Прийом на навчання

 

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України оголошує:

 

прийом абітурієнтів на навчання на факультеті соціально-економічного управління
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
за денною і заочною формами
для здобуття ступеня “бакалавр”
за спеціальностями:
- 051 «Економіка»
- 073 «Менеджмент»
- 076 «Підприємництво, торгівля тав біржова діяльність»
- 074 «Публічне управління та адміністрування»
- 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”
- 6.030601 “Менеджмент”

 

Прийом на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за результатами вступних випробувань.

Прийом на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (інші спеціальності), для здобуття ступеня бакалавра за результатами вступних випробувань.

 

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання
на други/третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня
бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Фахове випробування Курс Термін навчання Кількість місць
Назва Код Код Назва За кошти
Кількість місць фізичних,
юридичних осіб
економіка підприємства 5.03050401 051 Економіка Фаховий іспит с 2 курс 2р.10м. 17
прикладна статистика 5.03050601 Фаховий іспит
інші спеціальності x Додатковий фаховий іспит
організація виробництва 5.03060101 073 Менеджмент Фаховий іспит 2 курс 2р.10м. 36
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 Фаховий іспит
інші спеціальності x Додатковий фаховий іспит
інші спеціальності x 074 Публічне управління та адміністрування Додатковий фаховий іспит 2 курс 2р.10м. 4
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Фаховий іспит 2 курс 2р.10м. 18
економіка підприємства 5.03050401 x Фаховий іспит
маркетингова діяльність 5.03050701 x Фаховий іспит
комерційна діяльність 5.03050702 x Фаховий іспит
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001 x Фаховий іспит
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002 x Фаховий іспит
інші спеціальності x x Додатковий фаховий іспит
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030505 Управління персоналом та економіка праці Фаховий іспит 3 курс 1р.10м. 31
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101 6.030601 Менеджмент Фаховий іспит 3 курс 1р.10м. 53
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
готельне обслуговування 5.14010101
ресторанне обслуговування 5.14010102
організація обслуговування населення 5.14010202
туристичне обслуговування 5.14010301

 

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня бакалавр на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Початок прийому заяв та документів 12.07.2017 р.
Закінчення прийому заяв та документів 18 год. 00 хв. 24.07.2017 р.
Строки проведення вступних екзаменів З 25 до 31.07.2017 р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 год. 00 хв. 01.08.2017 р.
Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування не пізніше 12.00 год. 00 хв. 10.08.2017 р.
Термін зарахування вступників не пізніше 15.08.2017 р.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  копію документа, що посвідчує особу;

  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

  копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

  чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Початок занять з 1 вересня 2017 року.

 

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, корпус А, каб.1 (з 9.00 до 16.00), тел. (057) 732-76-76

 


 

Зміни до Правил прийому на навчання до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2017 році

Правила прийому до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2017 році

 


 


 

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.