Прийом на навчання

 

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння
Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України
оголошує:

прийом слухачiв на навчання
за державним замовленням та за договорами
на основі вищої освіти
за денною, вечiрньою, заочною та заочно-дистанційною
формами навчання
для здобуття ступеня магістр
за спеціальністю:
- 281 "Публічне управління та адміністрування"

 

Термiн навчання – за денноoю формою - 1,5 роки (18 місяців), за вечірньою, заочною та заочно-дистанційною формами навчання - 2,5 роки (30 місяців).

 

На навчання приймаються громадяни України, якi мають вищу освiту (документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

 

Прийом на навчання здiйснюється за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2013 р. № 255 зі змінами і доповненнями, внесеними постановами КМУ від 29 травня 2013 року № 380, від 13 січня 2016 року № 19, від 27 вересня № 674, від 14 грудня 2016 року № 950:

 

за денною формою

за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці або віднесені до шостої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, службив органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії.

 

за вечірньою, заочною та заочно-дистанційною формами

приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії, а також:

• обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, або до 1 травня 2016 р. зараховані до кадрового резерву державної служби на посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці;

• віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, або включені до кадрового резерву до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування на 2017 рік.

 

Наведені вище обмеження не розповсюджуються на вступників за договором

На навчання за договором на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають «вищу освіту» (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

Вартість навчання за весь період

на денній формі 32 745 грн. на заочній формі 25 368 грн.
на вечірній формі 30 125 грн. на заочно дистанційній формі 25 368 грн.

 

Увага! Якщо Ви протягом року отримували доходи у вигляді заробітної плати і понесли витрати по сплаті коштів за навчання до закладів освіти за себе або своїх дітей, Ви маєте право подати до податкової інспекції декларацію (щороку до 1 травня) про доходи і скористатися податковим кредитом та повернути частину сплаченого протягом року податку із заробітної плати.

 

 

Початок занять: з 1 вересня 2017 р.


 

Приймальна комісія Харківського регіонального інституту державного управління працює:

 

• понеділок-четвер – 9.00 - 17.00

• п'ятниця – 9.00 - 16.00

• субота – 9.00 - 16.00 (крім 15 квітня 2017 року)

за адресою: 61001, м. Харків, Московський проспект, 75, кімн. 2-А (корпус А)

 

тел.: (057)732-65-05.

e-mail: prijom@kbuapa.kharkov.ua

 


 

Документи, що подають вступники

ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ ЗА ДОГОВОРОМ
Заява встановленого зразка
[завантажити бланк]
Заява встановленого зразка
[завантажити бланк]
Копія диплома(ів) з додатком про вищу освіту, засвідчена в установленому порядку Копія диплома(ів) з додатком про вищу освіту, засвідчена в установленому порядку
Чотири фотокартки розміром 3х4 см Чотири фотокартки розміром 3х4 см
Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до ХарРІ Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до ХарРІ
Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, засвідчена в установленому порядку Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, засвідчена в установленому порядку
Копія паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації) Копія паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)
Копія військового квитка Копія військового квитка
Довідка про прирівняння посади до відповідної групи оплати праці (для державних службовців) X
Довідка про перебування у кадровому резерві на посади IV категорії в органах місцевого самоврядування (у разі необхідності) X
Довідка про перебування у кадровому резерві на посади 1-5 групи оплати праці для державних службовців (у разі необхідності) X
Рішення ради щодо рекомендації на навчання (для посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах) X

УВАГА!

Державним службовцям, які подають документи на навчання за державним замовленням прохання додатково надати довідку з місця роботи про віднесення посади вступника до відповідної групи оплати праці (згідно з постановою КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» зі змінами).

Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

Заява на вступ заповнюється кульковою ручкою синього кольору та подається особисто до приймальної комісії.

 

Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військовозобов’язаних) пред’являються особисто.

(!) Всі дипломи, видані ВНЗ іноземних держав (крім дипломів СРСР, виданих до 15 травня 1992 року) потребують обов'язкової нострифікації.

У цьому випадку вступники подають довідку МОН України.

 

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ:

 

• комп'ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань [завантажити];

• співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування [завантажити];

• комп'ютерне тестування з іноземної мови для вступників на денну форму навчання [завантажити];

• зразок тесту з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань [завантажити].

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.