ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ

 

РІШЕННЯ серпневих зборів науково-педагогічних працівників і співробітників Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. [ завантажити » (оновлено 30.08.2016) ]

 


 

Враховуючи концептуальні засади реформування Академії та з метою подальшого розвитку Інституту пропонується:

• посилити роботу в напрямку залучення зарубіжних та українських фондів до розроблення спільних наукових програм та проектів;

• активізувати роботу щодо пропагування інтелектуальних продуктів, створених науковцями Інституту, зокрема в системі органів державного управління і органів місцевого самоврядування Харківської, Полтавської, Луганської та Сумської областей;

• посилити наукову складову в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державного управління та місцевого самоврядування;

• створити потужне наукове підґрунтя для розвитку державної служби та навчання державних службовців в Україні, які ще не зовсім адаптовані до нової політичної та демократичної систем;

• провести реорганізацію форм проведення наукових досліджень (враховуючи можливість створення міжкафедральних наукових творчих колективів, секторів, лабораторій, аналітичних груп тощо);

• розробити процедури щодо забезпечення якості наукових та дисертаційних досліджень, які виконуються в Інституті;

• посилити конкурсну складову у виконанні наукових досліджень, упровадити в Інституті систему матеріального заохочення за найбільш суттєві розробки в галузі науки "Державне управління";

• упровадити програмно-цільовий підхід у плануванні і виконанні фундаментальних та прикладних наукових досліджень;

• практикувати внутрішній тендер на найбільш актуальні розробки наукових творчих колективів Інституту;

• створити банк даних наукових розробок Інституту з відповідним оформленням авторських та суміжних прав;

• покращити взаємодію з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо впровадження результатів науково-дослідної діяльності в їхню роботу;

• посилити забезпечення навчального процесу новітніми доробками та напрацюваннями українських та зарубіжних науковців;

• посилити роботу в напрямку залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт.

 

У розвиток матеріально-технічної бази Інституту:

• поліпшити стан навчальних, житлових та службових приміщень будівель Інституту, затвердити проект реконструкції корпусу "А", що дасть можливість збільшити кількість лекційних аудиторій та класних кімнат на 800 м2.

 

З метою забезпечення демократизації, відкритості, прозорості, інформативності та ефективності в діяльності Інституту, формування його позитивного іміджу:

• продовжити роботу над web-сайтом Інституту та посилити інформаційну активність, розширити висвітлення діяльності Інституту в ЗМІ;

• систематизувати та впорядкувати співпрацю кафедр з органами влади, формувати систему філіалів кафедр в територіальних органах влади;

• проводити пошук перспективних напрямків дослідження, грантів, стажувань через мережу Інтернет;

• розширювати базу навчальної практики студентів та слухачів на засадах співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами;

• запровадити підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування в навчальних закладах за кордоном.

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.