Ділова українська мова
в державному управлінні

Навчальний комплекс

Склад:

–   Навчальний посібник

–   Методичні рекомендації

іноземна мова в
професійній діяльності

Навчальний комплекс

Склад:

–   Навчальний посібник

–   Англо–українсько–російський
словник сфери державного
управління

інформаційна політика в
Україні

Навчальний комплекс

Склад:

–   2 навчальні посібники

–   Опорний конспект лекцій

–   Методичні рекомендації для
практичних і семінарськиї занять

–   Методичні рекомендації для
самостійної роботи

Концептуальні засади
взаємодії політики і
управління

Навчальний комплекс

Склад:

–   Навчальний посібник

–   Конспект лекцій

–   Методичні матеріали для
практичних і семінарських занять

–   Матеріали для самостійної
роботи

Політична аналітика в
державному управлінні

Навчальний комплекс

Публічне
адміністрування в Україні

Навчальний комплекс

Стратегічне планування

Навчальний комплекс

Склад:

–   Навчальний посібник

–   Опорний конспект лекцій

<-   Методичні вказівки

Теорія та історія
державного управління

Навчальний комплекс

Склад:

  Навчальний посібник

  Опорний конспект лекцій

Статистичні методи в
державному управлінні

Навчальний комплекс

Склад:

  Навчальний посібник

  Опорний конспект лекцій

  Методичні рекомендації для
практичних і семінарськиї занять

  Методичні рекомендації для
самостійної роботи