Заступник директора – ОЛІЙНИК Денис Володимирович, к.держ.упр.

Начальник Центру підготовки та навчання іноземців –
КОНЯЄВА Віта Вікторівна, к.держ.упр.

Начальник підготовчого відділу –
БІЛОНОЖКО Марина Михайлівна

Центр підготовки та навчання іноземців Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) займається організацією набору іноземних громадян та осіб без громадянства, їх навчанням, забезпечує організацію освітнього процесу.
Центр підготовки та навчання іноземців Інституту забезпечує довузівську підготовку іноземних громадян на підготовчому відділенні за напрямом «Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу до закладів вищої освіти».

Прийом та зарахування на навчання іноземних громадян за напрямом «Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу до закладів вищої освіти» здійснюється на денну форму навчання за інженерно-технічним, медико-біологічним та економічним напрямками підготовки.
Спеціальна освітня програма, розрахована на 1 навчальний рік (10 та 8 місяців). Навчання відбувається у відповідності до затверджених програм і навчальних планів.

Впродовж двох семестрів слухачі вивчають наступні дисципліни:

– українська мова (відводиться більше половини загального об’єму навчального часу);

– біологія;

– хімія;

– фізика;

– математика;

– Інформатика;

– економічна та соціальна географія світу;

– креслення;

– українознавство.

Після закінчення підготовчого відділення його слухачам видаються сертифікати, затверджені Міністерством освіти і науки України.
Центр підготовки та навчання іноземців Інституту готує іноземних громадян для подальшого їх навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти, ступеня магістра на основі ступеня бакалавра.

Освітній процес в Центрі підготовки та навчання іноземців Інституту здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи.

Після успішного опанування освітньої програми за напрямом «Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства до вступу до ЗВО» студенти вступають не тільки до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», а й до таких провідних закладах вищої освіти України як Харківський національний медичний університет, Національний фармацевтичний університет та інших вищих навчальних закладів України.

Слухачі Центру підготовки та навчання іноземців Інституту під час навчання забезпечені сучасними аудиторіями, меблями та технікою.
Проживання для іноземних студентів забезпечують студентським гуртожитком за укладеним відповідним контрактом.

У період навчання слухачі беруть активну участь у студентському житті Інституту, дізнаються про його історію і традиції, відвідують виставки, музеї, театри.

З усіма питаннями щодо допуску іноземних громадян на навчання просимо звертатися до нашого Центру підготовки та навчання іноземців Інституту

Наша адреса: 61001, Харків, просп. Московський, 75, Найближча станція метро: Захисників України.

phone тел. +38 (057) 732-53-43

e–mail: cpninadu@gmail.com