Підготовка науково–педагогічних та наукових кадрів
через аспірантуру та докторантуру

 

 

Наказ про зарахування до аспірантури за державним замовленням

Наказ про зарахування до аспірантури за договором на умовах контракту

Наказ про зарахування до докторантури за державним замовленням

Наказ про зарахування до докторантури за договором на умовах контракту

 

Розклад занять аспірантів 1–го року навчання (набір 2017 р.) на грудень 2017 р.

Розклад занять аспірантів 2–го року навчання (набір 2016 р.) на грудень 2017 р.

Розклад занять аспірантів 3–го року навчання (набір 2015 р.) на грудень 2017 р.

 

ГРАФІК проведення теоретичного семінару аспірантом та попереднього захисту здобувачем у грудні 2017 року завантажити
(оновлено 12.12.2017)
Графік експертизи дисертаційних досліджень аспірантів денної та заочної форми навчання набору 2015 року на засіданні Науково-експертної радиу у 2017 році завантажити
(оновлено 13.02.2017)

Методичне та інформаційне забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю     074 «Публічне управління та адміністрування».

[Методичне забезпечення] [Информаційне забезпечення]

Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій НАДУ Порядок проведення попередньої експертизи докторських (кандидатських) дисертацій в ХарРІ НАДУ при Президентові України Зразок оформлення реферату для здачі кандидатського іспиту (в тому числі додаткового) зі спеціальностей 25.00.01 - 25.00.04 (оновлено 14.03.2016)

Вартість складання іспиту для осіб, які не навчаються на даний час в аспірантурі ХарРІ НАДУ, становить 1618 грн. (згідно з наказом ХарРІ НАДУ при Президентові України від 03.02.2017 р. №14 "Про платні послуги").

 

Станом на 4 грудня 2017 року в аспірантурі Інституту проходять підготовку 92 особи, з них 60 – за державним замовленням, 32 – за контрактом:

І рік навчання – 34 особи;

ІІ рік навчання – 21 осіб;

ІІІ рік навчання – 24 осіб;

ІV рік навчання – 13 осіб.

На денній формі навчається 26 аспірант, на заочні формі навчається 42 аспірантів, на вечірній формі навчається 24 аспірантів.

Загальна кількість докторантів – 9 осіб.

Консультативний пункт Інституту налічує 6 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

 

Аспіранти, докторанти і здобувачі наукових ступенів виконують кандидатські й докторські дисертації в галузі науки “Державне управління” за спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління

25.00.02 – механізми державного управління

25.00.03 – державна служба

25.00.04 – місцеве самоврядування

281 – публічне управління та адміністрування

 

Структурним підрозділом, що забезпечує підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів є відповідний сектор, що виконує наступні функції:

 

• забезпечує реалізацію стратегічних пріоритетів підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• розробляє пропозиції до проектів річних і перспективних планів прийому до аспірантури й докторантури;

• організує конкурсний відбір в аспірантуру та докторантуру Інституту, прикріплення здобувачів;

• контролює виконання індивідуальних планів роботи, щорічне звітування на засіданні кафедри аспірантів, докторантів та здобувачів;

• організує атестацію аспірантів, докторантів, здобувачів;

• консультує аспірантів, докторантів та здобувачів з питань підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів;

• формує пропозиції щодо працевлаштування аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, за умови виконання індивідуального плану підготовки;

• готує матеріали на вчену Раду з питань: зарахування до аспірантури, докторантури та прикріплення здобувачів, призначення наукових керівників (консультантів), затвердження індивідуальних планів роботи та тем дисертаційних досліджень, атестації та подальшого перебування в аспірантурі, докторантурі.

 

Персональний склад сектора

 

Монастирний Владислав Миколайович – завідувач сектора

Косухіна Ксенія Валеріївна – провідний спеціаліст

Лях Наталія Олександрівна – провідний спеціаліст

Грабар Наталія Сергіївна – провідний спеціаліст (Спеціалізована вчена рада Д 64.858.01)

 

Додаткова інформація

 

 

Контактний телефон: (057) 732-14-23

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.