РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

 

Графік навчального процесу на ДЕННІЙ та ВЕЧІРНІЙ формах навчання в Інституті на 2017–2018 навчальний рік (оновлено 05.10.2017)

 

Середовище "Прометей"

Пряме посилання на середовище:

http://vstup.kbuapa.kharkov.ua:8000/

 

Факультет магістерської підготовки

 

Розклад роботи державних екзаменаційних комісій з проведення державних екзаменів та захисту магістерських робіт слухачів денної, заочної, заочно–дистанційної та вечірньої форм навчання в період з 19 по 26 лютого 2018 року (оновлено 07.02.2018)

Розклад оглядових лекцій перед державними екзаменами для слухачів вечірньої, заочної та заочно–дистанційної форм навчання факультету публічного управління та адміністрування спеціальності 8.15010001 «Державне управління» з 14.02.2018 (оновлено 09.02.2018)

Розклад оглядових лекцій перед державними екзаменами для слухачів денної форми навчання факультету публічного управління та адміністрування спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» з 14.02.2018 (оновлено 09.02.2018)

 

Про проведення державних екзаменів та захисту магістерських робіт на факультеті публічного управління та адміністрування у 2018 році

Графік сесій для слухачів заочної та заочно-дистанційної форм навчання на 2017-2018 навчальний рік (оновлено 04.09.2017)

Графік навчального процесу на ЗАОЧНІЙ та ЗАОЧНО–ДИСТАНЦІЙНІЙ формах навчання в Інституті на 2017–2018 навчальний рік (оновлено 05.10.2017)

 

  Перший курс Другий курс Третій курс
Денна ф/н ПУА завантажити
(оновлено 18.05.2018)
- - - X
Заочно–
дистанційна ф/н
очний режим
(оновлено 19.03.2018)
- - - очний режим
(оновлено 07.12.2017)
Заочна ф/н завантажити
(оновлено 11.05.2018)
завантажити
(оновлено 23.03.2018)
завантажити
(оновлено 06.10.2016)
Вечірня ф/н завантажити
(оновлено 18.05.2018)
завантажити
(оновлено 27.04.2018
завантажити
(оновлено 08.12.2017)

Робочі навчальні плани на 2017–2018 навчальний рік:

 

 

Факультет соціально–економічного управління

Магістерські програми
МБА - - - УПМ
завантажити
(оновлено 18.05.2018)
- - - - - -

Розклад оглядових лекцій перед державним екзаменом магістрів VІ курсу денної форми навчання ФСЕУ спеціальність 051 "Економіка"(освітня програма "Управління персоналом та економіка праці") 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітня програма "Організація та економіка підприємницької діяльності") на 5.02.2018р.

Розклад проведення атестації студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” в січні 2018 року (оновлено 16.01.2018)

Розклад проведення атестації студентів денної форми навчання спеціальності 051 „Економіка” освітньо-професійна програма "Управління персоналом та економіка праці" в лютому 2018 року (оновлено 16.01.2018)

Графік сесій для студентів заочної форми навчання на 2017-2018 навчальний рік (оновлено 13.07.2017)

Розклад сесії ІV курсу денної форми навчання ФСЕУ напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" на ІI семестр 2017/2018 навчального року з 23.04.2018 (оновлено 13.04.2018)

Розклад сесії ІV курсу денної форми навчання ФСЕУ напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" на ІІ семестр 2017/2018 навчального року з 7.05.2018 р. (оновлено 27.04.2018)

  Денна форма навчання Заочна форма навчання
Перший курс ЕДМ завантажити
(оновлено 18.05.2018)
завантажити
(оновлено 13.06.2017)
ПТМ завантажити
(оновлено 18.05.2018)
завантажити
(оновлено 13.06.2017)
МБА - - - завантажити
(оновлено 15.12.2017)
ЕД, ПТД завантажити
(оновлено 18.05.2018)
завантажити
(оновлено 15.12.2017)
МД завантажити
(оновлено 18.05.2018
завантажити
(оновлено 15.12.2017)
ПУД завантажити
(оновлено 18.05.2018)
завантажити
(оновлено 15.12.2017)
Другий курс ЕД завантажити
(оновлено 18.05.2018)
завантажити
(оновлено 15.12.2017)
МД завантажити
(оновлено 18.05.2018)
завантажити
(оновлено 15.12.2017)
ПУД завантажити
(оновлено 18.05.2018)
завантажити
(оновлено 15.12.2017)
Третій курс МД,УД завантажити
(оновлено 18.05.2018)
завантажити
(оновлено 10.11.2017)
Четвертий курс МД,УД завантажити
(оновлено 27.04.2018)
завантажити
(оновлено 15.12.2017)
П'ятий курс МЗ X завантажити
(оновлено 19.01.2018)
УЗ X завантажити
(оновлено 15.12.2017)
Шостий курс МБА завантажити
(оновлено 27.10.2017)
- - -
ЕДМ завантажити
(оновлено 17.10.2017)
- - -
ПТМ завантажити
(оновлено 29.09.2017)
- - -

 

Робочі навчальні плани на 2016-2017 навчальний рік:

 

Денна форма навчання (оновлено 16.11.2016)

Заочна форма навчання (оновлено 16.11.2016)

 

 

Підвищення кваліфікації

Потік
10–PП
Професійна програма
1-й тиждень навчання
(14 — 18 травня 2018 року)
завантажити
(оновлено 10.05.2018)
Потік
12–РП
Професійна програма
1-й тиждень навчання
(21 — 25 травня 2018 року)
завантажити
(оновлено 16.05.2018)
Потік
6–ДП
Тематичний семінар
«Європейська інтеграція України в умовах асоціації з ЄС»
(21 — 22 травня 2018 року)
завантажити
(оновлено 16.05.2018)

 

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.