Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів
через аспірантуру та докторантуру

 

ОГОЛОШЕННЯ
Харьківський регіональний інститут
державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
оголошує прийом до аспірантури та докторантури зі спеціальності
281 Публічне управління та адміністрування

Заяви і документи приймаються з 31 липня по 28 серпня 2017 року, вступні випробування (спеціальність, іноземна мова, презентація наукових досліджень, співбесіда) проводяться з 04 по 22 вересня 2017 року, зарахування – з 2 жовтня 2017 року.

Зарахування та навчання в аспірантурі за державним замовленням – безкоштовне, за контрактом - оплата здійснюється згідно з кошторисом.

Навчання в аспірантурі відбувається на денній і вечірній формі навчання (за державним замовленням) та на денній, вечірній і заочній формі навчання (на умовах контракту).

 

Документи приймаються за адресою: 61001, м. Харків, пр. Московський, 75, сектор підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів (6 поверх, к. 43).

Тел./факс: 732-14-23 (робочий) – з 9.00 до 17.15. Перерва – з 12.30 до 13.00.

 

E-mail: 01.advisor@gmail.com

 

[ Правила прийому до аспiрантури 2017 р. ]
[ Програма вступних iспитів з iноземної мови 2017 р. ]
[ Програма вступних iспитів з презентацiї наукових пропозицiй 2017 р. ]
[ Програма вступного iспиту зі спецiальності 2017 р. ]
[ Перелік документів до вступу в аспірантуру у 2017 р. ]
[ Передік документів до вступу в докторантуру у 2017 р. ]
[ Протокол співбесіди зі вступником до аспірантури. ]
[ Протокол співбесіди зі вступником до докторантури. ]
[ Договір направлення для денної форми навчання. ]
[ Договір направлення на підготовку в докторантурі. ]
[ Рекомендація для вечірньої форми навчання. ]

 

Відповідно до наказу ХарРІ НАДУ "Про платні послуги" від 03 лютого 2017 року №14 вартість підготовки в аспірантурі (4 роки) становить:

— очна (вечірня) форма – 67508 грн.;

— заочна форма – 55640 грн.

 

Розклад занять аспірантів 1-го року навчання (набір 2016 р.) на червень 2017 р.

 

ГРАФІК проведення теоретичних семінарів та попередніх захистів аспірантами та здобувачами у червні 2017 року завантажити
(оновлено 12.06.2017)
Графік експертизи дисертаційних досліджень аспірантів денної та заочної форми навчання набору 2015 року на засіданні Науково-експертної радиу у 2017 році завантажити
(оновлено 13.02.2017)

Методичне та інформаційне забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю     074 «Публічне управління та адміністрування».

[Методичне забезпечення] [Информаційне забезпечення]

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій НАДУ Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій в ХарРІ НАДУ при Президентові України Зразок оформлення реферату для здачі кандидатського іспиту (в тому числі додаткового) зі спеціальностей 25.00.01 - 25.00.04 (оновлено 14.03.2016)

Вартість складання іспиту для осіб, які не навчаються на даний час в аспірантурі ХарРІ НАДУ, становить 1618 грн. (згідно з наказом ХарРІ НАДУ при Президентові України від 03.02.2017 р. №14 "Про платні послуги").

 

Станом на 12 червня 2017 року в аспірантурі Інституту проходять підготовку 71 особа, з них 51 – за державним замовленням, 20 – за контрактом:

І рік навчання – 21 особа;

ІІ рік навчання – 24 особи;

ІІІ рік навчання – 20 осіб;

ІV рік навчання – 6 осіб.

На денній формі навчається 20 аспірантів, на заочні формі навчається 40 аспірантів, на вечірній формі навчається 11 аспірантів.

Загальна кількість докторантів – 7 осіб.

Консультативний пункт Інституту налічує 7 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

 

Аспіранти, докторанти і здобувачі наукових ступенів виконують кандидатські й докторські дисертації в галузі науки “Державне управління” за спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління

25.00.02 – механізми державного управління

25.00.03 – державна служба

25.00.04 – місцеве самоврядування

074 – публічне управління та адміністрування

 

Структурним підрозділом, що забезпечує підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів є відповідний сектор, що виконує наступні функції:

 

• забезпечує реалізацію стратегічних пріоритетів підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• розробляє пропозиції до проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури й докторантури;

• організує конкурсний відбір в аспірантуру та докторантуру Інституту, прикріплення здобувачів;

• контролює виконання індивідуальних планів роботи, щорічне звітування на засіданні кафедри аспірантів, докторантів та здобувачів;

• організує атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів;

• консультує аспірантів, докторантів та здобувачів з питань підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• формує пропозиції щодо працевлаштування аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, за умови виконання індивідуального плану підготовки;

• готує матеріали на вчену Раду з питань: зарахування до аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачів, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень, атестації та подальшого перебування в аспірантурі, докторантурі.

 

Персональний склад сектора

 

Монастирний Владислав Миколайович – завідувач сектора

Косухіна Ксенія Валеріївна – провідний спеціаліст

Лях Наталія Олександрівна – провідний спеціаліст

Грабар Наталія Сергіївна – провідний спеціаліст (Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01)

 

Додаткова інформація

 

 

Контактний телефон: (057) 732-14-23

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.