РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

 

Графік навчального процесу на ДЕННІЙ та ВЕЧІРНІЙ формах навчання в Інституті на 2017-2018 навчальний рік (оновлено 05.10.2017)

 

Середовище "Прометей"

Пряме посилання на середовище:

– вхід для ІІІ курсу http://ifs.kbuapa.kharkov.ua:8000/

– вхід для І курсу http://vstup.kbuapa.kharkov.ua:8000/

 

Факультет магістерської підготовки

 

 

Графік сесій для слухачів заочної та заочно-дистанційної форм навчання на 2017-2018 навчальний рік (оновлено 04.09.2017)

 

Графік навчального процесу на ЗАОЧНІЙ та ЗАОЧНО–ДИСТАНЦІЙНІЙ формах навчання в Інституті на 2017–2018 навчальний рік (оновлено 05.10.2017)

 

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
2017 РОКУ

вечірньої, заочної та заочно-дистанційної форм навчання!

інформація ]

 

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ про перебування на державній службі (службі в органах місцевого самоврядування) слухачів, які навчаються на вечірній, заочній та заочно-дистанційній формах навчання за державним замовленням

 

  Перший курс Другий курс Третій курс
Денна ф/н ПУА завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 17.10.2017)
X
ДС - - - - - - X
РУ - - - - - - X
Заочно–
дистанційна ф/н
очний режим
(оновлено 31.08.2017)
- - - дистанційний режим
(оновлено 04.09.2017)
Заочна ф/н завантажити
(оновлено 15.09.2017)
завантажити
(оновлено 22.09.2017)
завантажити
(оновлено 06.10.2016)
Вечірня ф/н завантажити
(оновлено 29.09.2017)
завантажити
(оновлено 29.09.2017)
завантажити
(оновлено 29.09.2017)

Робочі навчальні плани на 2016-2017 навчальний рік:

 

 

Факультет соціально–економічного управління

Магістерські програми
МБА - - - УПМ
завантажити
(оновлено 17.10.2017)
- - - - - -

 

Графік сесій для студентів заочної форми навчання на 2017-2018 навчальний рік (оновлено 13.07.2017)

Розклад сесії ІІІ курсу денної форми навчання ФСЕУ напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент" та 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" на ІI семестр 2016/2017 навчального року з 6.06.2017 (оновлено 26.05.2017)

Розклад роботи Екзаменаційних комісій з проведення атестації студентів денної та заочної форм навчання факультету соціально-економічного управління за спеціальності 051 „Економіка” освтнього ступеня "спеціаліст", 073 "Менеджмент" освітнього ступеня "спеціаліст", напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” та 6.030601 „Менеджмент” в червні 2017 року (оновлено 16.05.2017)

 

  Денна форма навчання Заочна форма навчання
Перший курс ЕДМ завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 13.06.2017)
ПТМ завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 13.06.2017)
МБА - - - завантажити
(оновлено 01.09.2017)
ЕД, ПТД завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 01.09.2017)
МД завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 01.09.2017)
ПУД завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 01.09.2017)
Другий курс ЕД завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 13.06.2017)
МД завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 13.06.2017)
ПУД завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 13.06.2017)
Третій курс завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 26.05.2017)
Четвертий курс завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 26.05.2017)
Шостий курс МБА завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 28.12.2016)
ЕДМ завантажити
(оновлено 17.10.2017)
завантажити
(оновлено 28.12.2016)
ПТМ завантажити
(оновлено 29.09.2017)
завантажити
(оновлено 28.12.2016)

Робочі навчальні плани на 2016-2017 навчальний рік:

 

Денна форма навчання (оновлено 16.11.2016)

Заочна форма навчання (оновлено 16.11.2016)

 

 

Підвищення кваліфікації

Потік
31–PП
Тематичний семінар
«Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності»
(17 — 19 жовтня 2017 року)
завантажити
(оновлено 13.10.2017)
Потік
36–OП
Тематичний семінар
«Практика реалізації Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»»
(17 жовтня 2017 року)
завантажити
(оновлено 13.10.2017)
Потік
32–PП
Тематичний семінар
«Технології електронного урядування»
(18 — 20 жовтня 2017 року)
завантажити
(оновлено 13.10.2017)
Потік
37–ОП
Тематичний семінар
«Діловодство, організація контролю та забезпечення виконавської дисципліни в органах влади»
(18 — 19 жовтня 2017 року)
завантажити
(оновлено 13.10.2017)

 

Аспірантура

Розклад занять аспірантів 1-го року навчання (набір 2016 р.) на червень  2017 р. завантажити
(оновлено 06.06.2017)
ГРАФІК проведення теоретичних семінарів та попередніх захистів аспірантами та здобувачами у червні 2017 року завантажити
(оновлено 12.06.2017)

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.