Вакансії

 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
з 22 лютого 2018 року

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково–педагогічних працівників

 • декан факультету соціально–економічного управління – 1 ставка;
 • доцент кафедри державного управління – 0,25 ставки;
 • доцент кафедри економічної політики та менеджменту – 1 ставка;
 • професор кафедри управління персоналом та економіки праці – 0,25 ставки;
 • доцент кафедри управління персоналом та економіки праці – 1 ставка;
 • професор кафедри політології та філософії – 0,25 ставки;
 • доцент кафедри політології та філософії – 0,25 ставки;
 • доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики – 0,75 ставки;
 • старший викладач кафедри соціальної і гуманітарної політики – 0,25 ставки;
 • доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління – 1 ставка.

Вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково–педагогічних працівників: наявність вищої освіти за ступенем магістра (спеціаліста), наукового ступіню або вченого (почесного) звання відповідно до профілю кафедри чи факультету.

Строк подання заяв та документів – 30 календарних днів від дати публікації оголошення у газеті «Слобідський край» від 22 лютого 2018 року та на офіційному веб–сайті ХарРІ НАДУ.

Для участі в конкурсі претендент подає до відділу роботи з персоналом ХарРІ НАДУ такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (зразок знаходиться у відділі роботи з персоналом);
 • список наукових праць, складений відповідно до вимог законодавства України;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • особовий листок з обліку кадрів та автобіографія;
 • копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, засвідчені згідно з вимогами законодавства України;
 • звіт про свою роботу за попередній період (від претендента, який працював у ХарРІ НАДУ до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • згоду на обробку персональних даних.

Наша адреса:

61001, м. Харків, просп. Московський, 75, відділ роботи з персоналом

тел. (057) 732–88–84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 – 2017 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.