбувається нагородження переможців. Неабияку зацікавленість у державних службовців нашого інституту викликає диктант професійної компетентності, що дає змогу оцінити власні знання з української мови. У листопаді 2014 року харківське телебачення показало низку сюжетів до Дня української писемності та мови. Спеціальна передача в циклі «Харків on-line» була присвячена нашому інституту, в якій П. О. Редін, Л. С. Загребельна, слухач І курсу А. Гетьманський і студентка ІІІ курсу Т. Сипало розповіли про навчальні, наукові й творчі здобутки.

Новою формою звіту про роботу кафедри стала стала щорічна науково–освітня виставка «Публічне управління ХХІ» (листопад 2014, 2015 рр.). Колектив підготував стенд, де були представлені наукові публікації, методичні розробки, навчальні посібники й монографії, подавалися стислі відомості про кафедральну наукову тему та результати її виконання, висвітлювалася діяльність молодих талантів – учасників клубу творчої молоді.

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є профорієнтація. 14 листопада 2015 року пройшла щорічна олімпіада для школярів «Обираю професію державного службовця». Кафедра розробила й запропонувала школярам тести з української мови та літератури, максимально наближені до завдань ЗНО. Для майбутніх абітурієнтів запропоновано низку цікавих форм роботи у віртуальному ліцеї «Кмітливий лінгвіст», розроблено актуальний мовленнєвий курс для «Школи лідерів». Координатором профорієнтаційної роботи є доцент кафедри В. М. Терещенко.

З 2014-2015 навчального року працює секція Малої академії наук «Ділова українська мова». Професор кафедри Г. І. Гамова підготувала тематику творчих наукових робіт та надала необхідні консультації учням і науковим керівникам. Кафедра живе цікавим і насиченим життям: у нас є здобутки й перспективи, плани на майбутнє.

На кафедрі підготовлено численних лауреатів міжвузівських і обласних конкурсів і олімпіад з української мови, серед яких переможець ІV Міжнародному мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, відзначена Почесною грамотою Міністра освіти і науки України й стипендією Президента України.

 

 

Характеристика педагогічного складу кафедри

 

професор   к.філол.н., доц. Гамова Ганна Іванівна

доцент   к.філол.н., доц. Загребельна Лариса Семенівна

доцент   к.філол.н., доц. Терещенко Василь Миколайович

доцент   к.пед.н., доц. Ткаченко Лідія Петрівна

доцент   к.філол.н. Піддубна Вікторія Вікторівна

старший лаборант   Кваша Андрій Сергійович

 

Додаткова інформація

 

Теми магістерських робіт кафедри української мови (оновлено 15.09.2016)

Список наукових та навчально-методичних публікацій викладачів кафедри за 2015 – 2016 рр. (оновлено 15.09.2016)

Список наукових та навчально-методичних публікацій викладачів кафедри за 2013 – 2014 рр. (оновлено 12.02.2015)

Список наукових та навчально-методичних публікацій викладачів кафедри за 2009 – 2012 рр. (оновлено 02.10.2012)

 

Клуб творчої молоді (оновлено 15.09.2016)

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.