Прийом на навчання

 

Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України оголошує:

 

прийом абітурієнтів на навчання на факультеті соціально-економічного управління
на основі ступеня "бакалавр", освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
за денною формою
для здобуття ступеня “магістр”
за спеціальностями:
- 051 “Економіка”, - 073 “Менеджмент”, - 076 “Підприємництво, торгівля тав біржова діяльність”

 

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

 

Особа може вступити до Інституту для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

 

Термін навчання: за денною формою – 1,5 роки.

 

Прийом документів: з 4 по 31 липня 2016 року.

 

Вступні випробування: з 1 серпня по 7 серпня 2016 року.

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: 8 серпня 2016 року.

 

Термін зарахування: не пізніше 14 серпня 2016 року.

 

До заяви вступник додає:

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

• копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Навчання здійснюється на умовах договору за рахунок фізичних або юридичних осіб.

 

Вартість навчання за рік, грн.

Спеціальність
Денна форма
051 «Економіка» 9680
073 «Менеджмент» 9592
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 9944

 

Початок занять: з 1 вересня 2016 року.

 


ПРОГРАМА з фахового іспиту для вступників на навчання на факультет соціально-економічного управління за денною формою для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля, та біржова діяльність» на основі ступеня бакалавр

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для вступників на навчання на факультет соціально-економічного управління денної форми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», за спеціальністю 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-професійною програмою «Управління інноваційною діяльністю» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для вступників на навчання на факультет соціально-економічного управління за денною формою навчання для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-професійною програмою «Управління інноваційною діяльністю» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, здобутих за непрофільним напрямом підготовки

 

ПРОГРАМА додаткового фахового вступного випробування для вступників на навчання на факультет соціально-економічного управління денної форми для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-професійною програмою «Управління інноваційною діяльністю» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, здобутих за непрофільним напрямом підготовки

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для вступників на навчання на факультет соціально-економічного управління за денною формою навчання для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для вступників на навчання на факультет соціально-економічного управління денної форми для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, здобутих за непрофільним напрямом підготовки

 

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для вступників на навчання на факультет соціально-економічного за денною формою навчання для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, здобутих за непрофільним напрямом підготовки

 


 

прийом абітурієнтів на навчання на факультеті соціально-економічного управління
на основі ступеня "бакалавр"
за заочною формою навчання
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”
за спеціальностями:
- 051 “Економіка”,
- 073 “Менеджмент”

 

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

 

Особа може вступити до Інституту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

 

Термін навчання складає: за заочною формою навчання – 1 рік 5 місяців.

 

Прийом документів: з 11 січня по 1 лютого 2016 року.

 

Вступні випробування проводяться: з 2 по 4 лютого 2016 року.

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників: 5 лютого 2016 року.

 

До заяви вступник додає:

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

• копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

• копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 

Навчання здійснюється на умовах договору за рахунок фізичних або юридичних осіб.

 

Вартість навчання за рік, грн.

Спеціальність
Заочна форма
051 «Економіка» 4381
073 «Менеджмент» 4358

 

Початок занять: з 1 вересня 2016 року.

 

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, корпус А, каб.1 (з 9.00 до 16.00), тел. (057) 732-76-76

 


 

Правила прийому до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2016 році

 

Додаток 1. Ліцензія АE № 636478 на підготовку бакалавра, спеціаліста, магістра, підвищення кваліфікації (з додатками)

 

Додаток 2. Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенямим (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, магістра, спеціаліста та ліцензованого обсягу

 

Додаток 3. Перелік ступенів вищої освіти та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Додаток 4. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

 

Додаток 5. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою спеціальністю

 

Додаток 6. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2016 році

 

Додаток 7. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

 

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 


 

Інформаційні таблиці до Правил прийому до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління у 2016 році

До інформаційних таблиць включені наступні форми (таблиці):

 

1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1)

 

2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зіскороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) (таблиця 2)

 

3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) (таблиця 3)

 

4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра (таблиця 4)

 

5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (таблиця 5)

 

6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу (таблиця 6)

 


 


 

Ліцензії та сертифікати

 

Ліцензія АE № 636478 на підготовку бакалавра, спеціаліста, магістра, підвищення кваліфікації

Додаток до ліцензії АE № 636478 (стор. 1)

Додаток до ліцензії АE № 636478 (стор. 2)

 

Сертифікат про акредитацію НД-ІІІ № 2175591 із спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"

Сертифікат про акредитацію НД-ІІІ № 2171067 із спеціальності "Управління персоналом та економіка праці"

 

Довідка про включення до Державного реєстру внз України

 

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.