Прийом на навчання

 

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України оголошує:

 

прийом абітурієнтів на навчання на факультеті соціально-економічного управління
на основі повної середньої освіти
за денною і заочною формами
для здобуття ступеня “бакалавр”
за спеціальностями:
- 051 «Економіка»
- 073 «Менеджмент»
- 074 «Публічне управління та адміністрування»
- 076 «Підприємництво, торгівля тав біржова діяльність»

 

Термін навчання на базі середньої освіти за денною формою – 4 роки; за заочною – 4 роки 5 місяців.

 

Перелік конкурсних предметів в сертифікаті
зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти 2016 року:

051 «Економіка»,
073 «Менеджмент»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
074 «Публічне управління та адміністрування»
• українська мова та література;
• математика;
• історія України або географія або іноземна мова.
• українська мова та література;
• історія України;
• математика або географія або іноземна мова.

 

Прийом документів: з 11 по 27 липня 2016 року.

 

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування: не пізніше 1 серпня 2016 року;

 

Термін зарахування вступників:

• за кошти державного бюджету - 6 серпня 2016 року

• за кошти фізичних та юридичних осіб - 12 серпня 2016 року.

 

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

• копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

• копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Вступні випробування (для окремих категорій абітурієнтів): з 21 по 28 липня 2016 року.

 

Вартість навчання за рік, грн.

Спеціальність
Денна форма
Заочна форма
051 «Економіка» 8322 4050
073 «Менеджмент» 8072 4000
074 «Публічне управління та адміністрування» 8072 4000
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 8322 4050

 

Початок занять з 1 вересня 2016 року.

 

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, корпус А, каб.1 (з 9.00 до 16.00), тел. (057) 732-76-76

 


 

Правила прийому до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2016 році

 

Додаток 1. Ліцензія АE № 636478 на підготовку бакалавра, спеціаліста, магістра, підвищення кваліфікації (з додатками)

 

Додаток 2. Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенямим (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, магістра, спеціаліста та ліцензованого обсягу

 

Додаток 3. Перелік ступенів вищої освіти та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Додаток 4. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

Додаток 5. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою спеціальністю

 

Додаток 6. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2016 році

 

Додаток 7. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

 

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 


 

Інформаційні таблиці до Правил прийому до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління у 2016 році

До інформаційних таблиць включені наступні форми (таблиці):

 

1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1)

 

2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зіскороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) (таблиця 2)

 

3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) (таблиця 3)

 

4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра (таблиця 4)

 

5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (таблиця 5)

 

6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу (таблиця 6)

 


 

Форум для майбутніх вступників з актуальних питань вступної кампанії:

http://kripaprijom.blogspot.com/

 


 

Ліцензії та сертифікати

 

Ліцензія АE № 636478 на підготовку бакалавра, спеціаліста, магістра, підвищення кваліфікації

Додаток до ліцензії АE № 636478 (стор. 1)

Додаток до ліцензії АE № 636478 (стор. 2)

 

Сертифікат про акредитацію НД-ІІ № 2175590 з напряму підготовки "Менеджмент"

Сертифікат про акредитацію НД-ІІ № 2171066 з напряму підготовки "Управління персоналом і економіка праці"

 

Довідка про включення до Державного реєстру внз України

 

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.