РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

 

Графік навчального процесу в Інституті на 2016-2017 навчальний рік (оновлено 27.01.2017)

 

Середовище "Прометей"

Пряме посилання на середовище: http://ifs.kbuapa.kharkov.ua:8000/

 

Факультет магістерської підготовки

 

Питання до державного іспиту для групи ДРУ-15

 

Розклад роботи державних екзаменаційних комісій з проведення державних екзаменів та захисту магістерських робіт слухачів денної, заочної, заочно-дистанційної та вечірньої форм навчання галузі знань "Державне управління" в період з 16 по 23 лютого 2017 року (оновлено 18.01.2017)

 

Розклад оглядових лекцій перед державними екзаменами для слухачів факультету підготовки магістрів державного управління спеціальності 8.15010001"Державне управління" з 13.02.2017 (оновлено 09.02.2017)

Розклад оглядових лекцій перед державними екзаменами для слухачів денної форми навчання факультету підготовки магістрів державного управління спеціальності 8. 15010010 "Регіональне управління" (набір 2015 р.) з 13.02.2017 р. (оновлено 09.02.2017)

 

Графік сесій для слухачів заочної та заочно-дистанційної форм навчання (оновлено 17.11.2016)

 

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
2017 РОКУ

вечірньої, заочної та заочно-дистанційної форм навчання!

інформація ]

 

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ про перебування на державній службі (службі в органах місцевого самоврядування) слухачів, які навчаються на вечірній, заочній та заочно-дистанційній формах навчання за державним замовленням

 

  Перший курс Другий курс Третій курс
Денна ф/н ДУ завантажити
(оновлено 28.04.2017)
- - - X
ДС - - - - - - X
РУ - - - - - - X
Заочно-
дистанційна ф/н
- - - дистанційний режим
(оновлено 15.02.2017)
очний режим
(оновлено 02.12.2016)
Заочна ф/н завантажити
(оновлено 02.12.2016)
завантажити
(оновлено 24.03.2017)
завантажити
(оновлено 07.10.2016)
Вечірня ф/н завантажити
(оновлено 28.04.2017)
завантажити
(оновлено 28.04.2017)
- - -

Робочі навчальні плани на 2016-2017 навчальний рік:

 

 

Факультет соціально-економічного управління

Магістерські програми
УЕК УІД УПМ
завантажити
(оновлено 28.12.2016)
завантажити
(оновлено 20.02.2017)
завантажити
(оновлено 28.12.2016)

 

Розклад сесії ІV курсу денної форми навчання ФСЕУ напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" на ІI семестр 2016/2017 навчального року (оновлено 31.03.2017)

Розклад сесії ІV курсу денної форми навчання ФСЕУ напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" на ІІ семестр 2016/2017 навчального року (оновлено 14.04.2017)

 

  Денна форма навчання Заочна форма навчання
Перший курс ЕД, ПТД завантажити
(оновлено 28.04.2017)
завантажити
(оновлено 16.12.2016)
МД завантажити
(оновлено 28.04.2017)
завантажити
(оновлено 16.12.2016)
ПУД завантажити
(оновлено 28.04.2017)
завантажити
(оновлено 16.12.2016)
Другий курс завантажити
(оновлено 28.04.2017)
завантажити
(оновлено 16.12.2016)
Третій курс завантажити
(оновлено 28.04.2017)
завантажити
(оновлено 16.12.2016)
Четвертий курс завантажити
(оновлено 19.04.2017)
завантажити
(оновлено 20.01.2017)
П'ятий курс МБА завантажити
(оновлено 28.04.2017)
завантажити
(оновлено 28.12.2016)
ЕДМ завантажити
(оновлено 28.04.2017)
завантажити
(оновлено 28.12.2016)
ПТМ завантажити
(оновлено 28.04.2017)
завантажити
(оновлено 28.12.2016)
Шостий курс X завантажити
(оновлено 10.03.2017)

Робочі навчальні плани на 2016-2017 навчальний рік:

 

Денна форма навчання (оновлено 16.11.2016)

Заочна форма навчання (оновлено 16.11.2016)

 

 

Підвищення кваліфікації

Потік
7–ОП
Тематичний семінар
«Управлінська риторика, культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання посадовців»
(10 — 11 травня 2017 року)
завантажити
(оновлено 28.04.2017)
Потік
5–ОП
Професійна програма
2-й тиждень навчання
(10 — 13 травня 2017 року)
завантажити
(оновлено 28.04.2017)
Потік
11–РП
Тематичний семінар
«Запобігання проявам корупції в органах влади»
(10 — 12 травня 2017 року)
завантажити
(оновлено 28.04.2017)

 

Аспірантура

Розклад занять аспірантів 1-го року навчання (набір 2016 р.) на травень  2017 р. завантажити
(оновлено 28.04.2017)
Розклад занять аспірантів 2-го року навчання (набір 2015 р.) на березень 2017 р. завантажити
(оновлено 03.03.2017)
ГРАФІК проведення теоретичного семінару та попередніх захистів аспірантами, здобувачем та докторантом у квітні 2017 року завантажити
(оновлено 04.04.2017)

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.